Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

10:10-20/02/2017

Sáng 16/02/2017, tại Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự hội nghị, về phía Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) có đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW;đồng chí Trịnh Ngọc Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối; đồng chí Trần Mạnh Tuấn – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và đồng chí Hoàng Thị Ánh – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối. Về phía BHTGVN có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN cùng các thành viên chuyên trách HĐQT; đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc cùng các thành viên Ban Điều hành; đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy BHTGVN; các đồng chí Kiểm soát viên; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHTGVN, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên BHTGVN và các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Hội nghị đã xem xét, thảo luận báo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; nghe báo cáo tham luận của một số chi bộ; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đảng viên và Quyết định khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong năm 2016.

Bước ngoặt 2016

Năm 2016 là năm thứ nhất thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II,Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN lần thứ nhất,nhiệm kỳ 2015-2020; tình hình kinh tế - xã hội trong nước chuyển biến tích cựctrên hầu hết các lĩnh vực, tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là giá dầu thô thế giới tiếp tục ở mức thấp và diễn biến phức tạp khó dự báo. Đối với hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các TCTD và xử lý nợ xấu.

Năm 2016 cũng là năm đánh dấu bước ngoặt quan trọng về hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách đối với BHTGVN khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 527/QĐ-TTg ngày 01/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức và hoạt động BHTGVN. Theo đó, BHTGVN là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. NHNN đã có Quyết định số 388/QĐ-NHNN ngày 23/3/2016 giao cho Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng - NHNN thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với BHTGVN. Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cũng đã ban hành Thông tư và văn bản hướng dẫn liên quan trực tiếp đến hoạt động của BHTGVN. Về phần mình, BHTGVN đã ban hành được 41 văn bản quản trị, điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ BHTG.

Để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Ban lãnh đạo BHTGVN đã chỉ đạo xây dựng, củng cố mở rộng mạng lưới hoạt động của BHTGVN gồm Trụ sở chính và 08 Chi nhánh khu vực tại các địa bàn kinh tế trọng điểm của đất nước.

Về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, tính đến cuối năm 2016, cả nước có 1.267 TCTD được cấp Chứng nhận tham gia BHTG, bao gồm 95 ngân hàng thương mại, 01 ngân hàng Hợp tác xã và 1.168 quỹ tín dụng nhân dân, 03 tổ chức tài chính vi mô. BHTGVN đã thực hiện cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG kịp thời, đúng quy định, thực hiện tốt việc quản lý các tổ chức tham gia BHTG, góp phần nâng cao vị thế của BHTGVN và niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng. Trong năm 2016, BHTGVN cấp mới, cấp bổ sung, cấp lại 733 Chứng nhận và bản sao Chứng nhận tham gia BHTG; thu hồi 73 Chứng nhận và bản sao Chứng nhận tham gia BHTG; cập nhật thay đổi 558 thông tin Chứng nhận tham gia BHTG. Đồng thời, BHTGVN thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt theo dõi sát sao các đơn vị yếu kém, có vấn đề để kịp thời báo cáo NHNN và đề xuất, kiến nghị phương án giải quyết phù hợp.

Bên cạnh đó, BHTGVN đã thực hiện tốt công tác quản lý thu phí BHTG, tích cực đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc và xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm trong việc tính và nộp phí BHTG. Trong năm 2016, BHTGVN đã thực hiện thu phí đối với các tổ chức tham gia BHTG với tổng số phí thu được là gần 5 nghìn tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2016, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đã đầu tư của BHTGVN là hơn 31 nghìn tỷ đồng; hầu hết lượng vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN đã được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, tổng số lãi thu được tính đến 31/12/2016 là 1.903,8 tỷ đồng (tăng 15,6% so với năm 2015).

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền thưởng xuyên với các báo, trên website và Bản tin BHTG, năm 2016 BHTGVN đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền đối với QTDND và giao lưu tìm hiểu chính sách BHTGVN tại các Chi nhánh khu vực với sự tham gia của gần 20 NHNN Chi nhánh tỉnh, thành và hơn 400 QTDND trên cả nước. Đặc biệt, lần đầu tiên BHTGVN đã tổ chức hoạt động giao lưu tuyên truyền về BHTGVN với sinh viên các trường đại học, mở ra một kênh tuyên truyền mới mang tính sáng tạo với hiệu quả cao.

Năm 2016, bằng nhiều hình thức Đảng ủy BHTGVN đã triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong hệ thống BHTGVN. Cụ thể: thực hiện công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ hiện tại; quy hoạch nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tiếp theo đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những nhược điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các tập thể và cá nhân trong toàn hệ thống BHTGVN đã có nhiều chuyển biến về mọi mặt; và nâng cấp 02 chi bộ cơ sở chi nhánh khu vực thành Đảng bộ cơ sở gồm: Chi bộ Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ, Chi bộ chi nhánh BHTGVN tại TP. Hồ Chí Minh. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Trung ương, của Đảng ủy Khối được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đặc biệt, bên cạnh sinh hoạt Đảng định kỳ, các chi bộ còn thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề nhằm thay đổi hình thức, tạo không khí đổi mới trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Kết quả công tác xây dựng Đảng cùng với việc triển khai có hiệu quả các chính sách BHTG, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng, việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Trọng tâm 2017

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2017 và góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, Đảng ủy BHTGVN lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo đó, BHTGVN sẽ tham gia nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật để BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các TCTD và xử lý nợ xấu; hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ của BHTGVN. Bên cạnh đó, BHTGVN chủ động triển khai Chiến lược phát triển BHTGVN, Đề án hạn mức trả tiền bảo hiểm và phí BHTG sau khi được phê duyệt; triển khai đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các mảng nghiệp vụ; nâng cao năng lực tài chính của tổ chức trên cơ sở đảm bảo an toàn và phát triển vốn; nâng cao chất lượng công tác kiểm soát-kiểm toán nội bộ; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, vận hành và sử dụng hiệu quả các module của dự án FSMIMS, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế; đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng Trụ sở chính và các chi nhánh. Đồng thời, BHTGVN đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền chính sách BHTG; đẩy mạnh các hoạt động đoàn thể, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Về công tác xây dựng Đảng, BHTGVN tiếp tục triển khai tuyên truyền, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tiếp tục tuyên truyền cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng Đảng viên. Công tác xây dựng tổ chức và công tác cán bộ cũng được đặc biệt quan tâm, đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao nhiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ; bổ sung, hoàn thiện quy định về công tác tổ chức cán bộ; Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ BHTGVN sẽ bám sát và thực hiện hiệu quả theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy BHTGVN đã đề ra và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ Khối; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh phức tạp trong nội bộ (nếu có). Công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể được thực hiện sát sao đúng định hướng của cấp trên, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Bên cạnh đó, công tác Văn phòng cấp ủy cũng hướng tới nâng cao chất lượng, kịp thời, chính xác, qua đó tham mưu, tổng hợp, đề xuất giúp Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt nội dung, chương trình công tác đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã ghi nhận, nhất trí và đánh giá cao thành tích công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 của Đảng bộ BHTGVN. Mặc dù năm 2016 kinh tế nước ta có nhiều biến động, BHTGVN tiếp tục có những bước phát triển mới. Có được kết quả này là nhờ sự lãnh đạo của Ban thường vụ Đảng ủy, sự nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ BHTGVN. Thành tựu của Đảng bộ BHTGVN thể hiện qua kết quả tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý, chính sách với những bước ngoặt quan trọng có tính nền tảng; trong việc tái cấu trúc bộ máy tổ chức; công triển khai chính sách BHTG; công tác quản lý, đầu tư nguồn vốn, tài chính, kiểm soát, kiểm toán nội bộ và công nghệ thông tin…đềuđạt được những kết quả đáng khích lệ. Cùng với công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, các nghị quyết, hướng dẫn của của Trung ương, Đảng ủy Khối đã được BHTGVN triển khai toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả. Đặc biệt, Đảng bộ BHTGVN đã xây dựng được khối đoàn kết, nhất trí, làm tiền đề cho thành công chung của BHTGVN.

Đồng chí Phạm Tấn Công nhấn mạnh, trong năm 2017, BHTGVN cần làm tốt công tác quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng. Công tác tư tưởng, chính trị, tuyên giáo, việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần được đặc biệt quan tâm, thực hiện theo chuyên đề. Công tác tổ chức, xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần được thực hiện tốt từ khâu quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát đặt trọng tâm vào thực hiện theo đường lối xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đối với công tác dân vận và đoàn thể, cần tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt quy chế dân chủ, qua đó củng cố sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ cũng như trong toàn hệ thống BHTG.

Thay mặt Đảng bộ BHTGVN, đồng chí Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ từ Đảng ủy Khối DNTW đối với những thành tích mà Đảng bộ BHTGVN đạt được trong năm 2016 cũng như những định hướng công tác trong năm 2017. Theo đồng Nguyễn Quang Huy, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, trong năm 2017, BHTGVN tập trung vào một số nội dung cần thực hiện. Về mặt chuyên môn, trước hết, BHTGVN tham gia, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật BHTG và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các TCTD gắn với xử lý nợ xấu. Thứ hai, BHTGVN sẽchủ động đề xuất với các cơ quan quản lý Nhà nước triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tham gia BHTG và bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng. Thứ ba, BHTGVN sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất của Trụ sở chính và các chi nhánh nhằm phục vụ có hiệu quả cho hoạt động chuyên môn. Về công tác Đảng, BHTGVN sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả phát triển Đảng thông qua các giải pháp cụ thể; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ BHTGVN. Trong năm 2017, Đảng bộ BHTGVN sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trongkhuôn khổ hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công và đồng chí Nguyễn Quang Huy đã đại diện Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Đức Hạnh và đồng chí Đồng Như Ngợi. Đảng ủy BHTGVN đã công bố quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, gồm có: 1 Đảng bộ và 2 Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 56 cá nhân đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phòng TTTT

Các tin đã đăng