Trang chủ / Nghiên cứu - Trao đổi

Chủ động nâng cao năng lực, tích cực phát huy vai trò, vị thế của tổ chức BHTG

Khắc phục khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của đại dịch Covid - 19, với những giải pháp quản trị điều hành linh hoạt và quyết liệt, cùng sự đoàn kết nỗ lực của cả hệ thống, trong năm 2021, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã thực hiện tốt  “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ; phát huy vai trò là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định, phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).

Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc bộ: Triển khai hiệu quả tuyên truyền chính sách BHTG trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Với tinh thần chủ động triển khai kịp thời, linh hoạt, đa dạng các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Đông Bắc bộ (Chi nhánh) đã hoàn thành vượt kế hoạch tuyên truyền năm 2021.

Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Bối cảnh kinh tế quốc tế và kinh tế trong nước đặt ra cho ngành ngân hàng Việt Nam nói chung và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nói riêng nhiều cơ hội và thách thức. Đặc biệt, xu hướng phát triển của các tổ chức bảo hiểm tiền gửi trên thế giới yêu cầu Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần xác định những định hướng trong tương lai nhằm hướng đến đáp ứng tốt hơn Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả.

Phát huy vai trò “cầu nối niềm tin” của chính sách BHTG đối với người gửi tiền trên địa bàn Tây Bắc Bộ

Trong 5 năm qua, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Tây Bắc Bộ đã phát huy tích cực vai trò của tổ chức BHTG tại cơ sở, trở thành “cầu nối” vững chắc gắn kết niềm tin hàng triệu người gửi tiền trên địa bàn 8 tỉnh vùng Tây Bắc.

Triển vọng ngành Ngân hàng năm 2022

 Ngành Ngân hàng đóng vai trò là “huyết mạch” của nền kinh tế, vì thế khi nền  kinh tế khó khăn do đại dịch COVID - 19 thì hoạt động của ngành ngân hàng chắc chắn cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không như một số ngành nghề, lĩnh vực chịu tác động trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19, tác động của đại dịch này đến các TCTD có độ trễ, bởi hiện nay ngân hàng đang thực hiện Thông tư 01, 03,14 cho phép cơ cấu nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới, giảm lãi và phí cho khách hàng... nhằm hỗ trợ khách hàng chưa phải chuyển nhóm nợ được vay mới nếu dự án có hiệu quả và được giảm cũng như vay mới với lãi suất thấp hơn.

Tuyên truyền hiệu quả chính sách BHTG, gia tăng niềm tin người gửi tiền

Với mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã nỗ lực thực hiện tốt chính sách BHTG thông qua các hoạt động nghiệp vụ cơ bản như: Cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG, hoạt động giám sát, kiểm tra, tham gia kiểm soát đặc biệt và chi trả tiền gửi được bảo hiểm. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền cũng được BHTGVN đặc biệt quan tâm để đưa chính sách, pháp luật BHTG đến với người dân trên cả nước. Theo đó, BHTGVN đã tích cực triển khai nhiều hình thức tuyên truyền có hiệu quả nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người dân, đưa chính sách, pháp luật về BHTG đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Ngành Ngân hàng đã tích cực phát huy vai trò huyết mạch của nền kinh tế

“Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Ngân hàng trong năm 2022 và thời gian tới là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Tôi tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, trọng trách được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân giao phó” – Đó là khẳng định của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khi đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022 chiều 29/12/2021.

TCTD Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Các tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi bằng 2% số dư nguồn vốn huy động bằng đồng Việt Nam (số dư tiền gửi) tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm trước tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt: Tạo nền tảng để BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) và Thông tư 08/2021/TT-NHNNngày6/7/2021 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt (KSĐB), Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN)cho vay đặc biệt đối với TCTD được KSĐB trong các trường hợp: Cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản;cho vay đặc biệt theo quyết định của NHNN để hỗ trợ thanh khoản;cho vay đặc biệt theo phương án phục hồi (theo khoản 2 điều 4 Thông tư 08/2021/TT-NHNN). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để BHTGVN có thể tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu, hỗ trợ các TCTD có vấn đề trở lại hoạt động bình thường, góp phần đảm bảo an ninh ngân hàng, bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Đa dạng hóa hình thức tuyên tuyền - Phương thức đưa chính sách BHTG tới người gửi tiền tại QTDND

Thông tin tuyên truyền là một trong những nghiệp vụ quan trọng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) được quy định tại Khoản 14, Điều 13 Luật BHTG. Theo đó, BHTGVN có nhiệm vụ “tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHTG; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về BHTG”. Trong hơn 20 năm hoạt động, BHTGVN đang dần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tới từng đối tượng công chúng, để lan tỏa chính sách BHTG tới đông đảo người gửi tiền tai các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt là hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND).

Trang 1 / 76