Trang chủ / Nghiên cứu trao đổi

Hạn chế, giảm cấp các khoản vay cho hoạt động gây hại môi trường

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1604/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam.

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng: Mở ra thời kỳ mới của ngành Ngân hàng

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã bao hàm tất cả các lĩnh vực của ngành Ngân hàng, từ hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng đến hoạt động quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với hàng loạt các mục tiêu và các nhóm giải pháp được đặt ra.

Truyền thông về BHTG và xu hướng cập nhật trên thế giới

Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là một trong những nhân tố giúp duy trì ổn định, tăng cường niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính – ngân hàng. Truyền thông nhằm tăng nhận thức công chúng về hoạt động BHTG, đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố sự phát triển của tổ chức BHTG. Nhận thức được điều đó, các tổ chức BHTG quốc tế đã sử dụng đa dạng các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức công chúng.

Kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro

Thống đốc yêu cầu phải tập trung tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông;…

Kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, theo đó, Chính phủ kiên định các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đã đề ra và trọng tâm là kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường...

Đến năm 2020 các NHTM cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn Basel II

Đó là một trong những mục tiêu phấn đấu của hệ thống NHTM được đặt ra trong Quyết định 986/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chỉ thị 04: Mục tiêu hàng đầu là kiểm soát lạm phát

Định hướng chung của ngành Ngân hàng đưa ra từ đầu năm cho thấy, mục tiêu kiểm soát lạm phát được đặt lên hàng đầu.

Kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro

Thống đốc yêu cầu phải tập trung tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông;…

​Một năm triển khai Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu (Bài 3)

Phải khẳng định rằng, Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội (Nghị quyết 42) về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD đã tạo sự đột phá trong triển khai xử lý nợ xấu (XLNX). Tuy nhiên, hầu hết các chính sách, khi đi vào thực tiễn vẫn có thể phát sinh những vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ và XLNX cũng không phải ngoại lệ.

Một năm triển khai Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu (Bài 2)

Phải khẳng định rằng, Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội (Nghị quyết 42) về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD đã tạo sự đột phá trong triển khai xử lý nợ xấu (XLNX). Tuy nhiên, hầu hết các chính sách, khi đi vào thực tiễn vẫn có thể phát sinh những vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ và XLNX cũng không phải ngoại lệ.

Trang 1 / 59