BHTG Malaysia: Tập trung xây dựng hệ thống chế tài nhằm xử lý đổ vỡ hiệu quả trong 3 năm tới

16:59-17/02/2017

Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Malaysia Perbadanan (PIDM) vừa công bố “Kế hoạch phát triển tổ chức giai đoạn 2017 – 2019”. Bản kế hoạch của PIDM nêu rõ các nội dung chính về định hướng phát triển cùng những vấn đề trọng tâm của tổ chức trong 03 năm tới. Qua khảo sát và phân tích tình hình kinh tế vĩ mô, PIDM nhận định: giữa bối cảnh toàn cầu đầy thách thức, nền kinh tế Malaysia sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 4-5%, cao hơn mức ước tính khoảng 4-4.5% năm 2016. Được hỗ trợ bởi chính sách tài khóa nới lỏng và các chính sách khuyến khích tăng trưởng khác, chi tiêu của khu vực tư nhân được cho là sẽ giữ vai trò then chốt trong tăng trưởng kinh tế Malaysia. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng nước này được dự báo sẽ tiếp tục ổn định, với mức vốn dự trữ đảm bảo an toàn, chất lượng tài sản tốt, khả năng sinh lời được duy trì, thanh khoản dồi dào. Tương tự, triển vọng đối với ngành bảo hiểm tiếp tục thể hiện sự khả quan với khả năng sinh lời tốt, nguồn vốn ổn định cũng như kinh nghiệm xử lý bồi thường.

Trong giai đoạn 2017 – 2019, PIDM sẽ nỗ lực tiếp tục phát triển bền vững, đồng thời đảm bảo khả năng thích ứng với mọi thay đổi của môi trường hoạt động. Tiếp theo đó, PIDM sẽ tiếp tục thực hiện các sáng kiến nhằm hướng tới chiến lược dài hạn với 3 trụ cột:

(a) Triển khai thực hiện chiến lược dài hạn về phát triển nguồn nhân lực nhằm giúp PDIM đạt được mục tiêu phát triển: PIDM sẽ tiếp tục tập trung thực hiện chiến lược quản trị nguồn nhân lực để giữ chân nhân tài, bao gồm việc củng cố và bồi dưỡng văn hóa học tập trong nội bộ tổ chức. Sự phát triển của đội ngũ nhân viên đóng vai trò quan trong trong việc đảm bảo trang bị cho PIDM nhằm đáp ứng những thách thức trong tương lai.

(b) Xây dựng và áp dụng Chế tài xử lý đổ vỡ hiệu quả: Cơ quan này sẽ xây dựng khung pháp lý toàn diện nhằm hướng dẫn và triển khai xây dựng các kế hoạch xử lý đổ vỡ, cũng như đánh giá khả năng xử lý các tổ chức tham gia BHTG. Cơ chế này sẽ cho phép xử lý các tổ chức tham gia BHTG bị đổ vỡ một cách có trật tự, không gây ra ảnh hưởng hệ thống, đồng thời giảm thiểu thiệt hại đối với hệ thống tài chính. Cơ chế này sẽ giúp củng cố sự vững mạnh của hệ thống tài chính, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trong giai đoạn 2017-2019, PIDM dự báo sẽ không có tổ chức BHTG nào bị đổ vỡ. 

(c) Tiếp tục tăng cường mức độ tham gia của các bên liên quan; đồng thời thúc đẩy hiệu quả quản trị tổ chức: PIDM sẽ tiếp tục vận động sự tham gia của các bên liên quan, bởi giữ gìn niềm tin của công chúng chính là yếu tố then chốt giúp Tổng công ty này thực hiện nhiệm vụ của mình, trở thành một tổ chức đáng tin cậy trong việc bảo vệ người tiêu dùng tài chính cũng như là cơ quan chịu trách nhiệm xử lý đổ vỡ. 

Ngân sách hoạt động cho năm 2017 – 2018 đã được ước tính dựa trên số liệu những năm trước đó và các giả định liên quan đến xu hướng thu - chi của Tổng công ty. Cụ thể, PIDM nỗ lực tăng tổng thu từ phí bảo hiểm lên khoảng 5%/năm; đồng thời, giảm chi phí hoạt động 3% vào năm 2017 và sau đó tăng 6% vào năm 2018 trong tổng thu chi ngân sách.

Kế hoạch tài chính trong năm 2017 sẽ hỗ trợ thực hiện các kế hoạch sáng kiến của PIDM. PIDM dự kiến ngân sách thu khoảng 585 triệu RM (tương đương hơn 131 triệu USD) từ phí bảo hiểm và các khoản thu khác nhận được từ các tổ chức thành viên; bên cạnh đó, chi phí vận hành là khoảng 120 triệu RM (xấp xỉ 27 triệu USD), với thặng dư ròng dự kiến là khoảng 465 triệu RM (khoảng hơn 404 triệu USD) trong năm 2017.

Vào thời điểm cuối năm 2017, thặng dư của Quỹ Bảo hiểm tiền gửi (DIFs) dự kiến sẽ đạt khoảng 2,01 triệu RM (xấp xỉ 472 ngàn USD) còn của Quỹ bảo vệ quyền lợi người gửi tiền Hồi giáo (TIPFS) là khoảng 1,54 triệu RM (xấp xỉ 346 ngàn USD). DIFs và TIPFs được tích lũy dự trữ để bù lỗ có thể phát sinh từ việc bảo đảm quyền lợi cho người gửi tiền.

Đ.T.T
Theo: "PIDM"