Thông tin tuyển dụng

* Hồ sơ bao gồm:

  1. Bản sao công chứng, chứng thực bằng tin học, ngoại ngữ; bảng điểm và các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập.

  2. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (thời hạn sử dụng trong 06 tháng gần đây).

  3. Đơn xin dự tuyển.

  4. Bản sao giấy khai sinh.

  5. Bản sao giấy chứng nhận sức khoẻ (thời hạn sử dụng trong 06 tháng gần đây).

  6. Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh 3x4, 02 ảnh 2x3 chụp không quá 06 tháng.

  7. Bản sao công chứng, chứng thực chứng minh nhân dân và hộ khẩu gia đình.

  8. Bản tóm tắt kinh nghiệm và quá trình công tác trước đây; bản phô tô sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).

* Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, tầng 12A, Tòa nhà Thủ Đô, 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. (Liên hệ: Đ/c Ngọc 0912.268.229 hoặc đ/c Hằng 0983.866.198).

Ngoài bìa Hồ sơ, đề nghị ứng viên ghi rõ vị trí dự tuyển, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam liên hệ khi cần thiết.

 * Lưu ý:

- Danh sách những ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ gửi thông báo qua email của ứng viên về thời gian, địa điểm dự tuyển và nội dung liên quan đến công tác thi tuyển hoặc xét tuyển. Trường hợp có thay đổi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ thông báo qua điện thoại.   

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không trả lại hồ sơ đối với các ứng viên.