Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – 15 năm trưởng thành cùng sự phát triển của BHTGVN

09:40-21/02/2017

Đến nay, sau 15 năm hoạt động, Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã từng bước trưởng thành cùng sự phát triển của địa phương và của các TCTD khu vực.

Nằm trên địa bàn Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (Chi nhánh BHTGVN) khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của Ngành, của địa phương nói chung và hệ thống các TCTD nói riêng.

Đặc biệt, những năm gần đây, chi nhánh đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi người gửi tiền cũng như góp phần đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng trong bối cảnh hội nhập.

Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Chi nhánh) được thành lập theo quyết định số 43/2001/QĐ-HĐQT ngày 11/7/2001 của Hội đồng quản trị BHTGVN, được phân công phụ trách 77 TCTD thuộc địa bàn 11 tỉnh, thành trong khu vực, bao gồm: TP.Đà Nẵng, 10 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên.

Trãi qua 15 năm trưởng thành và phát triển, bên cạnh những thành tích đạt được cũng có vô vàn khó khăn, nhất là những ngày đầu thành lập, khó khăn về cơ sở vật chất, quản lý địa bàn trải dài, hoạt động BHTG khi đó là lĩnh vực mới, hệ thống văn bản hướng dẫn chưa đồng bộ, kinh nghiệm thực tiễn về BHTG chưa có, bộ máy ban đầu có 09 cán bộ được điều động từ NHNN sang cũng là một thách thức đối với Chi nhánh. Tuy nhiên, với sự chung sức đồng lòng, cố gắng nỗ lực của tập thể CBVC qua các thời kỳ, sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của BHTGVN, Chi nhánh đã từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng, hoàn thiện tổ chức, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả nghiệp vụ BHTG.

Điều này càng có ý nghĩa hơn khi Chi nhánh ra đời trong bối cảnh hoạt động của các TCTD cả nước nói chung và tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói riêng tiềm ẩn nhiều rủi ro từ tác động của khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.

Giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ là hai nghiệp vụ quan trọng của BHTGVN, đồng thời là công cụ hỗ trợ đắc lực cho Chi nhánh NHNN khu vực để củng cố, chấn chỉnh hoạt động các TCTD theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Qua 15 năm, Chi nhánh đã thực hiện gần 497 cuộc kiểm tra tại chỗ, gồm: 45 lượt kiểm tra Ngân hàng thương mại, 416 lượt kiểm tra các QTDND và 36 lượt kiểm tra niêm yết Chứng nhận tham gia BHTG. Qua đó kiến nghị chỉnh sửa hơn 400 lượt vi phạm quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng và BHTG.

Thông qua công tác giám sát từ xa, Chi nhánh đã phát hiện gần 457 lượt vi phạm về an toàn hoạt động ngân hàng, gửi trên 450 văn bản cảnh báo sớm, giúp các TCTD nhìn nhận khách quan những tồn tại, yếu kém, kịp thời kiểm soát và ngăn chặn rủi ro.

Được sự quản lý sâu sát của Ngân hàng Nhà nước trong khu vực và BHTGVN, hệ thống QTDND trên địa bàn Chi nhánh quản lý hoạt động tương đối ổn định, số lượng QTDND yếu kém chưa đến 3%/tổng số QTDND trên địa bàn. Theo đó, sau 15 năm hoạt động, Chi nhánh chỉ phải chi trả cho duy nhất 01 QTDND phá sản: QTDND An Thành thuộc tỉnh Quảng Ngãi với tổng số tiền chi trả 700.497.200 đồng. QTDND An Thành được giải thể một cách có trật tự, không tạo “điểm nóng”, không gây mất trật tự an ninh xã hội và ảnh hưởng đến các TCTD khác.

Sau khi hoàn tất chi trả BHTG, Chi nhánh cử cán bộ tham gia Hội đồng thanh lý (HĐTL) tài sản, tích cực phối hợp đôn đốc thu hồi nợ để trả hết các khoản tiền gửi trên hạn mức bảo hiểm cho người gửi tiền và theo dõi thu hồi vốn BHTGVN đã chi trả. Đến nay số tiền đã thu hồi được là 560.497.200đồng, chiếm 80%/tổng số tiền đã chi trả. Hiện nay, Chi nhánh tiếp tục theo dõi hoạt động thanh lý của  QTD An Thành để tiếp tục thu hồi vốn cho BHTGVN.

Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền cũng được Chi nhánh đặc biệt chú trọng và triển khai rộng rãi khắp các tỉnh, thành trong khu vực, qua đó giúp nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin công chúng đối với hoạt động ngân hàng.

Bằng cách đẩy mạnh và đa dạng các hình thức tuyên truyền như: tổ chức hội thảo, hội nghị, phóng sự, phát tờ rơi, tư vấn khách hàng để giới thiệu chính sách, hình ảnh, hoạt động BHTG đến các tầng lớp dân cư, nhờ vậy hình ảnh của Chi nhánh ngày càng được củng cố và nâng cao.

Đến nay, sau 15 năm hoạt động, Chi nhánh đã từng bước trưởng thành cùng sự phát triển của địa phương và của các TCTD khu vực. Tổng nguồn vốn huy động của vùng tăng trưởng hơn 10 lần so với năm 2001. Nợ xấu bình quân duy trì ở dưới mức 2% tổng dư nợ, số TCTD yếu kém chỉ còn 3%.

Để đạt được kết quả trên, bên cạnh vai trò quan trọng của các cơ quan quản lý Nhà nước, Chi nhánh cũng góp phần tích cực trong triển khai hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ về BHTG.

Để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong 15 năm qua, thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục bám sát định hướng phát triển của BHTGVN trên cơ sở tích cực tham gia góp ý đối với các văn bản hướng dẫn Luật BHTG và văn bản quản trị nội bộ của BHTGVN; triển khai hiệu quả các quy trình nghiệp vụ được quy định tại Luật; đẩy mạnh công tác giám sát chuyên sâu; đa dạng các hình thức tuyên truyền để củng cố niềm tin công chúng…

Bên cạnh đó, Chi nhánh sẽ tích cực tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành, đồng thời góp phần vào sự phát triển của hệ thống tài chính; tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, chi nhánh NHNN các tỉnh, thành trên địa bàn quản lý để phục vụ công tác trao đổi thông tin, qua đó duy trì sự ổn định và phát triển hệ thống các TCTD.

Lê Thị Khánh Hòa –

Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

 

Nguồn: Báo cáo tổng kết 15 năm hoạt động của Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên