KDIC đưa hệ thống ứng dụng một cửa cho chi trả vào vận hành

10:35-23/01/2017

Tổng công ty BHTG Hàn Quốc (KDIC) vừa đưa vào vận hành hệ thống ứng dụng một cửa nhằm giúp người gửi tiền tra cứu và nộp đơn yêu cầu chi trả các khoản tiền gửi được bảo hiểm, bao gồm trả tiền bảo hiểm, cổ tức ngân hàng phá sản và thanh toán cổ tức ứng trước.

Thanh toán cổ tức ứng trước: Sau khi thanh lý tài sản, nếu số tiền cổ tức của ngân hàng phá sản lớn hơn chi phí xử lý, KDIC sẽ hoàn trả lại số tiền chênh lệch cho các chủ nợ.

Trước đó, việc làm hồ sơ yêu cầu chi trả của người gửi tiền được thực hiện trên các hệ thống phân biệt, tùy thuộc vào loại tiền chi trả cũng như theo từng tổ chức tài chính. Nay những hệ thống này sẽ được hợp nhất thành một hệ thống ứng dụng đơn giản hơn, chạy trực tuyến hoặc được lắp đặt tại các tổ chức chi trả.

Dịch vụ tìm kiếm của Cơ quan giám sát tài chính (FSS) sẽ giúp tra cứu thông tin của người thừa kế đối với các giao dịch tài chính liên quan đến người đã mất. Như vậy, người thừa kế có thể nhận được tiền bảo hiểm của người đã mất. Ngoài khoản chi trả BHTG, hệ thống ứng dụng một cửa còn có thể thanh toán cổ tức của ngân hàng phá sản và thanh toán cổ tức ứng trước cho người thừa kế.

KDIC cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống ứng dụng này để bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

Đ.T.T
Theo: "kdic.or.kr"