Công đoàn cơ sở Chi nhánh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức hội nghị nhiệm kỳ 2014-2019

11:35-03/10/2017
Công đoàn cơ sở Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vừa tổ chức Hội nghị nhiệm kỳ 2014- 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Chi nhánh.
Đồng chí Trần Trọng Hoài - Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã báo cáo kết quả hoạt động công đoàn Chi nhánh giữa nhiệm kỳ, phương hướng nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2014-2019  và các văn kiện liên quan. Xác định rõ vai trò nhiệm vụ trong tình hình mới, dưới sự lãnh đạo của Công đoàn BHTGVN, sự quan tâm chỉ đạo của Chi ủy và Ban Giám đốc Chi nhánh, Công đoàn cơ sở Chi nhánh đã phát huy tốt vai trò, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, triển khai có hiệu quả chính sách BHTG trên địa bàn hoạt động; phát huy tốt vai trò, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt phong trào khuyến học, từ thiện, ủng hộ người dân vùng bị thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống các đoàn viên, người lao động tại đơn vị. Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2017-2019), công đoàn cơ sở Chi nhánh sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019.
 
Hội nghị đã bầu 06 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn BHTGVN nhiệm kỳ 2018-2023.
Phòng Tổng hợp - Chi nhánh BHTGVN khu vực NTB&TN