Trang chủ / Nghiên cứu - Trao đổi

Tiếp tục phát triển hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả bền vững

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), bước sang giai đoạn 2021-2025, ngành Ngân hàng tiếp tục kiên định mục tiêu mà Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đã đặt ra, theo hướng hiện đại hóa NHNN và phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả bền vững, phấn đấu đạt trình độ của các nước đứng đầu trong khu vực.

Nâng cao hiệu quả giám sát tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi – Định hướng và đề xuất cho năm 2021

Nghiệp vụ giám sát các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (TCTGBHTG) là một trong những nghiệp vụ quan trọng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) và được thực hiện ngay từ khi tổ chức mới thành lập. Trong thời gian qua, BHTGVN đã luôn chú trọng và quan tâm phát huy vai trò của hoạt động giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Thực trạng cơ chế hình thành Quỹ Dự phòng nghiệp vụ tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Theo Luật BHTG, Thông tư số 312/2016/TT-BTC và Thông tư 20/2020/TT-BTC quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), Quỹ Dự phòng nghiệp vụ (DPNV) được hình thành từ các nguồn sau: Tiền thu phí BHTG hàng năm; Thu nhập từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi (NVTTNR) sau khi trích một phần để trang trải chi phí hoạt động của BHTGVN theo quy định; Các khoản tiền bảo hiểm không có người nhận theo quy định; Số tiền còn lại (nếu có) từ việc thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG theo quy định; Chênh lệch thu chi tài chính còn lại hàng năm sau khi trích lập Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định; và Thu nhập từ các khoản cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Giải pháp tăng cường hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN, góp phần tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại hệ thống QTDND

Hệ thống tài chính - ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế đất nước, một sự bất ổn dù chỉ là dấu hiệu nhỏ cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ hệ thống kinh tế. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) với vai trò là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn chú trọng tăng cường, nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ của mình theo các khuyến nghị quốc tế nhằm góp phần phát hiện, cảnh báo sớm và ngăn ngừa dấu hiệu khủng hoảng; cũng như tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) đảm bảo sự an toàn, lành mạnh cho hệ thống tài chính - ngân hàng và an ninh xã hội.

Chính sách bảo hiểm tiền gửi góp phần phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là công cụ nhằm bảo vệ người gửi tiền, bảo vệ an toàn hệ thống ngân hàng. Do đó, các tổ chức tham gia BHTG, người gửi tiền cũng như nền kinh tế đều nhận được lợi ích một cách công bằng và bình đẳng từ chính sách này. Tuy nhiên, đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) quy mô nhỏ như quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), chính sách BHTG chính là một điểm tựa để các tổ chức này hướng tới hoạt động lành mạnh, an toàn, hiệu quả.

Đảm bảo thanh khoản và an toàn hệ thống ngân hàng dịp Tết Nguyên đán 2021

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo tại văn bản số 684/NHNN-VP do Ngân hàng Nhà nước (NHNN)  ban hành hôm 28/01/2021.

Thu hồi nợ trong quá trình xử lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG là QTDND

Thu hồi nợ là khâu cuối cùng trong hoạt động xử lý bằng phương án phá sản hoặc giải thể đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG) được kiểm soát đặc biệt. Quá trình này được triển khai sau khi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) hoàn thành nghĩa vụ chi trả tiền gửi được bảo hiểm cho người gửi tiền. Tuy là khâu cuối, nhưng lại quyết định việc đảm bảo và thực hiện quyền chủ nợ hợp pháp của BHTGVN đối với các khoản tiền đã chi trả cho người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng bị giải thể hoặc phá sản, trong đó có các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND).

Ngành ngân hàng cụ thể hóa nhiệm vụ năm 2021 theo Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021.

Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ: Một số nhiệm vụ trọng yếu của ngành Ngân hàng năm 2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, trong đó nêu rõ một số nhiệm vụ quan trọng của ngành Ngân hàng.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người dân trong tiếp cận dịch vụ ngân hàng số

Việc chuyển đổi mô hình truyền thống sang ngân hàng số là tất yếu trong hoạt động của ngân hàng để đáp ứng và phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Tuy nhiên, giáo dục tài chính, bảo vệ người tiêu dùng cũng là một thách thức. Do đó, cần thông tin đến người dân để hiểu rõ về lợi ích của ngân hàng số và cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo khi giao dịch.

Trang 1 / 61