Các chi nhánh DIV hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016

16:23-19/01/2017

Trong năm 2016, các Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và góp phần duy trì an toàn, lành mạnh hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn quản lý.

* Chi nhánh DIV khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên: Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra đối với các tổ chức tham gia BHTG

Thực hiện kế hoạch năm 2016 về hoạt động kiểm tra, Chi nhánh Bảo DIV khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Chi nhánh) đã thực hiện kiểm tra 39 tổ chức tham gia BHTG (38 QTDND và 01 Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài), tăng 21 đơn vị được kiểm tra (tương đương 216,67%) so với năm 2015; hoàn thành 100% công tác kiểm tra tại chỗ so với kế hoạch được phê duyệt.

Theo đó, các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về BHTG: 39/39 đơn vị (tỷ lệ 100%) niêm yết chứng nhận tham gia BHTG, chấp hành nộp phí BHTG hàng quý và gửi thông tin báo cáo... đúng theo quy định. Tuy nhiên qua kiểm tra cũng đã phát hiện các sai sót, tồn tại như: một số đơn vị chưa chấp hành đúng việc thực hiện hồ sơ pháp lý tham gia BHTG, nhiều tổ chức tính và nộp phí BHTG chưa đúng quy định do chưa xác định và loại trừ chính xác các khoản tiền gửi không thuộc đối tượng bảo hiểm theo quy định tại Điều 19 Luật BHTG.

Ngoài việc kiểm tra  theo kế hoạch được duyệt, Chi nhánh còn tiến hành kiểm tra 08 Chi nhánh và 28 phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Đăk Lăk về việc niêm yết Chứng nhận tham gia BHTG. Chi nhánh đã thực hiện tốt và đúng theo sự chỉ đạo của DIV.

Bên cạnh đó, trong công tác kiểm tra các QTDND theo kế hoạch hàng năm, Chi nhánh bổ sung vào Đề cương kiểm tra một số nội dung quy định tại Hướng dẫn số 353/HD-BHTG113 ngày 08/06/2015 của DIV v/v Hướng dẫn kiểm tra tiền gửi được bảo hiểm tại QTDND. Qua các đợt kiểm tra đều có văn bản kết luận, kiến nghị cụ thể đối với từng đơn vị vi phạm, đồng thời yêu cầu các đơn vị này nghiêm túc khắc phục các sai phạm theo quy định pháp luật về BHTG. Chi nhánh cũng gửi kết luận kiểm tra cho NHNN chi nhánh các tỉnh nơi đơn vị được kiểm tra hoạt động để phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Từ những kết quả đạt được và nguyên nhân tồn tại cũng như những hạn chế của công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BHTG, có thể bước đầu rút ra một số kinh nghiệm, đó là:

- DIV cần tăng cường và mở rộng hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHTG đối với các tổ chức tham gia BHTG để các đơn vị này thực hiện tốt các quy định của pháp luật về BHTG.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra các đơn vị chi tiết đến từng tháng, quý, năm, để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác đã được phê duyệt, bảo đảm bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và những nội dung DIV đề nghị kiểm tra như: Hồ sơ pháp lý tham gia BHTG; niêm yết Chứng nhận BHTG và Nội dung BHTG; việc chấp hành quy định về thông tin, báo cáo; kiểm tra việc tính và nộp phí BHTG; kiểm tra tình hình khắc phục kiến nghị lần trước; hạch toán, quản lý tài khoản tiền gửi được bảo hiểm …

- Quan tâm xây dựng tổ chức sắp xếp bộ máy đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đủ về số lượng và chất lượng, đồng thời duy trì ổn định công tác của cán bộ làm công tác kiểm tra; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBVC.

- Tăng cường phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả với các cơ quan liên quan, đặc biệt là NHNN chi nhánh các tỉnh trên địa bàn để định hướng, xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra cho phù hợp và gặp thuận lợi, kịp thời nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình hoạt động của đơn vị được kiểm tra.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận kiểm tra và có chế tài xử lý đối với các tổ chức tham gia BHTG thường xuyên vi phạm chế độ thông tin, báo cáo, hồ sơ pháp lý tham gia BHTG, việc tính và nộp phí BHTG… làm rõ nguyên nhân việc thực hiện chậm hoặc thực hiện thiếu triệt để những kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục.

- Sau kiểm tra, cần tổ chức rút kinh nghiệm cho đợt kiểm tra, kiểm tra lại tính đúng đắn, đầy đủ của hồ sơ kiểm tra, lưu trữ đúng quy định.

Năm 2017, cùng với việc đẩy mạnh các mảng hoạt động nghiệp vụ khác, Chi nhánh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BHTG. Xác định công tác theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BHTG là nhiệm vụ quan trọng, Chi nhánh luôn nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra nhằm định hướng và giúp cho các tổ chức tham gia BHTG thực hiện đúng quy định pháp luật về BHTG, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Trần Duy Tín

Chi nhánh DIV khu vực NTB&TN

 

* Chi nhánh DIV tại Tp. Hồ Chí Minh: Triển khai hiệu quả chính sách BHTG trên địa bàn

Trên cơ sở bám sát mục tiêu và nhiệm vụ của ngành ngân hàng nói chung và định hướng phát triển của DIV nói riêng, trong năm 2016, Chi nhánh DIV tại TP.HCM (Chi nhánh) đã chủ động triển khai các hoạt động nghiệp vụ, thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại 187 tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn 07 tỉnh, thành phố,góp phần duy trì an toàn, lành mạnh hệ thống các TCTD.

Trong năm, Chi nhánh thực hiện giám sát hoạt động của của các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt là các đơn vị hoạt động yếu kém. Bên cạnh đó, Chi nhánh thường xuyên trao đổi với NHNN Chi nhánh tỉnh để nắm bắt thông tin và trao đổi phương án xử lý các QTDNDphân loại mức 4, 5.Ngày15/12/2016, Chi nhánh đãbàn giao nhiệm vụ quản lý và công tác giám sát 23 đơn vị thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng cho Chi nhánh DIV khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên. Kết thúc năm 2016, Chi nhánh quản lý 164 tổ chức tham gia BHTG.

Đối với công tác kiểm tra, kết thúc tháng 11/2016, Chi nhánh đã hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 67/67 đơn vị (16 NH và 51 QTDND), đạt 100% kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng hoàn thành kiểm tra việc niêm yết Chứng nhận tham gia BHTG, công tác BHTG tại 105 đơn vị thuộc mạng lưới NH Đầu tư và Phát triển Việt Namtại TP. HCM.Qua kiểm tra, hầu hết các tổ chức tham gia BHTG thực hiện tương đối tốt qui định của Nhà nước về BHTG. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra thông báo các vi phạm cụ thể để đơn vị chấn chỉnh, đồng thời tiến hành các biện pháp xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về DIV.

Trong năm, Chi nhánh đã hoàn tất việc tính và thu phí BHTG của 140/141 QTDND với tổng số phí BHTG thực thu hơn là 17.438.057 nghìn đồng, tăng 11,8% so với năm 2015.

Để phát huy tính lan tỏa của chính sách BHTG trên địa bàn, trong năm 2016, Chi nhánh đã tích cực triển khai hoạt động tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng như: tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHTG tại QTDND, viết bài đăng tải trên website DIV, xây dưng phương án tuyên truyền đối với các QTDND có vấn đề….Bên cạnh đó, Chi nhánh còn phối hợp với các QTDND thực hiện tuyên truyền tại các Đại hội, Hội nghị thường niên của Quỹ để đưa chính sách BHTG đến gần hơn với người gửi tiền.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chi nhánh luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành. Trong năm, Chi nhánh chủ động cập nhật nghiên cứu, triển khai thực hiện kịp thời 78 văn bản mới của Chính phủ, các Bộ ngành, của NHNN và DIV về hoạt động NH và các hoạt động nghiệp vụ khác; đồng thờitích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với 32 văn bản dự thảo.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, các cán bộ Chi nhánh luôn tích cực tham gia vào các phong trào thi đua do Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên ngành Ngân hàng, DIV  và Chi nhánh phát động.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Chi nhánh có một số đề xuất, kiến nghị đối với Ban lãnh đạo DIV, cụ thể:

- Sau khi NHNN ban hành thông tư về trao đổi thông tin giữa NHNN và DIV, đề nghị DIV sớmxây dựng kế hoạch triển khai tổng thể các mặt nghiệp vụ BHTG như giám sát, kiểm tra, thu phí và thông tin tuyên truyền.

- Tăng cường thêm cán bộ cho Chi nhánh nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụvà để thay thế số cán bộ nghỉ chế độ trong năm 2016, 2017. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụtài chính – ngân hàng, kiểm soát nội bộ, công nghệ tin học, quản lý tòa nhà, vận hành phần mềm HR, RM; bồi dưỡng kỹ năng mềm, kỹ năng viết tin, bài,… để nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Nâng cấp đường truyền internet,ban hành hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng hệ thống CNTH phù hợp với thực trạng hiện nay.

Trên cơ sở định hướng hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm của DIV thời gian tới, trong năm 2017, Chi nhánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm soát tiến độ, chất lượng công việc; tích cực phối kết hợp với NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố và các phòng, ban Trụ sở chính để triển khai hiệu quả chính sách BHTG đối với các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bích Liên

Phòng Tổng hợp Chi nhánh DIV tại TP. HCM

 

* Chi nhánh DIV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Đánh dấu bước ngoặt phát triển mới trong triển khai chính sách BHTG

Ngày 26/12/2016, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Chi nhánh) tổ chức họp Tổng kết hoạt động năm 2016. Tham dự cuộc họp có ông Ngô Văn Hợi -Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị,ông Nguyễn Đình Lưu - Phó Tổng giám đốc, ông Đinh Doãn Thành - Kiểm soát viên cùng Ban giám đốc và toàn thể cán bộ Chi nhánh.

Ông Nguyễn Việt Thắng - Giám đốc Chi nhánh đã báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ của Chi nhánh năm 2016. Theo đó, ngay từ đầu năm, Chi nhánh đã phát động các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng hệ thống ngân hàng thực hiện tái cơ cấu giai đoạn mới và thu hút nguồn vốn huy động để cấp tín dụng thúc đẩy phát triển kinh tế vùng. Với mục tiêu cụ thể, 03 hoạt động nghiệp vụ mũi nhọn được Chi nhánh tập trung trong năm là: Giám sát từ xa, tham gia Ban kiểm soát đặc biệt (KSĐB) các QTDND bị KSĐB và Thông tin tuyên truyền. Công tác giám sát từ xa tiếp tục được thực hiện liên tục, thường xuyên, 100% tổ chức tham gia BHTG được Chi nhánh giám sát theo định kỳ tháng, quý năm, phát hiện kịp thời các sai sót, vi phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHTG cũng như an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Đối với các QTDND có vấn đề, Chi nhánh đã phối hợp chặt chẽ với các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trên địa bàn theo dõi việc chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm đã được phát hiện. Đến cuối năm 2016, đa số các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn do Chi nhánh quản lý hoạt động ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2015. Tổng nguồn vốn của 03 ngân hàng thương mại cổ phần và 156 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn Chi nhánh quản lý ước tăng bình quân khoảng 7,9% so với cuối năm 2015; dư nợ tăng trưởng ở mức gần 9% và trên 90% đơn vị kinh doanh có lãi.

Trong năm, Chi nhánh tiếp tục duy trì các hình thức triển khai hoạt động tuyên truyền có hiệu quả trong thời gian qua như: viết bài, đưa tin, tổ chức Hội nghị, Hội thảo, sự kiện tuyên truyền chính sách BHTG… Bên cạnh đó, thông qua việc tham gia các hoạt động cộng đồng, Chi nhánh đã tiếp cận hiệu quả đến đối tượng người gửi tiền ở các khu vực vùng sâu, vùng xa nơi người dân có ít điều kiện tiếp xúc với thông tin nên dễ bị “tổn thương” khi xảy ra sự cố tại các TCTD.Sự phối kết hợp giữa công tác chuyên môn và hoạt động thiện nguyên cũng là điều kiện thuận lợi để nâng cao hình ảnh của DIV trong cộng đồng.

Cùng với công tác giám sát được tăng cường, đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền chính sách BHTG và tham gia Ban KSĐB, công tác kiểm tra tại chỗ thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao và các chỉ đạo đột xuất; 100% QTDND thực hiện nộp phí đầy đủ theo quy định; hoạt động thanh lý để tận thu hồi tiền đã tạm ứng chi trả được theo dõi sâu sát; việc nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các dự thảo văn bản quản trị điều hành của DIV cũng được chú trọng, nhiều ý kiến đóng góp được ghi nhận.

Đạt được kết quả kể trên, bên cạnh sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBVC Chi nhánh là sự chỉ đạo kịp thời từ Ban lãnh đạo DIV, sự phối hợp chặt chẽ của các Chi nhánh NHNN trên địa bàn và sự hợp tác của các tổ chức tham gia BHTG. Kết quả triển khai chính sách BHTG của Chi nhánh trong thời gian qua được Ban lãnh đạo DIV, NHNN và chính quyền địa phương ghi nhận tại Lễ Kỷ niệm 15 năm hoạt động của Chi nhánh, cụ thể: Giấy khen của Chủ tịch HĐQT DIV; Bằng khen của Thống đốc NHNN vì đã có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển ngành Ngân hàng; Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Ngô Văn Hợi - Thành viên chuyên trách HĐQTDIV ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Chi nhánh trong năm 2016, đặc biệt là việc triển khai có hiệu quả chính sách BHTG trên địa bàn quản lý. Ông Ngô Văn Hợi mong muốn trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Nguyễn Đình Lưu- Phó Tổng giám đốc DIV nhất trí với nội dung báo cáo của ông Nguyễn Việt Thắng – Giám đốc Chi nhánh, đồng thời yêu cầu Chi nhánh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, đặc biệt là giám sát chuyên sâu đối với những tổ chức tham gia BHTG có vấn đề, qua đó góp phần cùng ngành Ngân hàng thực hiện thành công quá trình tái cơ cấu hoạt động của các TCTD trong giai đoạn mới; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để công chúng được tiếp cận đầy đủ, thường xuyên với chính sách BHTG, tạo điều kiện để các TCTD huy động vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thu Thủy

Chi nhánh DIV khu vực ĐBSCL