Trang chủ / Hệ số beta ngành

Hệ số Beta ngành quý I năm 2020

Hết quý 1/2020, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có 795 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 536 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

Hệ số Beta ngành quý IV năm 2019

Hết quý 4/2019, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có 788 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 534 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

Hệ số BETA Ngành quý III năm 2019

Hết quý 3/2019, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có 786 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 530 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

Hệ số BETA Ngành quý II năm 2019

Hết quý 2/2019, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có 783 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 520 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

Hệ số Beta ngành quý I năm 2019

Hệ số beta ngành có thể so sánh mức độ rủi ro của các công ty trong ngành công nghiệp đó với thị trường. Hệ số beta ngành có thể được dùng thay thế cho hệ số beta của từng công ty. Hệ số beta ngành trong một số trường hợp phản ánh chính xác sự biến động của cổ phiếu hơn là hệ số beta của từng công ty. Hệ số beta ngành còn có ích khi áp dụng cho những công ty vừa mới niêm yết chưa có số liệu lịch sử. Hệ số beta ngành còn được dùng để dự báo mức độ rủi ro cho các công ty trong tương lai. Số lượng và tỷ trọng doanh thu của công ty hoạt động trong một ngành càng lớn thì mức độ tin tưởng của hệ số beta của ngành công nghiệp đó càng cao.

Hệ số Beta ngành quý IV năm 2018

Tính đến ngày 31/12/2018, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có 783 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 503 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

Hệ số Beta ngành quý III năm 2018

Tính đến ngày 30/09/2018, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có 774 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 493 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

Hệ số Beta ngành quý II năm 2018

Tính đến ngày 30/06/2018, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) có 766 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 489 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

Hệ số Beta ngành quý I năm 2018

Tính đến ngày 31/03/2018, thị trường chứng khoán Việt Nam có 733 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 455 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành.

Hệ số Beta ngành quý IV năm 2017

Tính đến ngày 31/12/2017, thị trường chứng khoán Việt Nam có 729 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 455 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính Beta ngành. 

Trang 1 / 4