Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Quốc Thái giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng

16:18-27/12/2017

Ngày 21/12/2017, tại TP. Đà Nẵng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Quốc Thái giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng (Chi nhánh).

Tham dự buổi công bố có ông Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN; ông Ngô Quang Lương – Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị; ông Đinh Doãn Thành – Kiểm soát viên; bà Phạm Bảo Khánh - Phó Tổng Giám đốc; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban Trụ sở chính cùng lãnh đạo, cán bộ, người lao động Chi nhánh.

Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ BHTGVN đã công bố Quyết định số 2257/QĐ-BHTG ngày 20/12/2017 của Hội đồng quản trị BHTGVN về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Quốc Thái – Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương Chi nhánh Đà Nẵng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng với thời hạn 5 năm kể từ ngày 20/12/2017 và giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng đối với ông Lê Quốc Thái đến khi có quyết định mới.

Phát biểu tại buổi công bố, Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN Nguyễn Quang Huy chúc mừng ông Lê Quốc Thái trên cương vị mới tại Chi nhánh. Ông Nguyễn Quang Huy đánh giá cao những thành tích Chi nhánh đã đạt được trong hơn 01 năm hoạt động, đồng thời giao nhiệm vụ và tin tưởng ông Lê Quốc Thái sẽ phát huy được những thế mạnh, thành tích và kinh nghiệm trong nhiều năm công tác của mình để cùng Chi nhánh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của tập thể Chi nhánh và Ban lãnh đạo BHTGVN.

Ông Lê Quốc Thái phát biểu nhận nhiệm vụ, cảm ơn Ban Lãnh đạo BHTGVN đã tin tưởng giao trọng trách, đồng thời cam kết sẽ cùng với Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, người lao động Chi nhánh tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phòng Tổng hợp - Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng