Trang chủ / Nghiên cứu trao đổi

Ngành ngân hàng hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững

Tín dụng xanh là hướng đi tất yếu của ngành tài chính toàn cầu và ngành ngân hàng ở Việt Nam nói riêng. Thời gian qua, ngành ngân hàng đã có nhiều chính sách và triển khai tích cực các chương trình, sản phẩm tín dụng xanh, tuy nhiên vẫn cần nhiều giải pháp để thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, góp phần quan trọng vào phát triển bền vững.

Kiểm soát lạm phát 2019: Linh hoạt hơn để ứng vạn biến

Cần tính tới việc điều hành linh hoạt hơn đối với giá cả các mặt hàng thiết yếu để dần tiến tới giá thị trường, đồng thời cũng là cơ hội để điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và hỗ trợ nhiều hơn cho tăng trưởng.

Chỉ thị của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngành Ngân hàng năm 2019

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 08/01/2019 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bám sát phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” nhằm tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng trong năm 2019.

Bổ sung quy định về lập kịch bản kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 40/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trong đó có nội dung về kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng.

Ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Trong năm 2018, các chủ trương, chính sách thanh toán của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) đã được hệ thống ngân hàng triển khai mạnh mẽ. Toàn thể xã hội đã quen dần với việc sử dụng các phương tiện TTKDTM và mang lại lợi ích thiết thực; nhận thức trong việc sử dụng dịch vụ thanh toán, bảo vệ thông tin cá nhân... ngày càng tăng - Đó là chia sẻ của ông Phạm Tiến Dũng – Vụ trưởng Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) với báo chí sáng 7/1/2019.

Sẽ được tự thỏa thuận lãi suất vay tại Quỹ bảo lãnh tín dụng

Ngày 28/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư 45/2018/TT-NHNN hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

NHNN xin ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của TCTD

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Sẽ có quy định mới về giới hạn sở hữu cổ phần của TCTD

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 46/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác.

Nhà băng tăng cường tín dụng bán lẻ

Trong định hướng chiến lược, nhiều nhà băng đều đặt ra mục tiêu phát triển mạnh mảng bán lẻ trong thời gian tới. Các dịch vụ chủ yếu của ngân hàng bán lẻ là tiết kiệm, thanh toán, cho vay tiêu dùng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ…

Hóa giải sức ép lãi suất, tỷ giá năm 2019

NHNN sẽ kiểm soát cung tiền và tín dụng ở mức hợp lý nhằm đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

Trang 1 / 71