Hội nghị Người Lao động Chi nhánh BHTGVN tại TP. HCM năm 2017

14:08-24/02/2017

Ngày 20/02/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tại TP. HCM (Chi nhánh) tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017 và bầu đại biểu dự Hội nghị Người lao động cấp BHTGVN.

Tới dự đại hội có đồng chí Trưởng phòng Tổ chức cán bộ BHTGVN; các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Chi nhánh.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016; kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Chi nhánh; hoạt động công đoàn, các biện pháp nâng cao đời sống đoàn viên công đoàn và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Theo đó, trong năm 2016, hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong Hội nghị Người Lao động đã được Chi nhánh hoàn thành thắng lợi. Đối với công tác chuyên môn, tập thể Chi nhánh đạt danh hiệu Tiên tiến; 02 tập thể phòng đạt danh hiệu xuất sắc và 04 tập thể phòng đạt danh hiệu Tập thể tiên tiến (100%); 71 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 10 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, vượt chỉ tiêu 14,7%. Trong thi đua công đoàn, CĐCS Chi nhánh đề nghị Công đoàn BHTGVN công nhận CĐCS đạt danh hiệu "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2016”; 06 Tổ Công đoàn đạt danh hiệu Tổ Công đoàn xuất sắc (100%); danh hiệu Đoàn viên xuất sắc, vượt chỉ tiêu 4,7%, trong đó có 22 đoàn viên xuất sắc đề nghị công đoàn các cấp trên khen thưởng. Những kết quả đạt được của Chi nhánh thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất, sức mạnh ý chí và trí tuệ của tập thể với mục tiêu tất cả vì sự phát triển và trưởng thành bền vững của BHTGVN.

Hội nghị cũng đã bỏ phiếu và bầu ra 11 đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động cấp BHTGVN.

Thái Huy - CN BHTGVN tại TP. HCM