Trang chủ / Nghiên cứu trao đổi

Cơ cấu lại các TCTD yếu kém và xử lý nợ xấu: Ban hành khuôn khổ pháp lý chuyên ngành là cấp bách

Xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là vấn đề cấp bách, vì nợ xấu hiện chỉ ở mức thấp nhưng con số tiềm ẩn nợ xấu rất lớn.

Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2017. Theo đó, Chính phủ thống nhất cơ bản với nội dung của dự thảo các quy định về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém và xử lý nợ xấu do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trình. Trên cơ sở đó, NHNN tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện theo hướng xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ cấu và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và các luật có liên quan, trình đồng thời Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Chính phủ thống nhất không dùng biện pháp mua ngân hàng 0 đồng

Ngày 12/4 vừa qua, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật với nội dung trọng tâm về dự án Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) và xử lý nợ xấu đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đưa ra lấy ý kiến.

Kinh nghiệm quốc tế về tiếp cận sớm thông tin về tiền gửi và xây dựng kịch bản mô phỏng đối với hệ thống chi trả BHTG

Theo Nguyên tắc 15 - Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG) hiệu quả của Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) tháng 11/2014, để chi trả cho người gửi tiền kịp thời, tổ chức BHTG có thể: (i) Tiếp cận hồ sơ tiền gửi bất cứ lúc nào, bao gồm quyền yêu cầu ngân hàng lưu giữ thông tin về người gửi tiền để thực hiện việc chi trả tiền gửi được bảo hiểm, (ii) Áp dụng các biện pháp kiểm tra trước hoặc để chuẩn bị về độ tin cậy của hồ sơ người gửi tiền, kiểm tra hệ thống công nghệ tin học và số liệu của tổ chức thành viên để đảm bảo độ tin cậy của những hồ sơ đó, iii) Có nhiều lựa chọn chi trả. Ngoài ra, nguyên tắc 15 còn chỉ ra sự cần thiết của việc lên kịch bản và tập dượt, bao gồm tập dượt ngân hàng đóng cửa giả định với sự tham gia của cơ quan giám sát và xử lý.

Chính phủ bàn giải pháp đột phá xử lý ngân hàng yếu kém

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc hoàn thiện các quy định, xây dựng luật riêng về tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu là rất cần thiết, rất cấp bách.

Tái cơ cấu và xử lý nợ xấu: Cần bước đi mạnh mẽ, lộ trình hợp lý

Để giải quyết căn cơ nợ xấu thì phải làm sao tạo được thị trường mua bán nợ. Phải làm sao xử lý tài sản thế chấp, bởi người vay không hợp tác khi không trả nợ thì nhiều năm cũng không bán được tài sản.

Kinh nghiệm quốc tế về nguồn vốn, đầu tư của tổ chức BHTG và một số kiến nghị đối với BHTGVN

Đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG), đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi (NVTTNR) hiệu quả không chỉ giúp bảo toàn và duy trì giá trị thực của vốn, mà còn giúp nâng cao năng lực tài chính để bảo đảm thanh khoản dự phòng chi trả, xử lý và tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng (TCTD). Bài viết đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nhìn từ thông lệ quốc tế, luật pháp và thực tiễn của 16 tổ chức BHTG thành viên Ủy ban  khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APRC) thuộc Hiệp Hội BHTG quốc tế (IADI), qua đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và đầu tư của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN).

Một số nội dung cơ bản của Quy chế giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Ở nước ta hiện nay, khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. 

Thị trường ngoại hối diễn biến ổn định

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017 chiều 3/4, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong Quý I/2017, các chỉ tiêu tiền tệ tăng trưởng phù hợp với mục tiêu đề ra. Thị trường tiền tệ, tín dụng tương đối ổn định. Thị trường ngoại hối trong nước vẫn đang diễn biến tương đối ổn định, thanh khoản ngoại tệ được đảm bảo.

Một số ý kiến về hạn mức trả tiền bảo hiểm

Theo nguyên tắc được khuyến nghị bởi Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI), thì việc tính toán hạn mức trả tiền bảo hiểm phải tuân thủ hai mục tiêu cơ bản là bảo vệ những người gửi tiền nhỏ, thiếu thông tin về hoạt động ngân hàng và góp phần đảm bảo ổn định tài chính. Theo đó, trong giai đoạn kinh tế bình thường, IADI khuyến nghị tỷ lệ hạn mức chi trả/GDP bình quân đầu người nên tối thiếu bằng 2 lần và tương đương với mức trung bình của các quốc gia có cùng trình độ phát triển dịch vụ ngân hàng.

Trang 1 / 24