Trang chủ / Nghiên cứu trao đổi

Khai mạc Hội nghị Mạng lưới thông tin tín dụng châu Á lần thứ 3

“Đây là cơ hội để chúng ta thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm và bài học quý báu về quản lý, vận hành cơ quan thông tin tín dụng (TTTD) công lập, thúc đẩy hoạt động trao đổi TTTD xuyên biên giới và cập nhật xu hướng mới về ứng dụng CNTT trong hoạt động để đáp ứng được yêu cầu của các dịch vụ ngân hàng mới trong bối cảnh công nghệ số đang phát triển rất nhanh như hiện nay”, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh nói.

Hướng tới phát triển bền vững Hệ sinh thái Fintech tại Việt Nam

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo “Phát triển Hệ sinh thái Fintech: Bài học kinh nghiệm và đề xuất nhằm hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam” trong khuôn khổ Chương trình “Thử thách sáng tạo cùng Công nghệ tài chính - Fintech Challenge Vietnam” năm 2019.

Đề xuất mới về phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Để tín dụng chính sách là công cụ quan trọng trong xóa đói giảm nghèo bền vững

Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, để tín dụng chính sách tiếp tục là công cụ quan trọng đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng góp phần cải thiện đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, rất cần sự phối hợp của các các Bộ, ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Khi tín dụng chính sách tiếp sức cho xây dựng nông thôn mới

Nguồn vốn tín dụng chính sách từ nhiều năm qua đã trở thành công cụ trợ lực chính trực tiếp cho tỉnh Đắk Lắk để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới (MTQG).

Kiều hối diễn biến tích cực

Trong những năm gần đây, dòng kiều hối vào Việt Nam không ngừng gia tăng cả về số tuyệt đối và số tương đối so với GDP...

Ngân hàng và đích đến Basel II

Áp dụng Basel II là yêu cầu tất yếu đối với các NHTM tại Việt Nam và theo quy định của Thông tư 41/2016/TT-NHNN (Thông tư 41), kể từ 1/1/2020, các ngân hàng sẽ phải chính thức áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel II.

Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế

Cần triển khai xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ về tài chính toàn diện. Điều này có ý nghĩa không chỉ cho việc triển khai tài chính toàn diện mà còn phục vụ cho việc hoạch định các chính sách của Chính phủ. Để đạt được mục tiêu này, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư và các chính sách về kết nối với cơ quản quản lý, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng (TCTD), người dân, từ đó tạo nền tảng cho phát triển tài chính số và ngân hàng số của quốc gia.

Sandbox: Không áp dụng theo phong trào

Khung pháp lý mang tính thử nghiệm (Regulatory sandbox) cho Fintech ngày càng được nhắc tới nhiều hơn tại Việt Nam. 

Không khoan nhượng hoạt động tín dụng đen

Để tránh rơi vào những cái bẫy tín dụng đen, cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân phải hết sức cẩn thận, tỉnh táo trước khi có nhu cầu vay tiền.

Trang 1 / 89