Trang chủ / APRC 2018

Tổng quan về Tổng công ty BHTG Philippines

 

Tổng quan về Bảo hiểm tiền gửi Indonesia

 

Tổng quan về Tổng công ty BHTG Hàn Quốc

 

APRC thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo hiểm tiền gửi

Ủy ban khu vực châu Á Thái Bình Dương (APRC) là một trong các ủy ban khu vực của Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI), được thành lập nhằm nâng cao sự phát triển của bảo hiểm tiền gửi (BHTG) và lợi ích của các tổ chức thành viên thông qua việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về BHTG và cung cấp, hướng dẫn nghiệp vụ BHTG cho các tổ chức mới thành lập và đang hoạt động tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Giới thiệu hệ thống Bảo hiểm tiền gửi khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Từ ngày 16/4 đến ngày 18/4/2018, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 16 và Hội thảo Quốc tế Ủy ban Châu Á Thái Bình Dương (APRC) – Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi Quốc tế (IADI). Để độc giả có được khái quát về những nét chính của Ủy ban Bảo hiểm tiền gửi khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Ban Biên tập trân trọng gửi tới độc giả bài viết “Giới thiệu hệ thống Bảo hiểm tiền gửi khu vực châu Á Thái Bình Dương”.

Sáng kiến và những nỗ lực đổi mới của Ủy ban châu Á Thái Bình Dương (APRC)

Ủy ban châu Á Thái Bình Dương (APRC) là một trong số 08 Ủy ban khu vực thuộc Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI). Hiện tại, Ủy ban có 25 thành viên, quan sát viên và đối tác. APRC có chức năng phản ánh những lợi ích và các vấn đề mang tính chất riêng biệt của khu vực địa lý. Mục đích của APRC là thúc đẩy việc chia sẻ thông tin và kiến thức, hợp tác để phát triển hệ thống Bảo hiểm tiền gửi tại mỗi nước, cùng thực hiện những mục tiêu chung của IADI.

Trang 1 / 1