Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ: Tọa đàm công tác kiểm tra năm 2017

10:57-09/03/2017

Ngày 03/3/2017, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức tọa đàm về công tác kiểm tra nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra năm 2017. Tham dự buổi tọa đàm có ông Trần Văn Lam – Giám đốc Chi nhánh, đại diện lãnh đạo phòng Kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra và các cán bộ làm công tác kiểm tra của Chi nhánh.

Các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động công tác kiểm tra năm 2016 và phương hướng, kế hoạch kiểm tra năm 2017. Theo đó, trong năm 2017, Chi nhánh sẽ triển khai kiểm tra 75 đơn vị (01 NHTMCP Bắc Á và 74 QTDND).

Dự thảo Đề cương kiểm tra đối với các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn trong thời gian tới đã được thông qua tại buổi tọa đàm. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận các nội dung văn bản 1284/HD-BHTG ngày 26/12/2016 của BHTGVN về hướng dẫn thực hiện quy chế kiểm tra đối với các tổ chức tham gia BHTG, trong đó có tính và nộp phí BHTG, chứng từ huy động tiền gửi tiết kiệm, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giúp các đơn vị được kiểm tra hoạt động hiệu quả và phát triển an toàn, bền vững. Các ý kiến đã được giải trình và tiếp thu để bổ sung vào đề cương kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và của BHTGVN.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Văn Lam - Giám đốc Chi nhánh yêu cầu các cán bộ làm công tác kiểm tra của Chi nhánh tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức tổng hợp để thực hiện công tác kiểm tra, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHTG, các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động ngân hàng. Bên cạnh đó, cần có giải pháp khắc phục hiệu quả các vấn đề tồn tại, đảm bảo tính đồng bộ trong công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền để bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền, qua đó góp phần duy trì an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Phòng Tổng Hợp - Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ