BHTGVN tham dự Hội thảo hỗ trợ kĩ thuật và Hội thảo quốc tế tại Tokyo, Nhật Bản

09:32-07/03/2017

Từ ngày 13-17/02/2017, kì họp Hội đồng điều hành lần thứ 51 của Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) quốc tế (IADI) và các sự kiện liên quan do Tổng Công ty BHTG Nhật Bản (DICJ) tổ chức đã diễn ra tại thành phố Tokyo - Nhật Bản. Sự kiện thu hút sự tham gia của 34 tổ chức BHTG trong khu vực và quốc tế. Trong khuôn khổ sự kiện này, Đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tham dự Hội thảo hỗ trợ kĩ thuật và Hội thảo quốc tế với mục đích học hỏi kinh nghiệm và tăng cường mối quan hệ hợp tác với các tổ chức BHTG trên thế giới.

Ngày 15/02, DICJ chủ trì Hội thảo hỗ trợ kĩ thuật, khuyến khích sự tham dự đông đảo của các tổ chức BHTG cũng như những đơn vị, cá nhân quan tâm đến kinh nghiệm xử lý tổ chức tài chính đổ vỡ và các bước chuẩn bị cho cơ chế này. Kinh nghiệm và thành công của Nhật Bản là cơ sở để BHTGVN tham khảo và đề xuất ý kiến nhằm nâng cao vai trò của tổ chức BHTG trong tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu tại Việt Nam.

Tiếp theo sự kiện này, ngày 16/02, Hội thảo quốc tế diễn ra với sự tham gia của các diễn giả là lãnh đạo cấp cao từ các tổ chức BHTG, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng các nước và IADI. Hội thảo tập trung vào các vấn đề đang ảnh hưởng đến môi trường tài chính thế giới nói chung và từng nước nói riêng, đặc biệt là sự bùng nổ và ảnh hưởng mạnh mẽ của công nghệ tài chính (Fintech) đến hoạt động tài chính ngân hàng. Tại hội thảo, các nước cũng chia sẻ về những thay đổi của hệ thống tài chính và tổ chức BHTG nhằm thích nghi với tình hình hiện tại. Kết thúc hội thảo, ông David Walker - Tổng thư ký IADI một lần nữa khái quát những điểm nổi bật trong hoạt động của IADI thời gian vừa qua, nhấn mạnh vai trò của Bộ nguyên tắc cơ bản và đánh giá tuân thủ các nguyên tắc cơ bản, đồng thời khẳng định sự quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược đã đề ra nhằm tăng cường hệ thống BHTG hiệu quả. 

Phòng NCTH & HTQT