Trang chủ / Nghiên cứu trao đổi

Đề xuất mới về mức vốn pháp định của các TCTD

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng (Nghị định số 141).

Tài chính tiêu dùng tìm lối đi riêng

Đón đầu nhu cầu tiêu dùng của khách hàng thuộc khu vực ngoại tỉnh, đặc biệt là các vùng nông thôn trên cả nước, nhiều công ty tài chính (CTTC) đã bắt đầu triển khai chiến lược cho vay với sản phẩm vô cùng đa dạng và lãi suất hấp dẫn.

Chính sách tiền tệ củng cố lòng tin

Ổn định kinh tế vĩ mô là cơ sở rất quan trọng tạo lòng tin cho nhà đầu tư và là tiền đề quan trọng cải cách, cơ cấu.

Ngân hàng cơ cấu lại nguồn thu – xu thế tất yếu

Các ngân hàng càng ngày càng nhận thức được rõ ràng việc tăng thu từ dịch vụ là xu hướng đúng đắn, nhằm đa dạng hóa nguồn thu, giúp cho ngân hàng giảm được sự phụ thuộc vào tín dụng và giảm thiểu rủi ro.

Ngân hàng đóng vai trò trọng yếu trong việc ‘xanh hóa’ dòng vốn đầu tư

Ngành Ngân hàng sẽ đóng vai trò trọng yếu trong việc “xanh hóa” dòng vốn đầu tư; định hướng nguồn lực tài chính vào những lĩnh vực “xanh”; hạn chế dòng vốn vào những dự án gây ảnh hưởng tới môi trường.

Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, thận trọng

Theo Nghị quyết 140/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018, Chính phủ yêu cầu khối các Bộ, ngành kinh tế tổng hợp phối hợp chặt chẽ trong điều hành các chính sách tiền tệ, tín dụng, tài khóa, thương mại và đầu tư, bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Tín dụng nhà ở xã hội: Thiếu nguồn vốn, chính sách chưa thực sự lan tỏa

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đánh dấu việc Chính phủ giao trách nhiệm cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai thực hiện cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Tuy nhiên, chương trình này đến tháng 4/2018 mới thực sự khởi động với 500 tỷ đồng từ ngân sách cấp và nguồn vốn NHCSXH tự huy động 500 tỷ đồng.

Kinh tế vĩ mô ổn định là nền tảng cho tái cơ cấu ngân hàng

Một trong những điểm sáng nhất trong bức tranh tái cơ cấu nền kinh tế chính là tái cơ cấu ngân hàng

Nhiều ngân hàng cởi bỏ được nút thắt tăng vốn

Chuyện tăng vốn được khơi thông là thông tin tốt cho thị trường. Bởi năng lực tài chính của các ngân hàng tăng cũng đồng nghĩa với việc tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, nhất là khi hệ thống ngân hàng vẫn là kênh vốn chủ đạo như hiện nay.

Công tác kiểm tra QTDND tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hoạt động kiểm tra các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là một trong những nghiệp vụ quan trọng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), góp phần nâng cao nhận thức các đơn vị được kiểm tra về chính sách BHTG, ý thức tuân thủ các quy định pháp luật về BHTG và các quy định, hướng dẫn của BHTGVN. Qua mỗi cuộc kiểm tra cũng là cơ hội để các đơn vị được kiểm tra nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chấp hành pháp luật về BHTG, từ đó BHTGVN có sự rà soát và sửa đổi hoặc kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Trang 1 / 66