Chế Độ:  
Tài liệu nghiên cứu
 Tiêu đề tài liệu 
Luật bảo hiểm tiền gửi Hàn QuốcTải về
Luật bảo hiểm tiền gửi IndonesiaTải về
Luật bảo hiểm tiền gửi Liên Bang NgaTải về
Khảo sát thường niên IADI: Các kết quả trọng yếuTải về
Luật bảo hiểm tiền gửi CanadaTải về
Luật bảo hiểm tiền gửi Đài LoanTải về
Luật cải cách tài chính phố WallTải về
Tóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu ứng dụng năm 2022Tải về
Vai trò của tổ chức BHTGVN trong việc bảo vệ người gửi tiền và đảm bảo an sinh xã hộiTải về
Xử lý các cuộc khủng hoảng hệ thốngTải về
Phổ biến kiến thức tài chính và bảo hiểm tiền gửiTải về
Phương pháp đánh giá tuân thủ các nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống Bảo hiểm tiền gửi hiệu quả (Bản dự thảo) Tải về
Tài liệu nghiên cứu về Bảo hiểm tiền gửi của Viện Nghiên cứu Lập phápTải về
Đánh giá chuyên đề về các hệ thống BHTGTải về
Định hướng và kế hoạch triển khai hoạt động Quan hệ công chúng của DIV giai đoạn 2011-2015Tải về
Dự thảo luật BHTG do chuyên gia ngân hàng phát triển Châu Á xây dựng trong khuôn khổ chương trình khoản vay ngân hàng tài chính IITải về
Biên bản ghi nhớ về kiểm tra đặc biệt và phân quyền kiểm tra đặc biệt giữa các cơ quan giám sát MỹTải về
Bộ Nguyên tắc cơ bản Phát triển hệ thống Bảo hiểm tiền gửi hiệu quảTải về
Các câu hỏi thương gặp về Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểmTải về
Giảm thiểu điều tiết hoạt động ngân hàng ở Úc và hàm ý chính sáchTải về
Hướng dẫn chung về xây dựng hệ thống phí phân biệtTải về
Hướng dẫn nâng cao về phát triển hệ thống BHTG hiệu quả (Hạn mức Bảo hiểm tiền gửi)Tải về
Hướng dẫn nâng cao về phát triển hệ thống BHTG hiệu quả (Hệ thống và Quy trình chi trả)Tải về
Hướng dẫn các QTDND kết xuất dữ liệu và tạo lập mẫu biểu thông qua sử dụng phần mềm ITD và phần mềm EFUNDTải về
Hướng dẫn chung về phát hiện sớm và can thiệp kịp thời cho các hệ thống BHTGTải về
Hướng dẫn chung về xây dựng hệ thống phí phân biệtTải về