Hệ số beta ngành quý III năm 2016

10:10-03/01/2017

Tính đến ngày 30/09/2016, TTCK Việt Nam có 687 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó chỉ có 427 mã chứng khoán có đủ điều kiện để tính beta ngành.

Sau khi tổng hợp và xử lý dữ liệu đưa đến kết quả như trên, chúng tôi xin đưa ra một số nhận xét như sau:

Trong quý III/2016, TTCK có khá nhiều biến động. Thị trường giao dịch khá tích cực, VN-index vượt qua ngưỡng kháng cực 640 điểm dễ dàng trong phiên giao dịch đầu tiên của quý III (ngày 01/7)và tiếp tục tăng  lên vùng 675 – 680 điểm vào giữa tháng 7.  Sau đó, thị trường điều chỉnh ngắn hạn và tiếp tục phục hồi mạnh mẽ hình thành một xu hướng tăng mới. Kết thúc quý III/2016, VN-index tăng lên mức 685,73 điểm, tương ứng mức tăng 7,10% so với cuối quý II/2016, HNX-index tăng lên mức 85 điểm, tương ứng mức tăng 0,33% so với cuối quý II/2016.

Sự biến động này của thị trường có tác động mạnh mẽ đến kết quả hệ số beta ngành quý III/2016. Cụ thể, tất cả 16 mã ngành có thể tính toán được hệ số beta ngành đều có biến động cùng chiều với VN-Index.

Ngành có hệ số beta ngành lớn nhất là Vận tải đường thủy, có beta ngành là 1,093 và ngành có hệ số beta ngành nhỏ nhất là Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác, có beta ngành là 0,303.

Đối với các ngành thuộc nhóm tài chính – ngân hàng, bao gồm ngành Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội), ngành Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc), ngành Hoạt động tài chính khác và ngành Hoạt động kinh doanh bất động sản đều có mức biến động phụ thuộc khá chặt vào mức biến động của VN-Index. Cụ thể, ngành Hoạt động tài chính khác có hệ số beta cao nhất trong nhóm là 0,677, tiếp theo là ngành Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) có hệ số beta là 0,634. Hai ngành Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) và Hoạt động kinh doanh bất động sản đều có hệ số beta là 0,534.

Ghi chú:

1)    Hệ số beta ngành được tính theo phương pháp Full Information Beta

2)    Dữ liệu tính beta được thu thập từ Reuter và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

3)    Hệ thống ngành được phân loại theo hướng dẫn tại quyết định 337/QĐ-BKH

Hệ số beta ngành trong báo cáo này chỉ có tính chất tham khảo.

Hệ số beta và hệ số beta ngành

Hệ số beta thể hiện mức độ biến động của tỷ suất sinh lời của cổ phiếu so với mức độ biến động tỷ suất sinh lời của thị trường. Hệ số beta tỷ lệ thuận với mức độ biến động giá của cổ phiếu cũng như mức độ rủi ro. Hệ số beta nhỏ hơn 1 có nghĩa là giá của cổ phiếu ít biến động hơn so với thị trường.  

Có thể lấy một ví dụ như sau, hệ số beta của một cổ phiếu là 1.2, nếu chỉ số của thị trường (ví dụ: VN Index) tăng hoặc giảm 10%, thì giá của cổ phiếu có thể được mong đợi tăng hoặc giảm tương ứng 12%. Với hệ số beta của một cổ phiếu là 0.8, nếu chỉ số thị trường tăng hoặc giảm 10%, thì giá của cổ phiếu đó được mong đợi tăng hoặc giảm tương ứng 8%.

Hệ số beta ngành có thể dùng để so sánh mức độ rủi ro của các công ty trong ngành công nghiệp đó với thị trường cũng như thay thế cho hệ số beta của từng công ty. Hệ số beta ngành trong một số trường hợp phản ánh chính xác sự biến động của cổ phiếu hơn là hệ số beta của từng công ty. Hệ số beta ngành còn có ích khi áp dụng cho những công ty vừa mới niêm yết chưa có số liệu lịch sử. Hệ số beta ngành còn được dùng để dự báo mức độ rủi ro cho các công ty trong tương lai. Số lượng và tỷ trọng doanh thu của công ty hoạt động trong một ngành càng lớn thì mức độ tin tưởng của hệ số beta của ngành công nghiệp đó càng cao.

Tuy nhiên, điều kiện tính hệ số beta của Việt Nam còn một số hạn chế như: số lượng công ty tham gia vào thị trường chứng khoán nhỏ, nhiều ngành có số lượng công ty đại diện rất ít, dữ liệu lịch sử về giá ngắn, thông tin về các công ty hoạt động trong từng ngành không được cập nhật thường xuyên và đầy đủ. Do các đặc điểm trên, hệ số beta ngành của Việt Nam có thể chưa phản ánh được đúng mức độ rủi ro của các công ty. Điều này sẽ được cải thiện khi thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển hơn.

Nhóm nghiên cứu - Phòng Giám sát