Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hồ Chí Minh tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017: Triển khai có hiệu quả chính sách BHTG trên địa bàn

13:12-22/02/2017

Ngày 20/02/2017, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có bà Nguyễn Thị Lành – Phó vụ trưởng phụ trách Văn phòng đại diện Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại TP. HCM; ông Võ Văn Thuần – Phó Cục trưởng Thanh tra giám sát ngân hàng TP.HCM; đại diện lãnh đạo các NHNN trên địa bàn và đại diện lãnh đạo một số ngân hàng thương mại (NHTM), quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn.

Về phía BHTGVN có ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT, ông Ngô Quang Lương – Phó Tổng Giám đốc; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban Trụ sở chính BHTGVN; lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ Chi nhánh.

Theo báo cáo  kết quả hoạt động năm 2016 của Chi nhánh, trong năm qua, Chi nhánh đã luôn theo sát hoạt động của các TCTD, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; thực hiện giám sát 100%  tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn phụ trách (gồm 46 ngân hàng và 118 QTDND). Song song với nghiệp vụ giám sát, Chi nhánh thường xuyên trao đổi với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố để có phương án xử lý và nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt là các QTDND phân loại mức 4, 5.

Trong năm, Chi nhánh đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra tại chỗ đối với 67/67 đơn vị (16 NH và 51 QTDND), đạt 100% kế hoạch năm. Ngoài ra, tổ chức kiểm tra việc niêm yết Chứng nhận tham gia BHTG, Nội dung của việc BHTG tại 105 đơn vị mạng lưới thuộc NH Đầu tư và PTVN tại TP. HCM theo kế hoạch của BHTGVN. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các tổ chức tham gia BHTG thực hiện tương đối tốt qui định về BHTG. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị nộp thiếu phí BHTG (12/67 đơn vị) hoặc nộp thừa phí BHTG (39/67 đơn vị). Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các Đoàn kiểm tra đã thông báo cụ thể về các vi phạm để các  đơn vị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời hoặc tiến hành các biện pháp xử lý theo thẩm quyền Chi nhánh; đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ về BHTGVN. Đặc biệt, Chi nhánh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Chi nhánh.

Đối với công tác Đảng, Đảng ủy Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hồ Chí Minh đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đơn vị. Trong năm, Chi bộ Chi nhánh đã được nâng cấp thành Đảng bộ cơ sở.

Công đoàn Chi nhánh cũng phối hợp với chính quyền phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, động viên đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2017, Chi nhánh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao thông qua các định hướng cụ thể: Nghiên cứu, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện tốt chính sách BHTG trong khu vực quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì ổn định hệ thống ngân hàng; quán triệt toàn thể CBVC-NLĐ kế hoạch, định hướng hoạt động của BHTGVN và nhiệm vụ trọng tâm của Chi nhánh trong năm 2017; tập trung thực hiện chỉ đạo công tác của Ban lãnh đạo BHTGVN; xây dựng chương trình công tác chi tiết, phù hợp với từng giai đoạn hoạt động; tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả làm việc; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố và các phòng, ban Trụ sở chính để cập nhật thông tin tình hình hoạt động, trao đổi xây dựng giải pháp tối ưu trong triển khai nghiệp vụ BHTG đối với các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của BHTGVN.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch HĐQT BHTGVN đánh giá cao nỗ lực của Chi nhánh trong triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2016, đồng thời nhất trí với phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Chi nhánh đã đề ra. Chủ tịch Nguyễn Quang Huy yêu cầu Chi nhánh tập trung nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; tích cực phối hợp chặt chẽ với NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố, chính quyền địa phương và các TCTD trên địa bàn triển khai hiệu quả Thông tư số 34/TT-NHNN ngày 28/12/2016 của NHNN quy định về việc cung cấp thông tin giữa NHNN và BHTGVN; chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực về tài chính, nhân sự và công nghệ để tham gia vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD giai đoạn tiếp theo; tăng cường các hoạt động đoàn thể, ra sức thi đua, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của BHTGVN năm 2017.

Cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT BHTGVN, ông Dương Quốc Long – Giám đốc Chi nhánh cam kết: Tập thể Chi nhánh sẽ luôn chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; nghiên cứu, áp dụng nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo của Ban lãnh đạo BHTGVN; tích cực triển khai và hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2017, bảo đảm thực hiện tốt chính sách BHTG trong khu vực phụ trách.

Bích Liên - Phòng Tổng hợp Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hồ Chí Minh