Trang chủ / Bảo hiểm tiền gửi quốc tế

Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Kosovo và Albania tham gia diễn tập mô phỏng

Ngày 6 và 7/12/2021, Quỹ bảo hiểm tiền gửi Kosovo (DIFK) đã tham gia cuộc diễn tập mô phỏng do Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi Albania (ADIA) tổ chức tại Tirana, Albania. Buổi diễn tập được tổ chức nhằm trao đổi kinh nghiệm và tăng cường năng lực trong quá trình chi trả của tổ chức bảo hiểm tiền gửi cũng như hỗ trợ lẫn nhau khi xảy ra trường hợp ngân hàng đổ vỡ.

Tổng công ty BHTG Indonesia góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong đại dịch

Năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến  phức tạp, nhưng dưới sự điều hành của Chính phủ và sự nỗ lực của các đơn vị, bộ, ban ngành, nền kinh tế của Indonesia đã có dấu hiệu phục hồi đáng kể. Trong đó, không thể không kể đến sự đóng góp của Tổng công ty BHTG Indonesia (IDIC) thông qua việc thực hiện một số giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Cụ thể:

Thụy Sĩ sửa đổi Luật Ngân hàng để bảo vệ người gửi tiền tốt hơn

Ngày 17/12/2021, Quốc hội Thụy Sĩ đã thông qua việc sửa đổi một phần Luật Ngân hàng nhằm cung cấp cơ chế bảo vệ tốt hơn cho người gửi tiền theo cơ chế bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trong trường hợp đổ vỡ ngân hàng. Luật sửa đổi dự kiến sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2023. 

Nam Phi: Quốc hội thông qua quy định về việc thiết lập cơ chế bảo hiểm tiền gửi

Ngày 15/12/2021, Quốc hội Nam Phi đã thông qua Luật sửa đổi Luật Khu vực tài chính với mục tiêu xử lý những rủi ro, đổ vỡ và yếu kém trong lĩnh vực ngân hàng và giảm thiểu tác động của khủng hoảng tài chính, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Trung ương Nam Phi và tăng cường bảo vệ người gửi tiền.

Tổng công ty BHTG Kenya có Chủ tịch và HĐQT mới

Đầu tháng 12/2021, Tổng công ty BHTG Kenya (KDIC) bổ nhiệm Hội đồng quản trị mới bao gồm 9 thành viên. Trong đó, tân Chủ tịch HĐQT là bà Carol Musyoka. Hội đồng quản trị mới sẽ thực hiện các hoạt động chính thức phù hợp với nhiệm vụ và mục tiêu của KDIC trong nhiệm kỳ 3 năm.

IADI: Hạn mức bảo hiểm tiền gửi có xu hướng duy trì ở mức cao trên toàn thế giới

Ngày 20/12/2021, Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) công bố tài liệu nghiên cứu về phạm vi và hạn mức bảo hiểm tiền gửi (BHTG). Nghiên cứu dựa trên phân tích kết quả của cuộc khảo sát do IADI thực hiện năm 2020 về chủ đề này, kết hợp với dữ liệu từ khảo sát thường niên năm 2020 và nghiên cứu điển hình tại một số tổ chức BHTG và khu vực địa lý. Tài liệu đã cung cấp cái nhìn tổng quan về vấn đề phạm vi và hạn mức BHTG từ quá khứ đến hiện tại và những vấn đề mới phát sinh. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra một số đề xuất quan trọng nhằm hoàn thiện Nguyên tắc số 8 về Hạn mức bảo hiểm trong Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả của IADI.

IADI có thêm 2 tổ chức thành viên và 1 đối tác chính thức

Trong tháng 12/2021, Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi (IADI) thông báo có thêm 02 tổ chức thành viên và 01 đối tác chính thức gia nhập hiệp hội, nâng tổng số lên 95 tổ chức thành viên và 17 đối tác.

Canada mở rộng phạm vi bảo hiểm tiền gửi và sửa đổi một số quy định về tiền gửi tín thác

Gần đây, Chính phủ Canada đã đưa ra một số thay đổi quan trọng nhằm hiện đại hóa và nâng cao vai trò bảo vệ người gửi tiền của Tổng công ty BHTG Canada (CDIC).

Các thay đổi này bao gồm mở rộng phạm vi bảo hiểm tiền gửi (BHTG) và sửa đổi một số quy định về tiền gửi tín thác. Cụ thể, phạm vi bảo hiểm tiền gửi (BHTG) của CDIC sẽ được mở rộng đối với Sản phẩm tiết kiệm giáo dục (RESP) và Sản phẩm tiết kiệm dành cho người khuyết tật (RDSP), hai sản phẩm tiết kiệm này hoạt động theo mô hình quỹ tín thác.

 

Quốc hội Malaysia thông qua Luật Tổng công ty BHTG Malaysia sửa đổi năm 2021

Ngày 26/10/2021, Quốc hội Malaysia đã thông qua Luật Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Malaysia (PIDM) sửa đổi năm 2021. Việc sửa đổi nhằm mục đích giúp phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của PIDM, đáp ứng nhu cầu đối với sự thay đổi nhanh chóng của khu vực tài chính.

Tổng công ty BHTG Nigeria lập kế hoạch chiến lược nhằm xử lý có hiệu quả tổ chức tín dụng đổ vỡ

Tổng công ty BHTG Nigeria (NDIC) đang triển khai lập kế hoạch chiến lược toàn diện nhằm đảm bảo các hoạt động xử lý ngân hàng đổ vỡ diễn ra nhanh và hiệu quả trong trường hợp Ngân hàng trung ương Nigeria thu hồi giấy phép của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG).

Trang 1 / 136