Thông tin tuyển dụng

 ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

(TRỤ SỞ CHÍNH BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM, 05 CHI NHÁNH BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM)

 

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 11/5/2018 đến hết ngày 23/5/2018.

I. Vị trí làm việc tại Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

1. Vị trí nhân viên Phòng Thông tin tuyên truyền

Số lượng

02 người

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ thông tin tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi: công tác tổng hợp, công tác thông tin tuyên truyền, thu thập thông tin kinh tế, chính trị, xã hội phục vụ công tác truyền thông.

- Có khả năng nghiên cứu, triển khai về công tác truyền thông;

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo phòng Thông tin tuyên truyền phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ B trở lên.

- Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng (tương đương chứng chỉ trình độ B trở lên).

Yêu cầu về trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về Báo chí.

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm công tác về lĩnh vực Truyền thông; có kinh nghiệm tại cơ quan báo chí, truyền thông.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có khả năng giao tiếp tốt.

2. Vị trí nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ

Số lượng

02 người

Mô tả công việc

- Tham mưu, thực hiện công việc về lĩnh vực Tiền lương và chế độ bảo hiểm: Tính lương, theo dõi phép, thêm giờ, Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp,…

- Tham mưu, thực hiện công việc về lĩnh vực nhân sự: Tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm,…

- Tham mưu, thực hiện công việc về Thi đua khen thưởng;

- Thực hiện công việc phần mềm quản lý nguồn nhân lực theo phân công;

Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Trình độ B trở lên).

- Tiếng Anh: Trình độ C trở lên

Yêu cầu về trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối Kinh tế.

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

3. Vị trí nhân viên Phòng Nghiên cứu tổng hợp và Hợp tác quốc tế

Số lượng

02 người

Mô tả công việc

- Nghiên cứu kinh tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tiền gửi nhằm xây dựng các báo cáo nghiệp vụ của BHTGVN.

- Phiên dịch cho các buổi hội thảo, các buổi làm việc của lãnh đạo với chuyên gia tư vấn.

- Biên dịch tài liệu nghiệp vụ.

- Thiết lập quan hệ với tổ chức quốc tế, chuẩn bị công tác hậu cần cho các chương trình công tác nước ngoài.

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác do Lãnh đạo Phòng Nghiên cứu tổng hợp và Hợp tác quốc tế phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Sử dụng tiếng Anh thành thạo, trình độ C trở lên

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc trường đại học Ngoại thương, ngoại giao hoặc chuyên ngành khối kinh tế liên kết nước ngoài và tại nước ngoài.

- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong Công ty và các Tổ chức tại nước ngoài

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

4. Vị trí nhân viên Phòng Kiểm tra

Số lượng

03 người

Mô tả công việc

- Xây dựng quy trình nghiệp vụ về kiểm tra đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Tham gia đoàn kiểm tra tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Trụ sở chính quản lý.

- Tổng hợp, phân tích, lập báo cáo về kết quả kiểm tra đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng Kiểm tra.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (trình độ B trở lên)

- Sử dụng tiếng Anh trình độ C trở lên

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành khối Kinh tế, Tài chính, Tài chính - Ngân hàng.

- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm công tác về lĩnh vực cần tuyển; có kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

5. Vị trí nhân viên Phòng Nguồn vốn và Đầu tư

Số lượng

02 người

Mô tả công việc

- Phân tích tình hình trên thị trường tài chính- tiền tệ

+ Có khả năng thu thập, phân tích và đánh giá các thông tin về tình hình biến động trên thị trường tài chính- tiền tệ, bao gồm và thị trường sơ cấp và thứ cấp liên quan đến phát hành, mua, bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN); trái phiếu chính phủ .

+ Theo dõi, cập nhật các thông tin khác liên quan đến việc đầu tư trái phiếu Chính phủ; tín phiếu NHNN.

+ Có khả năng nghiên cứu và tổng hợp các thông tin theo yêu cầu của BHTGVN.

- Thực hiện đầu tư

+ Am hiểu và có kiến thức sâu về lĩnh vực tài chính- ngân hàng đặc biệt là lĩnh vực đầu tư

+ Am hiểu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư trái phiếu chính phủ, tín phiếu NHNN.

+ Có khả năng tiếp cận nhanh với các công việc liên quan đến việc đầu tư vốn của BHTGVN.

Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Phòng Nguồn vốn và Đầu tư phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Trình độ B trở lên).

- Tiếng Anh: Trình độ C trở lên

Yêu cầu về trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành khối kinh tế, Tài chính - Ngân hàng.

Ưu tiên: Ứng viên có bằng thạc sỹ chuyên ngành nêu trên; có  kinh nghiệm thuộc lĩnh vực dự tuyển trong ngành ngân hàng.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

6. Vị trí Nhân viên Giám sát

Số lượng

03 người

Mô tả công việc

- Phân tích, đánh giá hoạt động của các tổ chức tín dụng, thị trường tài chính; phân tích các chính sách vĩ mô, tình hình kinh tế nói chung.

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác do Lãnh đạo Phòng Giám sát phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Có khả năng thực hiện nghiên cứu, phân tích chính sách vĩ mô, thị trường tài chính; phân tích đánh giá hoạt động của các tổ chức tín dụng.

- Có khả năng sử dụng thành thạo các ứng dụng thống kê, kinh tế lượng vào quá trình phân tích, đánh giá các chính sách kinh tế, phân tích hệ thống tổ chức tín dụng.

- Ưu tiên có kinh nghiệm (từ 3 năm trở lên) làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm toán (kiểm toán đối với ngân hàng) ở trong và ngoài nước.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Sử dụng thành thạo Tiếng Anh thành thạo (Trình độ C trở lên)

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế tại các trường đại học trong nước và nước ngoài.

- Ưu tiên ứng viên là ưu tiên nam giới, ứng viên có bằng tiến sỹ hoặc thạc sỹ đúng chuyên ngành ở nước ngoài.

Yêu cầu khác

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao. Ưu tiên nam giới.

7. Vị trí Nhân viên Văn phòng

Số lượng

01 người (Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Xây dựng cơ bản)

Mô tả công việc

Thực hiện công tác Xây dựng cơ bản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

Tham mưu cho Lãnh đạo các công việc có liên quan theo sự phân công của Lãnh đạo, bao gồm: mua sắm, đầu thầu, kế toán, tổng hợp hoặc thi công, giám sát công trình,… của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

 - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (tương đương chứng chỉ B).

- Tiếng Anh: Trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành khối Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Xây dựng.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

 

Số lượng

02 người (Thực hiện nhiệm vụ liên quan lĩnh vực Hành chính quản trị)

Mô tả công việc

Thực hiện công tác Hành chính quản trị của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

Tham mưu cho Lãnh đạo các công việc có liên quan theo sự phân công của Lãnh đạo, bao gồm: Tổng hợp báo cáo; Tham gia công tác hậu cần phục vụ Hội nghị, Hội thảo…

Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

 - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (tương đương chứng chỉ B).

- Tiếng Anh: Trình độ C trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối Kinh tế.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

8. Vị trí Nhân viên Pháp Chế

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Tham gia ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành xin ý kiến.

- Soạn thảo, thẩm định đối với văn bản quản trị - điều hành của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

- Xây dựng, rà soát, đàm phán, thẩm định dự thảo Hợp đồng và hồ sơ dự thầu theo phần việc được phân công.

- Tham gia giải quyết tranh chấp, tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của BHTGVN theo sự phân công, ủy quyền.

- Chuẩn bị, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật cho Ban lãnh đạo; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của BHTGVN cho người lao động.

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác do Lãnh đạo phòng Pháp Chế phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Sử dụng tiếng Anh trình độ C trở lên

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng.

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cần tuyển

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

9. Vị trí Nhân viên Đào tạo

Số lượng

02 người

Mô tả công việc

- Tham mưu cho Lãnh đạo về công tác đào tạo của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Đấu thầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức thực hiện khóa đào tạo,…

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác do Lãnh đạo phòng Đào tạo phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Sử dụng tiếng Anh trình độ C trở lên

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng,….

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cần tuyển

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

10. Vị trí Nhân viên Ban Kiểm toán nội bộ

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện kiểm toán thuộc mảng nghiệp vụ được phân công (nghiệp vụ tài chính kế toán, nghiệp vụ xây dựng cơ bản).

- Nghiên cứu và đề xuất ý kiến phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ, phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ.

 -  Thực hiện đánh giá mức độ rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ tại đơn vị được kiểm toán;  đề xuất danh mục rủi ro và các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị.

- Thực hiện cập nhật, phân tích, hệ thống hóa các văn bản pháp luật, văn bản do các bộ, ngành ban hành, văn bản quy định nội bộ liên quan đến hoạt động của BHTGVN để phục vụ công việc theo sự phân công của Ban kiểm toán nội bộ.

- Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai quy trình, quy chế, chính sách liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban kiểm toán nội bộ.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự chủ;

-  Năng động, sáng tạo, có khả năng chịu được sức ép công việc lớn, cường độ làm việc cao, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và sẵn sàng đi công tác theo sự phân công;

- Am hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, thuế;

- Ưu tiên ứng viên:

+ Có kiến thức tốt về nghiệp vụ kiểm toán nội bộ, nghiệp vụ ngân hàng và quản lý rủi ro trong lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, ngân hàng;

+ Có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc có các chứng chỉ nghề khác như ACCA, CPA, những người đã và đang làm kiểm toán, kế toán tại các Ngân hàng, doanh nghiệp và những người tốt nghiệp đại học ở nước ngoài.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Trình độ B trở lên).

- Tiếng Anh: Trình độ C trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kiểm toán nội bộ hoặc liên quan đến nghiệp vụ kiểm toán hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp, ngân hàng từ 03 năm trở lên.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực;

- Cam kết tuân thủ các nội quy, quy định của pháp luật và BHTGVN khi thực hiện công việc;

- Có trách nhiệm với công việc và có mong muốn gắn bó lâu dài tại BHTGVN.

11. Vị trí Nhân viên Kiểm soát nội bộ

Số lượng

02 người

Mô tả công việc

- Tham gia các đoàn Kiểm tra, kiểm toán các đơn vị thuộc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

- Tổng hợp, đánh giá, nhận xét kết quả kiểm tra, kiểm toán theo phần việc được phân công.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng Kiểm soát nội bộ.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (tương đương chứng chỉ B).

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Kiểm toán,….

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm về lĩnh vực dự tuyển.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

12. Vị trí Nhân viên Tài chính - Kế toán

Số lượng

02 người

Mô tả công việc

- Thực hiện nghiệp vụ hạch toán, kế toán phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Tham gia xây dựng báo cáo Tài chính quý, năm và báo cáo đột xuất (nếu có).

- Phối hợp tốt với các đơn vị liên quan trong toàn hệ thống thực hiện công tác tài chính – Kế toán có liên quan.

- Thực hiện công tác tham gia góp ý và xây dựng văn bản theo phần việc được phân công.

- Thực hiện lưu trữ tài liệu kế toán đầy đủ, khoa học.

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác do Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (trình độ B trở lên)

Sử dụng tiếng Anh trình độ C trở lên

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Tài chính, Kế toán: Kiểm toán, Quản lý Tài chính – Kế toán,….

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cần tuyển

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

II. Tại Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

- Chi nhánh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 02 vị trí nhân viên (khối hậu cần hoặc khối nghiệp vụ).

Địa chỉ: Số 5, đường Hùng Vương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

 - Chi nhánh khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long: 01 vị trí nhân viên (khối nghiệp vụ).

Địa chỉ: Số 92-94 đường Nguyễn Thái Học, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

- Chi nhánh tại TP Đà Nẵng: 01 vị trí nhân viên (Phòng Kế toán).

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Petrolimex, số 122 đường 2/9, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ: 03 vị trí (01 vị trí nhân viên Phòng Kiểm tra, 01 vị trí nhân viên Phòng Giám sát, 01 vị trí nhân viên Phòng Hành chính nhân sự).

Địa chỉ: Số 21, ngõ A4, đường Hermann Gmeiner, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

- Chi nhánh khu vực Tây Bắc Bộ: 03 vị trí (01 vị trí nhân viên Phòng Kiểm tra hoặc 01 vị trí nhân viên Phòng Kế toán, 02 vị trí nhân viên Phòng Giám sát).

Địa chỉ: Số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Chi nhánh tại TP Hà Nội: 06 vị trí (Dự kiến 01 vị trí nhân viên Phòng Kiểm tra, 02 vị trí nhân viên Phòng Giám sát, 02 vị trí nhân viên Phòng Tổng hợp, 01 vị trí nhân viên Phòng Hành chính nhân sự).

Địa chỉ: Số 22, đường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Tiêu chuẩn như sau:

1. Cán bộ Kiểm tra (khối nghiệp vụ)

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ theo đúng quy trình do BHTGVN quy định: nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi (BHTG), công tác tổng hợp, công tác thông tin tuyên truyền, thu thập thông tin kinh tế, chính trị, xã hội ảnh hưởng đến tổ chức tham gia BHTG;

- Theo dõi diễn biến và nắm vững tình hình hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động mảng nghiệp vụ được phân công phụ trách theo quy định;

- Thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn: kiểm tra, chi trả, thanh lý,…theo quy định;

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp.

- Ưu tiên người có bằng thạc sỹ; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

2. Cán bộ Giám sát (khối nghiệp vụ)

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ theo đúng quy trình do BHTGVN quy định: nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi (BHTG), công tác tổng hợp, công tác thông tin tuyên truyền, thu thập thông tin kinh tế, chính trị, xã hội ảnh hưởng đến tổ chức tham gia BHTG;

- Theo dõi diễn biến và nắm vững tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động mảng nghiệp vụ được phân công phụ trách theo quy định;

- Thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn và giám sát khách hàng được phân công;

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, quản lý và kinh tế ứng dụng, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp;

- Ưu tiên người có bằng thạc sỹ; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

3. Cán bộ Tổng hợp (khối nghiệp vụ)

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ về kiểm soát nội bộ;

- Phối hợp với các phòng chức năng tại Chi nhánh thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy trình nghiệp vụ, các loại báo cáo nghiệp vụ, báo cáo chuyên đề;

- Lập các loại báo cáo nghiệp vụ, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu;

- Thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm tiền gửi và các công tác khác khi được phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp;

- Ưu tiên người có bằng thạc sỹ; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập.

4. Cán bộ Kế toán (khối hậu cần)

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán trong Chi nhánh, lập Báo cáo Tài chính, Bảng cân đối theo Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam và Quốc tế;

- Hỗ trợ kỹ năng công nghệ thông tin để truy cập, chiết xuất số liệu phục vụ tiền tác nghiệp giám sát và kiểm tra của Chi nhánh;

- Phân tích tài chính, lập các Báo cáo Tài chính trên các ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin về Kế toán.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên

 

- Trình độ B trở lên; Sử dụng thành thạo các phần mềm Kế toán và các phần mềm công nghệ thông tin

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Tài chính doanh nghiệp;

- Ưu tiên người có bằng thạc sỹ; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo hoặc được đào tạo tại Quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ phổ thông.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán quốc tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; Có chứng chỉ ACCA.

Yêu cầu khác

- Tuổi không quá 40, sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập.

5. Cán bộ Hành chính nhân sự (khối hậu cần)

 Mô tả công việc

- Thực hiện công tác liên quan đến việc tổ chức, triển khai công việc thuộc lĩnh vực tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, hành chính quản trị, công nghệ;

- Thực hiện các chế độ liên quan đến người lao động, công tác thi đua khen thưởng, tổng hợp báo cáo…;

-  Thực hiện các công việc hậu cầu của Chi nhánh.

 Yêu cầu về kỹ năng/kinh nghiệm

- Biết một ngoại ngữ trình độ C.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Nắm vững nguyên tắc, chế độ, quy trình nghiệp vụ. Có khả năng soạn thảo văn bản. Thông thạo thủ tục hành chính.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thuộc khối Kinh tế, Tài chính-Ngân hàng, Luật… hoặc công nghệ thông tin

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hành chính, nhân sự.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, áp dụng thành thạo các văn bản chế độ vào thực tế. Thông thạo thủ tục hành chính.

* Hồ sơ bao gồm:

1. Bản sao công chứng, chứng thực bằng tin học, ngoại ngữ; bảng điểm và các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập.

2. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (thời hạn sử dụng trong 06 tháng gần đây).

3. Đơn xin dự tuyển.

4. Bản sao giấy khai sinh.

5. Bản sao giấy chứng nhận sức khoẻ (thời hạn sử dụng trong 06 tháng gần đây).

6. Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh 3x4, 02 ảnh 2x3 chụp không quá 06 tháng.

7. Bản sao công chứng, chứng thực chứng minh nhân dân và hộ khẩu gia đình.

8. Bản tóm tắt kinh nghiệm và quá trình công tác trước đây; bản phô tô sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).

* Địa điểm nộp hồ sơ:

- Nộp trực tiếp tại BP Nhân sự - Phòng Tổ chức cán bộ, tầng 12A, Tòa nhà Thủ Đô, 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

- Hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Hành chính nhân sự của Chi nhánh.

Ngoài bìa Hồ sơ, đề nghị ứng viên ghi rõ vị trí dự tuyển, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam liên hệ khi cần thiết.

* Lưu ý:

- Danh sách những ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ gửi thông báo qua email của ứng viên về thời gian, địa điểm dự tuyển và nội dung liên quan đến công tác thi tuyển hoặc xét tuyển. Trường hợp có thay đổi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ thông báo qua điện thoại.   

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không trả lại hồ sơ đối với các ứng viên.