Đảng bộ Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

11:04-02/05/2018

Ngày 26/4/2018, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Lam - Ủy viên BCH Đảng bộ BHTGVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Chi bộ, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng toàn thể đảng viên và các đồng chí đoàn viên ưu tú.

Hội nghị được nghe đồng chí Trần Văn Lam quán triệt chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Đảng bộ Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ nêu rõ kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm đến đảng viên trong toàn Đảng bộ, đảm bảo 100% đảng viên được tham dự. Việc quán triệt, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy tập trung chỉ đạo thông qua các hội nghị toàn thể đảng viên; hội nghị cơ quan, các tổ chức đoàn thể và trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị hàng tháng. Toàn đảng bộ đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Lam biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)....

Thứ hai, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai tốt chuyên đề hàng năm, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với cuộc vận động “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục việc học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cũng tại hội nghị sơ kết, Đảng ủy Chi nhánh đã trao Giấy khen của Đảng bộ Chi nhánh cho 03 đảng viên có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ