Điều động bà Lưu Thị Khánh Vân làm Giám đốc Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

14:32-06/11/2017

Ngày 02/11/2017, tại Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (NTB&TN), BHTGVN đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động bà Lưu Thị Khánh Vân – Giám đốc Chi nhánh BHTGVN tại thành phố Đà Nẵng đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh BHTGVN khu vực NTB&TN.

Tham dự Lễ công bố quyết định điều động có ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Xuân Châu – Thành viên chuyên trách HĐQT, ông Nguyễn Đình Lưu – Phó Tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo một số phòng ban Trụ sở chính, Ban Giám đốc, Cấp ủy Đảng Chi nhánh, toàn thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh BHTGVN khu vực NTB&TN.

Ông Nguyễn Văn Giang – Phó Giám đốc Chi nhánh đã báo cáo kết quả hoạt động của Chi nhánh 10 tháng đầu năm 2017. Theo đó, trong năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của BHTGVN, sự hỗ trợ, phối hợp từ Ngân hàng Nhà nước các chi nhánh trong khu vực NTB&TN, Chi nhánh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn khu vực Chi nhánh quản lý.

Đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 2099/QĐ-BHTG về việc điều động Bà Lưu Thị Khánh Vân – Giám đốc Chi nhánh BHTGVN tại thành phố Đà Nẵng đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh BHTGVN khu vực NTB&TN.

Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT BHTGVN đã biểu dương những thành tích Chi nhánh đã đạt được trong 10 tháng đầu năm 2017 và chúc mừng bà Lưu Thị Khánh Vân. Chủ tịch HĐQT BHTGVN đề nghị cán bộ, nhân viên Chi nhánh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, phát huy hơn nữa tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển bền vững cùng với BHTGVN.

Cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban lãnh đạo BHTGVN,bà Lưu Thị Khánh Vân – Giám đốc Chi nhánh khẳng định sẽ đoàn kết, phấn đấu cùng Ban lãnh đạo Chi nhánh xây dựng tập thể dân chủ, kỷ cương, phát triển ổn định trong thời gian tới. Bà Lưu Thị Khánh Vân cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo BHTGVN, sự ủng hộ, đồng tình của tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động tại Chi nhánh để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phòng Tổng hợp Chi nhánh BHTGVN khu vực NTB&TN