Công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2017 - Chi nhánh BHTGVN tại thành phố Hồ Chí Minh

09:57-13/07/2017

6 tháng đầu năm 2017, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tại thành phố Hồ Chí Minh (Chi nhánh) đã chủ động xây dựng đề cương kế hoạch công tác kiểm tra tại chỗ, tổ chức tập huấn nội bộ, triển khai thực hiện và hoàn thành kiểm tra trực tiếp đối với 24 tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) gồm 01 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP), 10 chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 13 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Hiện nay, Chi nhánh đang tiến hành kiểm tra tại 02 NHTMCP: Đông Á, Xuất Nhập Khẩu và 01 QTDND Tân Túc.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung các tổ chức tham gia BHTG đã thực hiện tốt quy định của Nhà nước về BHTG trong việc niêm yết Chứng nhận BHTG, hạch toán và quản lý tiền gửi được bảo hiểm, chấp hành thời hạn nộp phí đúng quy định, thay đổi, bổ sung Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một số đơn vị còn thiếu sót hoặc chậm trễ gửi thông tin báo cáo; xác định không đúng số dư tiền gửi được bảo hiểm dẫn đến thừa, thiếu phí. Bên cạnh đó, một số đơn vị chưa lập hồ sơ đề nghị BHTGVN cấp lại Chứng nhận tham gia BHTG khi có quyết định đổi tên. Qua công tác kiểm tra phí BHTG, có 01 ngân hàng không phát sinh tiền gửi thuộc đối tượng cá nhân được bảo hiểm; 13 đơn vị tính phí đúng; 10 đơn vị nộp tính phí chưa chính xác, trong đó 08 đơn vị tính và nộp thừa phí với tổng số tiền khoảng 13 triệu đồng, 02 đơn vị nộp thiếu với tổng số tiền là 190 nghìn đồng.

Kết thúc đợt kiểm tra, Chi nhánh đã ban hành kết luận đối với từng đối tượng kiểm tra, yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục tồn tại trong việc thực hiện quy định pháp luật về BHTG, đồng thời gửi kết luận kiểm tra tới Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh các tỉnh, thành phố trên địa bàn để phối hợp, xử lý các vi phạm của đơn vị theo thẩm quyền cũng như quy định của pháp luật.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn, trong 6 tháng cuối năm, Chi nhánh sẽ triển khai kiểm tra việc chấp hành quy định BHTG tại 39 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 11 NHTM và 28 QTDND.

Theo thực tế triển khai công tác kiểm tra, Chi nhánh đưa ra một số kiến nghị và đề xuất như sau:

Thứ nhất: Xây dựng cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các phòng, ban liên quan đến hoạt động kiểm tra giữa Trụ sở chính và Chi nhánh.

Thứ hai: Thông tin đầy đủ các Quyết định cấp Chứng nhận tham gia BHTG của đơn vị cho Chi nhánh nhằm đảm bảo việc theo dõi mạng lưới đối với đơn vị thuộc địa bàn quản lý.

Thứ ba: Hiện nay, hướng xử lý đối với số phí nộp thừa phát hiện qua kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 Luật BHTG. Tuy nhiên, trên thực tế,  một số tổ chức tham gia BHTG kiến nghị được khấu trừ số phí nộp thừa này vào kỳ nộp phí tiếp theo. Vì vậy, đề nghị BHTGVN cho ý kiến xử lý thay vì phải thoái thu số phí BHTG nộp thừa.

Thứ tư: Tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ BHTG, công nghệ tin học hay kỹ năng mềm, ... để nâng cao năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bích Liên - Phòng Tổng hợp – Chi nhánh BHTGVN tại thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn số liệu:

Báo cáo số 69/BC-PKT ngày 15/6/2017 Kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm

và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017.