Chi nhánh BHTGVN tại TP. HCM: Mít tinh kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

14:56-05/09/2017

Ngày 01/9/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tại TP. Hồ Chí Minh (Chi nhánh) trang trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2017).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Dương Quốc Long – Bí thư Đảng bộ cơ sở, Giám đốc Chi nhánh; đồng chí Lê Vượng - Phó Giám đốc Chi nhánh, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở; Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Chi nhánh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Vượng - Phó Giám đốc Chi nhánh đã cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Chi nhánh ôn lại những trang sử hào hùng của đại thắng Cách mạng tháng Tám; những bài học về phát động sức mạnh toàn dân tộc, lấy sức mạnh của đội quân chủ lực công - nông làm nòng cốt; bài học thực hiện triệt để phương châm "thêm bạn bớt thù"; bài học về nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ; bài học về xây dựng một đảng Mác - Lê-nin có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ sáng suốt, thường xuyên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân, có đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân cùng nhiều bài học khác. Những bài học kinh nghiệm quý báu đó luôn tạo nên sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân ta bước tiếp những chặng đường mới, viết tiếp những trang sử oanh liệt mới.

Đồng chí Lê Vượng đề nghị tập thể cán bộ, viên chức Chi nhánh tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, đẩy mạnh các phon trào thi đua "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" nhằm tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp quan trọng để giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ viên chức Chi nhánh noi theo, qua đó góp phần ra sức thi đua, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thái Huy - Phòng Tổng hợp Chi nhánh BHTGVN tại TP. HCM