Chi nhánh BHTGVN tại TP. HCM triển khai ký cam kết bảo vệ bí mật Nhà nước

14:50-29/05/2019

 Ngày 27/5/2019, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (Chi nhánh) đã tổ chức Hội nghị triển khai ký cam kết bảo vệ bí mật Nhà nước tới toàn thể cán bộ, viên chức Chi nhánh. 

Hiện nay, Chi nhánh có 6 phòng, ban với 70 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó số cán bộ có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến bí mật Nhà nước thuộc đối tượng ký cam kết gồm 58/70 người.

Hội nghị đã quán triệt các văn bản pháp lý về bảo vệ bí mật Nhà nước như: Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000; Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ; Các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành ngân hàng; Quyết định số 1054/QĐ-BHTG ngày 30/12/2016 của Hội đồng quản trị BHTGVN ban hành Quy chế bảo vệ bí mật của BHTGVN. Từ đó, 100% cán bộ, viên chức thuộc đối tượng ký cam kết đã thống nhất cam kết 7 nội dung: 

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước của ngành ngân hàng.

Thứ hai, không làm mất, thất thoát hoặc làm lộ những bí mật Nhà nước được giao tiếp xúc và xử lý.

Thứ ba, thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin trong quá trình dự thảo văn bản liên quan đến thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

Thứ tư, không cố ý làm sai lệch nội dung thông tin, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, các cá nhân có liên quan.

Thứ năm, không cung cấp, trao đổi thông tin bí mật Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân khác không liên quan, sai đối tượng, bất hợp pháp.

Thứ sáu, không lợi dụng các hoạt động chuyên môn để tư lợi cá nhân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thứ bảy, không sử dụng máy tính kết nối mạng internet và có lịch sử kết nối internet để đánh máy, in, sao tài liệu mật; không truyền đưa nội dung chứa bí mật Nhà nước qua mạng.

Chỉ đạo tại Hội nghị, ông Dương Quốc Long - Giám đốc Chi nhánh nêu rõ, bảo vệ bí mật Nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân.Việc quản lý, sử dụng bí mật Nhà nước cần bảo đảm đúng mục đích, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Thái Huy - Chi nhánh BHTGVN tại TP. HCM