Hội nghị người lao động cấp cơ sở tại Trụ sở chính BHTGVN năm 2017

13:33-27/03/2017

Ngày 24/3/2017, tại Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị người lao động cấp cơ sở tại Trụ sở chính năm 2017. 

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN và các thành viên HĐQT; ông Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành; các ông, bà Kiểm soát viên cùng các đại biểu đại diện cho cán bộ, người lao động tại Trụ sở chính.

Ban lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân tại Trụ sở chính nhiệm kỳ 2017-2019

Hội nghị đã nghe ông Vũ Văn Long – Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Trụ sở chính BHTGVN. Theo đó, năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Ban lãnh đạo cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của người lao động tại Trụ sở chính và toàn hệ thống, BHTGVN đã hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ người gửi tiền, góp phần duy trì sự an toàn, lành mạnh hệ thống tài chính - ngân hàng.

 Giữ vai trò là đơn vị đầu mối triển khai các hoạt động trên toàn hệ thống, với 18 phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ, Trụ sở chính đã nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2016, đóng góp vào thành tích chung của đơn vị, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ với một số kết quả tiêu biểu trên các lĩnh vực: Công tác điều hành và xây dựng cơ chế chính sách, hoàn thiện mô hình tổ chức; Triển khai chính sách về BHTG; Hoạt động hỗ trợ nâng cao hiệu quả của hệ thống; Hoạt động Đảng và đoàn thể. Các chế độ chính sách liên quan đến người lao động được quan tâm và đáp ứng kịp thời, động viên người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ. Xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống thang bảng lương mới tại Trụ sở chính phù hợp với mô hình mới của BHTGVN. Lãnh đạo chuyên môn và tổ chức đoàn thể luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tại Trụ sở chính. Các phòng, ban xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, quy trình công tác chuyên môn… và tổ chức xin ý kiến công khai, dân chủ và đúng quy định.

Trên cơ sở triển khai các nhiệm vụ đề ra của ngành Ngân hàng cùng toàn bộ hệ thống, Trụ sở chính BHTGVN đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, bao gồm:

-  Tiếp tục bám sát, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra theo, trong đó tập trung vào:

+ Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện mô hình tổ chức; hoạt động, nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động;

+ Tăng cường năng lực tài chính, đầu tư hiệu quả vốn nhàn rỗi; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, vận hành và sử dụng hiệu quả các module dự án FSMIMS;

+  Tích cực nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật BHTG; xây dựng ban hành hệ thống văn bản quản trị điều hành theo kế hoạch; hoàn thiện và chủ động triển khai Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, Đề án hạn mức chi trả và phí BHTG khi được phê duyệt.

-  Phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tổ chức động viên người quản lý và người lao động hưởng ứng thi đua phát triển hệ thống.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người quản lý và người lao động.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người quản lý và người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người quản lý và người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn, đoàn thể vững mạnh.

Theo báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Trụ sở chính, trong năm 2016, hoạt động công đoàn tại Trụ sở chính luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ, sự ủng hộ của Ban lãnh đạo BHTGVN và lãnh đạo các phòng, ban, tạo điều kiện cho CBVCLĐ tham gia các hoạt động phong trào, xây dựng đoàn kết thống nhất nội bộ. Tinh thần dân chủ được phát huy; điều kiện việc làm, thu nhập, đời sống người lao động được đảm bảo ổn định; các chính sách như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Ông Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đào Quốc Tính – Tổng giám đốc BHTGVN khẳng định, những kết quả BHTGVN đạt được thời gian qua sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của BHTGVN thời gian tới; đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đối với HĐQT, Ban lãnh đạo BHTGVN đã luôn sát cánh, ủng hộ các hoạt động của Trụ sở chính. Tổng giám đốc Đào Quốc Tính đề nghị các đơn vị, phòng ban tại Trụ sở chính tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở trong năm 2017, đồng thời tích cực phát huy sức mạnh tập thể, triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban lãnh đạo BHTGVN, ông Đào Quốc Tính cam kết tiếp tục tạo điều kiện tối đa để cán bộ, viên chức, người lao động BHTGVN phát huy năng lực, những điểm mạnh của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban lãnh đạo sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại, thảo luận và tiếp xúc một cách dân chủ, minh bạch các hoạt động của BHTG đảm bảo nội bộ đoàn kết, nhất trí, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mặt khác, Tổng giám đốc đề nghị Công đoàn tăng cường hơn nữa chăm lo đời sống vất chất, tinh thần của người lao động nhằm phát huy dân chủ trên cơ sở lắng nghe nguyện vọng của cán bộ, viên chức và người lao động.

Hội nghị đã bầu ra 67 đại biểu đại diện cho người lao động Trụ sở chính tham dự Hội nghị người lao động cấp BHTGVN và bầu Ban Thanh tra nhân dân tại Trụ sở chính nhiệm kỳ 2017 – 2019, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.

Phòng TTTT

Các tin đã đăng