Trang chủ / Nghiên cứu trao đổi

Tăng hiệu quả tái cơ cấu các TCTD và xử lý nợ xấu

Chính phủ thống nhất về sự cần thiết và tính cấp bách của việc cần sớm trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV về việc ban hành khuôn khổ pháp lý riêng, mang tính chuyên ngành về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu theo hướng xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng và các luật có liên quan.

Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về xử lý nợ xấu: Xử lý rốt ráo “cục máu đông” của nền kinh tế

Trong chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) sẽ được đưa ra thảo luận và dự kiến sẽ ban hành ngay trong kỳ họp này. 

Quốc hội thảo luận về Nghị quyết xử lý nợ xấu và Luật các TCTD sửa đổi

Theo chương trình làm việc, chiều nay (26/5/2017), Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD.

Tháo gỡ vướng mắc trong xử lý tài sản đảm bảo

Theo Luật sư Trương Thanh Đức –  Chủ tịch Công ty luật Basico - Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc Tế Việt Nam – VIAC, cần phải sớm hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng rõ ràng, đơn giản và nhanh chóng xử lý tài sản đảm bảo (TSĐB). Tuy việc xử lý TSĐB là hoạt động phục vụ kinh doanh của Ngân hàng, nhưng nó trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả của nền kinh tế nên cần phải hết sức được quan tâm. Không chỉ Ngân hàng chịu hậu quả của nợ xấu mà cả nền kinh tế cũng đang phải trả giá.

Cần nhanh chóng tháo gỡ 'nút thắt' trong việc xử lý nợ xấu

Cơ chế, chính sách, pháp luật về xử lý nợ xấu (XLNX) chưa hoàn thiện, quy định của pháp luật đối với việc xử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ) thu hồi nợ còn nhiều bất cập, chưa bảo vệ quyền chủ nợ hợp pháp, chính đáng của các TCTD, làm hạn chế hiệu quả của việc XLNX.

Điểm sáng điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 5 tháng đầu năm 2017

Trong những tháng đầu năm, mặc dù bối cảnh thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn nhưng với sự định hướng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, NHNN đã thực thi các giải pháp chủ động và phối hợp chặt chẽ với chính sách vĩ mô khác, đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức một con số, ổn định lãi suất và tỷ giá, củng cố lòng tin vào VND, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước lên mức cao nhất từ trước tới nay. Qua đó góp phần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi trong giai đoạn khó khăn và yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Phát triển các sản phẩm tiền gửi – Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất đối với các ngân hàng Việt Nam

Trong cơ cấu vốn huy động, vốn nhàn rỗi từ dân cư được coi là nguồn vốn tiềm năng, quy mô lớn, ổn định và có chi phí thấp đối với ngân hàng. Tuy nhiên, sự phát triển của các kênh đầu tư khác cùng với lãi suất huy động luôn biến động khiến cho hoạt động huy động vốn của các ngân hàng bị ảnh hưởng. Bài viết này giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về phát triển các sản phẩm tiền gửi, đồng thời đưa ra một số đề xuất đối với các ngân hàng ở Việt Nam.

Từng bước hiện thực hoá mục tiêu giảm lãi suất

NHNN tiếp tục duy trì ổn định các mức lãi suất điều hành, thông qua điều tiết thanh khoản hợp lý để hỗ trợ các TCTD ổn định lãi suất. Các TCTD, từ thông điệp chỉ đạo của nhà điều hành đã từng bước tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện phấn đấu giảm LSCV.

Một số đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về Quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) hoạt động mang bản chất của kinh tế hợp tác, đó là việc liên kết, hợp tác tương hỗ giữa số đông nhiều người cùng chung mục đích góp vốn hoạt động nhằm mang lại lợi nhuận và đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống của hộ gia đình. Hiệu quả hoạt động của các QTDND không chỉ dừng lại ở vấn đề lợi nhuận và lợi ích của thành viên mà ở địa bàn nào có QTDND hoạt động đã hạn chế một cách đáng kể tình trạng tín dụng đen. Người nông dân khó khăn, trong hoạt động sản xuất kinh doanh đang cần những khoản vốn nhỏ và khi đến QTD, với thủ tục nhanh gọn, các thành viên đã được đáp ứng nhu cầu một cách nhanh chóng. Như vậy, ngoài mục tiêu về kinh tế thì hoạt động của QTDND còn mang tính xã hội rất sâu sắc.

Linh hoạt và thận trọng

NHNN đã thực thi các giải pháp chủ động và phối hợp chặt chẽ với chính sách vĩ mô khác, đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức một con số, ổn định lãi suất và tỷ giá, củng cố lòng tin vào VND... tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước lên mức cao nhất từ trước tới nay.

Trang 1 / 26