Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

16:28-12/04/2018

Thực hiện kế hoạch số 975-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), ngày 10/4/2018, Đảng ủy Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Giáp – nguyên Chuyên viên cao cấp Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Văn phòng phía Nam trình bày 3 nội dung cơ bản: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Chi nhánh BHTGVN tại TP. HCM khẳng định sẽ xây dựng kế hoạch hành động thiết thực, sớm đưa các nội dung học tập vào cuộc sống và gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi nhánh. Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm, không ngừng nâng cao trình độ lý luận để có thể theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới.      

Thái Huy – Chi nhánh BHTGVN tại TP. HCM