Thông tin tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

(Địa điểm làm việc: Trụ sở chính BHTGVN, Toà nhà Capital Tower,

109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

I. Vị trí tuyển dụng

1. Vị trí nhân viên Phòng Thông tin tuyên truyền

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ theo đúng quy trình do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam quy định: công tác tổng hợp, công tác thông tin tuyên truyền, thu thập thông tin kinh tế, chính trị, xã hội phục vụ công tác truyền thông.

- Xây dựng kết cấu, sản xuất và hoàn thiện nội dung, thiết kế, trình bày Bản tin cũng như các ấn phẩm tuyên truyền, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các công việc liên quan đến tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện truyền thông khác, cụ thể: tuyên truyền trên các báo/ tạp chí; tuyên truyền trên các kênh phát thanh/ truyền hình; tuyên truyền trên phương tiện truyền thông khác; tổ chức sự kiện tuyên truyền của BHTGVN; phối hợp với Chi nhánh tổ chức sự kiện tuyên truyền.

- Phối hợp truyền thông với Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) trong các chương trình truyền thông chung của ngành Ngân hàng; triển khai tuyến tin, bài về các sự kiện, hoạt động nổi bật của NHNN và ngành Ngân hàng.

- Thực hiện các công việc liên quan đến việc mua sắm vật phẩm tuyên truyền cụ thể như sau: Xây dựng kế hoạch lựa chọn VPTT, Thực hiện kế hoạch mua sắm theo đúng quy định của pháp luật và BHTGVN và thực hiện mua sắm và thanh toán.

- Thực hiện tổng hợp, báo cáo, văn thư, lưu trữ và một số công việc có liên quan khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng (Trình độ B trở lên)

- Tiếng Anh: Trình độ C trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành kinh tế, báo chí tuyên truyền.

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm công tác về lĩnh vực truyền thông, quan hệ công chúng.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có khả năng giao tiếp tốt.

2. Vị trí nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Tham mưu, thực hiện công việc về lĩnh vực Tiền lương và chế độ bảo hiểm: Tính lương, theo dõi phép, thêm giờ, Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp,…

- Tham mưu, thực hiện công việc về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm: Trình cấp có thẩm quyền về Phát động thi đua, tổng hợp thi đua định kỳ hoặc đột xuất, theo dõi nội quy lao động….

- Tham mưu, thực hiện công việc về lĩnh vực nhân sự: Tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm,…

Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Trình độ B trở lên).

- Tiếng Anh: Trình độ C trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, ngân hàng, tài chính.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

3. Vị trí nhân viên Phòng Pháp chế

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Tham gia ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành xin ý kiến.

- Soạn thảo, thẩm định đối với văn bản quản trị - điều hành của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

- Xây dựng, rà soát, đàm phán, thẩm định dự thảo Hợp đồng và hồ sơ dự thầu theo phần việc được phân công.

- Tham gia giải quyết tranh chấp, tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của BHTGVN theo sự phân công, ủy quyền.

- Chuẩn bị, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật cho Ban lãnh đạo; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của BHTGVN cho người lao động.

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác do lãnh đạo phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Trình độ B trở lên).

- Tiếng Anh: Trình độ C trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính, ngân hàng.

Ưu tiên: Ứng viên có bằng Thạc sỹ và có kinh nghiệm trong lĩnh vực cần tuyển

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

4. Vị trí nhân viên Phòng Kiểm tra

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Xây dựng quy trình nghiệp vụ về kiểm tra đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Tham gia đoàn kiểm tra tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi do Trụ sở chính quản lý.

- Tổng hợp, phân tích, lập báo cáo về kết quả kiểm tra đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng Kiểm tra.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Trình độ B trở lên).

- Tiếng Anh: Trình độ C trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành khối kinh tế, tài chính, ngân hàng.

- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm công tác về lĩnh vực cần tuyển.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

-  Sẵn sàng tham gia các đoàn công tác của phòng Kiểm tra tại các tổ chức tham gia BHTG.

5. Vị trí Nhân viên Phòng Tham gia Kiểm soát đặc biệt và Thu hồi tài sản

Số lượng

02 người

Mô tả công việc

- Tham gia kiểm soát đặc biệt tại các tổ chức tín dụng đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt;

- Theo dõi, đôn đốc bám sát kết quả hoạt động thanh lý của các QTDND để tiếp tục thu hồi số tiền bảo hiểm đã chi trả trên cơ sở kết quả thanh lý;

- Tham mưu các biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp đối với các tổ chức tín dụng đang bị kiểm soát đặc biệt về các vấn đề liên quan;

- Tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách về việc BHTGVN tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt;

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Tham gia Kiểm soát đặc biệt và Thu hồi tài sản.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Trình độ B trở lên).

- Tiếng Anh: Trình độ C trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng.

- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm công tác trong ngành ngân hàng.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

6. Vị trí nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện nghiệp vụ hạch toán, kế toán phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Tham gia xây dựng báo cáo tài chính quý, năm và báo cáo đột xuất (nếu có).

- Phối hợp tốt với các đơn vị liên quan trong toàn hệ thống thực hiện công tác tài chính – kế toán có liên quan.

- Thực hiện công tác tham gia góp ý và xây dựng văn bản theo phần việc được phân công.

- Thực hiện lưu trữ tài liệu kế toán đầy đủ, khoa học.

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác do Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Trình độ B trở lên).

- Tiếng Anh: Trình độ C trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán…

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực cần tuyển.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

7. Vị trí nhân viên Ban Kiểm toán nội bộ

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện kiểm toán thuộc mảng nghiệp vụ được phân công.

- Nghiên cứu và đề xuất ý kiến phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ, phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ.

- Thực hiện đánh giá mức độ rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ tại đơn vị được kiểm toán;  đề xuất danh mục rủi ro và các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị.

- Thực hiện cập nhật, phân tích, hệ thống hóa các văn bản pháp luật, văn bản do các bộ, ngành ban hành, văn bản quy định nội bộ liên quan đến hoạt động của BHTGVN để phục vụ công việc theo sự phân công của Ban kiểm toán nội bộ.

- Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai quy trình, quy chế, chính sách liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban kiểm toán nội bộ.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự chủ;

-  Năng động, sáng tạo, có khả năng chịu được sức ép công việc lớn, cường độ làm việc cao, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và sẵn sàng đi công tác theo sự phân công;

- Am hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, thuế;

- Tiếng Anh: Trình độ C trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, kiểm toán, kế toán.

- Ưu tiên: Ứng viên có bằng Thạc sỹ, có kinh nghiệm làm kiểm toán nội bộ hoặc liên quan đến nghiệp vụ kiểm toán hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp, ngân hàng.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực;

- Cam kết tuân thủ các nội quy, quy định của pháp luật và BHTGVN khi thực hiện công việc;

- Có trách nhiệm với công việc và có mong muốn gắn bó lâu dài tại BHTGVN.

8. Vị trí cán bộ Văn phòng

a) Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Xây dựng cơ bản

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

Thực hiện công tác Xây dựng cơ bản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Tham mưu cho Lãnh đạo các công việc có liên quan theo sự phân công của Lãnh đạo, bao gồm: mua sắm, đầu thầu, kế toán, tổng hợp hoặc thi công, giám sát công trình… của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Triển khai bản vẽ thi công, phương án thi công.

Đọc hiểu bản vẽ, các chỉ tiêu kỹ thuật, bóc tách khối lượng theo bản vẽ thiết kế.

Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, trình độ B trở lên.

Sử dụng tiếng Anh thành thạo, trình độ C trở lên

Yêu cầu về trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành khối kiến trúc, xây dựng hoặc tài chính, ngân hàng.

- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực xây dựng.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

b) Thực hiện nhiệm vụ liên quan lĩnh vực quản trị

Số lượng

05 người

Mô tả công việc

Thực hiện công tác quản trị của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như tham gia các gói thầu mua sắm tài sản, công cụ, dịch vụ thuê khoán,…; tham gia hội đồng thanh lý, ban kiểm kê tài sản,… và giải quyết các công việc liên quan khác với Ban quản lý Tòa nhà

Xây dựng kế hoạch luyện tập phòng cháy chữa cháy cho đội PCCC tại Trụ sở chính.

Theo dõi, quản lý tài sản, công cụ dụng cụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định;

Tham mưu cho Lãnh đạo phòng trong công tác trang cấp tài sản công cụ phương tiện làm việc các phòng ban Trụ sở chính; tổng hợp nhu cầu mua sắm các phòng ban,…

Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

 Sử dụng thành thạo tin học văn phòng trình độ B trở lên.

 Sử dụng tiếng Anh thành thạo, trình độ C trở lên

Yêu cầu về trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, ngân hàng, tài chính, thương mại.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

c) Thực hiện nhiệm vụ liên quan lĩnh vực Văn thư lưu trữ

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

Tham mưu giúp lãnh đạo Văn phòng trong triển khai công tác văn thư, lưu trữ của BHTGVN.

Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng trong công tác quản lý và sử dụng hệ thống Quản lý báo cáo và tài liệu của BHTGVN.

Tham mưu giúp Lãnh đạo Văn phòng trong nghiên cứu, xây dựng văn bản quản trị điều hành để triển khai công tác văn thư, lưu trữ và quản lý hệ thống Quản lý báo cáo và tài liệu.

- Thực hiện soạn thảo, tiếp nhận, lưu trữ công văn nội bộ Văn phòng; Tham gia góp ý quy chế.

Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

 - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (tương đương chứng chỉ B).

- Tiếng Anh: Trình độ C trở lên.

- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực văn thư lưu trữ.

Yêu cầu về trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

9. Vị trí cán bộ Nghiên cứu tổng hợp và Hợp tác quốc tế

Số lượng

02 người

Mô tả công việc

- Nghiên cứu kinh tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tiền gửi nhằm xây dựng các báo cáo nghiệp vụ của BHTGVN.

- Đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu ứng dụng hàng năm của BHTGVN; quản lý, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu ứng dụng hàng năm; tổ chức công tác đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu ứng dụng và thực hiện các công việc sau khi nghiệm thu đánh giá.

- Phiên dịch cho các buổi hội thảo, các buổi làm việc của lãnh đạo với chuyên gia tư vấn.

- Biên dịch tài liệu nghiệp vụ.

- Thiết lập quan hệ với tổ chức quốc tế, chuẩn bị công tác hậu cần cho các chương trình công tác nước ngoài.

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác do Lãnh đạo Phòng Nghiên cứu tổng hợp và Hợp tác quốc tế phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng trình độ B trở lên

Sử dụng tiếng Anh thành thạo, trình độ C trở lên

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành luật quốc tế, ngoại ngữ, kinh tế, tài chính ngân hàng.

- Ưu tiên: Ứng viên có bằng Thạc sỹ.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

10. Vị trí cán bộ Công nghệ tin học

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

Phân tích và thiết kế hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) phù hợp với yêu cầu của nghiệp vụ.

Lập trình và phát triển các ứng dụng CNTT của BHTGVN.

Triển khai và vận hành các ứng dụng CNTT của BHTGVN.

Làm việc trực tiếp trên CSDL: Oracle, SQL Server.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng Công nghệ tin học và Lãnh đạo BHTGVN.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên.

Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ lập trình: Visual Studio, Visual .NET, Java, Oracle PL/SQL Developer…

Hiểu biết về các hệ thống phần mềm ứng dụng trong ngành tài chính, ngân hàng.

Có kỹ năng Phân tích nghiệp vụ và tích hợp các hệ thống theo yêu cầu phần mềm, hiểu biết về Datawarehouse.

Có kỹ năng trong việc tìm được nguyên nhân và khắc phục được lỗi phát hiện trong quá trình phát triển và triển khai.

Có khả năng đánh giá được rủi ro về công nghệ đối với các hệ thống phần mềm.

Có khả năng nghiên cứu các công nghệ mới, các xu hướng mới để đưa vào áp dụng trong thực tế.

Có kỹ năng làm việc theo nhóm

 

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin quản lý, Toán tin.

- Ưu tiên: Ứng viên có các chứng chỉ Oracle (Oracle PL/SQL Developer), chứng chỉ về phân tích nghiệp vụ, có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực CNTT.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, trung thực.

 II. Hồ sơ cần nộp:

Đơn đăng ký dự tuyển.

Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

Bản sao công chứng, chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và các văn bằng tin học, ngoại ngữ.

Giấy khám sức khoẻ do cơ sở khám chữa bệnh được phép thực hiện khám sức khoẻ cấp có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký KL sức khoẻ.

Bản sao công chứng giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước, Hộ khẩu.

Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ, điện thoại người nhận, 02 ảnh 3x4, 02 ảnh 2x3 chụp không quá 06 tháng.

Bản tóm tắt kinh nghiệm và quá trình công tác trước đây (nếu có).

Ngoài bìa Hồ sơ, đề nghị ứng viên ghi rõ vị trí dự tuyển, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam liên hệ khi cần thiết.

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Nhân sự - Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Tầng 12A, Tòa nhà Thủ Đô, Số 109, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (Liên hệ: Đ/c Ngọc 0912.268.229 hoặc đ/c Hà 0377.723.567).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 19/6/2019 đến hết ngày 02/7/2019 (sáng bắt đầu từ 8h30 đến 11h; chiều bắt đầu từ 13h30 đến 16h30).

IV. Thời gian tuyển dụng: Dự kiến từ ngày 15/7/2019 đến 19/7/2019.

* Lưu ý

- Danh sách những ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ gửi thông báo qua email hoặc điện thoại của ứng viên về thời gian, địa điểm dự tuyển và nội dung liên quan. Trường hợp có thay đổi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ thông báo sau.   

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không trả lại hồ sơ đối với ứng viên đã đăng ký dự tuyển.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(CHI NHÁNH BHTGVN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 18/06/2019 đến hết ngày 01/07/2019

I. Vị trí tuyển dụng:

1. Vị trí nhân viên Phòng Kiểm tra

Số lượng

02 người

Mô tả công việc

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đề cương, quyết định, thông báo và thực hiện kiểm tra các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi theo Kế hoạch kiểm tra được Tổng giám đốc phê duyệt; Thực hiện kiểm tra tại chỗ đột xuất theo phân công của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện công tác chi trả và thanh lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có vấn đề (nếu có).

- Tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thuộc địa bàn Chi nhánh quản lý hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động của các đơn vị có vấn đề và các báo cáo khác khi có chỉ đạo.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng / kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương.

- Sử dụng thành thạo Tin học VP hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp…

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

2. Nhân viên Phòng Giám sát

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Nghiên cứu các ứng dụng và cập nhật các văn bản nghiệp vụ về Giám sát, Thu thập, tổng hợp thông tin và đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật về Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, lập báo cáo giám sát tình hình hoạt động của các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi Việt nam, Quỹ tín dụng Nhân Dân, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Liên doanh…

- Nghiên cứu và đề xuất quy trình về Cấp và thu hồi chứng nhận, Nghiên cứu và đề xuất quy trình về Thu thập thông tin từ NHNN, Nghiên cứu và đề xuất quy trình về Quy chế Giám sát, Nghiên cứu và đề xuất quy trình về Quy chế Thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm.

- Theo dõi, tổng hợp và xử lý thông tin, báo cáo tổng hợp thu nhận thông tin và đề xuất xây dựng, sửa đổi bổ sung hoặc thay thế văn bản liên quan đến hoạt động giám sát.

- Tổng hợp, soạn thảo báo cáo công tác chuyên môn, theo dõi góp ý vào dự thảo các văn bản, soạn thảo các báo cáo đột xuất liên quan đến công việc của phòng.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng / kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, quản lý và kinh tế ứng dụng, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp…

- Ưu tiên người có bằng thạc sỹ; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

3. Nhân viên Phòng Kế toán

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán trong Chi nhánh, lập Báo cáo Tài chính, Bảng cân đối theo Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam và Quốc tế;

- Hỗ trợ kỹ năng công nghệ thông tin để truy cập, chiết xuất số liệu phục vụ tiền tác nghiệp giám sát và kiểm tra của Chi nhánh;

- Phân tích tài chính, lập các Báo cáo Tài chính trên các ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin về Kế toán.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng / kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên.

- Trình độ B trở lên; Sử dụng thành thạo các phần mềm Kế toán và các phần mềm công nghệ thông tin.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp…

- Ưu tiên người có bằng thạc sỹ; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo hoặc được đào tạo tại Quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ phổ thông.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán các doanh nghiệp, công ty tài chính, ngân hàng bảo hiểm; Có chứng chỉ ACCA.

Yêu cầu khác

- Tuổi không quá 40, sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập.

     

II. Hồ sơ cần nộp:

Bản sao công chứng, chứng thực bằng tin học, ngoại ngữ và các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập.

Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (thời hạn sử dụng trong 06 tháng gần đây).

Đơn xin dự tuyển.

Bản sao giấy khai sinh.

Bản sao giấy chứng nhận sức khoẻ (thời hạn sử dụng trong 06 tháng gần đây).

Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh 3x4, 02 ảnh 2x3 chụp không quá 06 tháng.

Bản sao công chứng, chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước, Hộ khẩu.

Bản tóm tắt kinh nghiệm và quá trình công tác trước đây (nếu có).

Ngoài bìa Hồ sơ, đề nghị ứng viên ghi rõ vị trí dự tuyển, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam liên hệ khi cần thiết.

III. Địa điểm nộp hồ sơ:

1. Nộp trực tiếp tại Bộ phận Nhân sự - Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Tầng 12A, Tòa nhà Thủ Đô, Số 109, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (Liên hệ: Đ/c Ngọc 0912.268.229 hoặc đ/c Hà 0377.723.567).

2. Hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Hành chính nhân sự - Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại thành phố Hà Nội, Số 22, Phố Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội (Liên hệ: Đ/c Hồ Văn Nghĩa, Trưởng phòng Phòng Hành chính nhân sự, số điện thoại 0903.237.515).

IV. Thời gian tuyển dụng: Dự kiến từ ngày 15/7/2019 đến 19/7/2019.

* Lưu ý

- Danh sách những ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ gửi thông báo qua email hoặc điện thoại của ứng viên về thời gian, địa điểm dự tuyển và nội dung liên quan. Trường hợp có thay đổi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ thông báo sau.   

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không trả lại hồ sơ đối với ứng viên đã đăng ký dự tuyển.