Thông tin tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

(TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN, TẠI TP HỒ CHÍ MINH, KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ, KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG)

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/10/2017 đến hết ngày 20/10/2017.

1. Vị trí tuyển dụng

1.1.  Tại Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, số 05 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Vị trí Kiểm tra

Số lượng

    01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ theo đúng quy trình do BHTGVN quy định: nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi (BHTG), công tác tổng hợp, công tác thông tin tuyên truyền, thu thập thông tin kinh tế, chính trị, xã hội ảnh hưởng đến tổ chức tham gia BHTG;

- Theo dõi diễn biến và nắm vững tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động mảng nghiệp vụ được phân công phụ trách theo quy định;

- Thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn: kiểm tra, chi trả, thanh lý,…theo quy định;

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên.

- Tin học văn phòng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; có bằng thạc sỹ; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo hoặc được đào tạo tại Quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ phổ thông.

Yêu cầu khác

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

1.2. Tại Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Số 4, đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Vị trí Giám sát

Số lượng

    01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ theo đúng quy trình do BHTGVN quy định: nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi (BHTG), công tác tổng hợp, công tác thông tin tuyên truyền, thu thập thông tin kinh tế, chính trị, xã hội ảnh hưởng đến tổ chức tham gia BHTG;

- Theo dõi diễn biến và nắm vững tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động mảng nghiệp vụ được phân công phụ trách theo quy định;

- Thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn và giám sát khách hàng được phân công;

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương;

- Tin học văn phòng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, quản lý và kinh tế ứng dụng, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; có bằng thạc sỹ; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo hoặc được đào tạo tại Quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ phổ thông.

Yêu cầu khác

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

1.3. Tại Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ, Số 21, Ngõ A4, đường Hermann Gmeiner, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Vị trí Giám sát

Số lượng

    01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ theo đúng quy trình do BHTGVN quy định: nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi (BHTG), công tác tổng hợp, công tác thông tin tuyên truyền, thu thập thông tin kinh tế, chính trị, xã hội ảnh hưởng đến tổ chức tham gia BHTG;

- Theo dõi diễn biến và nắm vững tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động mảng nghiệp vụ được phân công phụ trách theo quy định;

- Thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn và giám sát khách hàng được phân công;

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương;

- Tin học văn phòng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, quản lý và kinh tế ứng dụng, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; có bằng thạc sỹ; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo hoặc được đào tạo tại Quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ phổ thông.

Yêu cầu khác

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

 1.4. Tại Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Số 92-94, đường Nguyễn Thái Học, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Vị trí Kiểm tra

Số lượng

    01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ theo đúng quy trình do BHTGVN quy định: nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi (BHTG), công tác tổng hợp, công tác thông tin tuyên truyền, thu thập thông tin kinh tế, chính trị, xã hội ảnh hưởng đến tổ chức tham gia BHTG;

- Theo dõi diễn biến và nắm vững tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động mảng nghiệp vụ được phân công phụ trách theo quy định;

- Thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn: kiểm tra, chi trả, thanh lý,…theo quy định;

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên.

- Tin học văn phòng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; có bằng thạc sỹ; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo hoặc được đào tạo tại Quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ phổ thông.

Yêu cầu khác

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

1.5.  Tại Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tầng 12A, tòa nhà Capital Tower, số 109 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Vị trí Tổ quản trị thuộc Văn phòng

Số lượng

    01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện mua sắm, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp tài sản, phương tiện, cơ sở vật chất; xây dựng kế hoạch nâng cấp, phát triển tài sản, phương tiện, cơ sở vật chất của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; Thực hiện quản lý tòa nhà.

- Quản lý tài sản, phương tiện và cơ sở vật chất của Trụ sở chính;

- Thực hiện quản lý tòa nhà Trụ sở chính sau khi đi vào hoạt động;

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng/ kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên.

- Tin học văn phòng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành kinh tế, hoặc kỹ thuật;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công tác cho thuê, quản lý tòa nhà.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

2. Hồ sơ bao gồm:

          2.1. Bản sao công chứng, chứng thực bằng tin học, ngoại ngữ và các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập.

          2. 2. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (thời hạn sử dụng trong 06 tháng gần đây).

          2.3. Đơn xin dự tuyển.

          2.4. Bản sao giấy khai sinh.

          2.5. Bản sao giấy chứng nhận sức khoẻ (thời hạn sử dụng trong 06 tháng gần đây).

          2.6. Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh 3x4, 02 ảnh 2x3 chụp không quá 06 tháng.

          2.7. Bản sao công chứng, chứng thực Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu.

          2. 8. Bản tóm tắt kinh nghiệm và quá trình công tác trước đây (nếu có).

Ngoài bìa Hồ sơ, đề nghị ứng viên ghi rõ vị trí dự tuyển, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam liên hệ khi cần thiết.

3. Địa điểm nộp hồ sơ

          3.1. Nộp trực tiếp tại Bộ phận Nhân sự - Phòng Tổ chức cán bộ, tầng 12A, Tòa nhà Thủ Đô, 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. (Liên hệ: Đ/c Ngọc 091 226 8229).

          3.2. Hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Hành chính Nhân sự Chi nhánh (đối với ứng viên dự tuyển vào Chi nhánh)

- Đối với ứng viên dự tuyển vào làm việc tại Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Liên hệ Đ/c Lê Thị Thanh Hương, ĐT 090 588 4949.

- Đối với ứng viên dự tuyển vào làm việc tại Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh: Liên hệ Đ/c Đỗ Thị Thanh Loan, ĐT 098 823 7268.

- Đối với ứng viên dự tuyển vào làm việc tại Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ: Liên hệ Đ/c Ngô Quang Huy, ĐT 098 915 1815.

- Đối với ứng viên dự tuyển vào làm việc tại Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long: Liên hệ Đ/c Nguyễn Văn Tòng, ĐT 090 775 4072.

* Lưu ý

- Danh sách những ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ gửi thông báo qua email hoặc điện thoại của ứng viên về thời gian, địa điểm dự tuyển và nội dung liên quan. Trường hợp có thay đổi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ thông báo sau.   

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không trả lại hồ sơ đối với ứng viên.