Khoá đào tạo cán bộ nghiệp vụ tại Chi nhánh DIV tại TP. Đà Nẵng.

09:34-16/01/2017

Trong hai ngày 11/01và 12/01/2017, tại Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) tại thành phố Đà Nẵng (Chi nhánh), DIV tổ chức “Khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra; giám sát; cấp và thu hồi chứng nhận BHTG; quản lý thu phí, chi trả; hướng dẫn và lưu ý việc sử dụng phần mềm nghiệp vụ” cho cán bộ nghiệp vụ các phòng Kiểm tra, Giám sát và Tổng hợp tại Chi nhánh.

Phát biểu khai mạc khoá đào tạo, Phó Tổng giám đốc DIV Nguyễn Đình Lưu nhấn mạnh, việc đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ mới là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh. Ông Nguyễn Đình Lưu đề nghị tập thể cán bộ Chi nhánh tích cực, chủ động tham gia học tập, thảo luận để thu nhận được nhiều kiến thức nghiệp vụ và vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn triển khai chính sách BHTG trên địa bàn.

Bà Lưu Thị Khánh Vân – Giám đốc Chi nhánh gửi lời cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo DIV về công tác đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ Chi nhánh, đồng thời cam kết sau khóa đào tạo, Chi nhánh sẽ vận dụng hiệu quả các nội dung, quy trình nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PhòngTổng hợp Chi nhánh DIV tại TP. Đà Nẵng