Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng: Phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 01, năm 2017

13:51-08/05/2017

Ngày 27/4/2017, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tại TP. Đà Nẵng tổ chức lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 01, năm 2017. Tham dự lễ phát động có bà Trần Thủy Bình – Phó Giám đốc Chi nhánh, Chủ tịch công đoàn cơ sở cùng toàn thể cán bộ, người lao động Chi nhánh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thủy Bình – Phó Giám đốc Chi nhánh đề cao vai trò, mục đích và ý nghĩa của tháng hành động; đồng thời nhắc nhở tập thể người lao động chi nhánh nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; qua đó đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2017, Chi nhánh sẽ tổ chức một số hoạt động tuyên truyền pháp luật, ra mắt Đội Phòng cháy chữa cháy tại chỗ, huấn luyện xử lý các tình huống giả định về cháy, nổ… - Bà Trần Thủy Bình nhấn mạnh.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 01, năm 2017 kéo dài từ ngày 01/5/2017 - 30/5/2017 với mục đích nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động và chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phòng Tổng hợp – Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng