Nhật Bản: Tổ chức BHTG công bố các thông tin liên quan đến chính sách và đầu tư

08:54-18/04/2017
Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Nhật Bản - DICJ công bố bản danh sách cập nhật các thành viên Hội đồng chính sách (tức Hội đồng quản trị) có hiệu lực kể từ tháng 4/2017. Danh sách cập nhật tháng 4/2017 không thay đổi so với danh sách tháng 3/2017.
Theo đó, số lượng thành viên vẫn sẽ được giới hạn ở con số không quá 08 người ngoài vị trí Chủ tịch (Nhật Bản gọi là Thống đốc) và 04 Phó Chủ tịch (Phó Thống đốc). Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng chính sách sẽ quyết định thêm số thành viên tạm thời nhưng số lượng bổ sung cũng không được phép vượt quá 04 người. Danh sách các thành viên công bố hàng tháng, theo đúng quy định, sẽ được đệ trình Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phê chuẩn. Kể từ tháng 3/2017, các thành viên Hội đồng chính sách của DICJ khá đa dạng về ngành nghề và chuyên môn kinh nghiệm. Họ đến từ ngành tài chính, ngân hàng, khối doanh nghiệp và giới học thuật... Theo luật pháp Nhật Bản, Hội đồng chính sách DICJ có thẩm quyền ban hành các nghị quyết liên quan đến một số vấn đề quan trọng như: (i) Quyết định về tỷ lệ phí BHTG; (ii) Quyết định về chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi và chi trả dự phòng kèm theo; (iii) Quyết định về hỗ trợ tài chính; (iv) Sửa đổi và bổ sung một số điều khoản về hợp nhất; (v) Xây dựng và sửa đổi Hướng dẫn hoạt động và (vi) Dự phòng nguồn vốn và kế hoạch ngân sách.

Danh sách các thành viên Hội đồng chính sách Tổng công ty BHTG Nhật Bản tháng 4/2017

Chủ tịch

(Thống đốc)

Ông Katsunori Mikuniya

Tổng công ty BHTG Nhật Bản (DICJ)

Thành viên

Ông Junji Ishii

Chủ tịch, Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản khu vực 2

Thành viên

Ông Takashi Oyamada

Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản

Thành viên

Ông Hideki Kanda

Giáo sư, Trường Luật Đại học Gakushuin

Thành viên

Ông Koji Sato

Chủ tịch, Hiệp hội quốc gia các ngân hàng Shinkin

Thành viên

Ông Reiko Toritani

Giám đốc cao cấp, Viện nghiên cứu tài chính môi trường

Thành viên

Ông Katsunori Nakanishi

Chủ tịch, Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản khu vực 1

Thành viên

Ông Toyoaki Nakamura

Giám đốc, Hitachi, Ltd.

Thành viên

Ông Takeshi Watanabe

Chủ tịch, Ngân hàng cộng đồng Shinyo Kumiai

Phó Chủ tịch

Ông Yoshiaki Inoue

 

Phó Chủ tịch

Ông Hiroyuki Obata

 

Phó Chủ tịch

Ông Takamasa Hisada

 

Phó Chủ tịch

Ông Kazuho Seki

 

 
Trong tuần qua, DICJ cũng công bố tái bổ nhiệm Kiểm toán trưởng của tổ chức, bà Emi Machida. Vị trí kiểm toán trưởng được tái bổ nhiệm kể từ ngày 1/4/2017 với nhiệm kỳ 02 năm.
 
Trong một diễn biến khác liên quan, DICJ công bố các ứng cử viên tham gia đầu tư trái phiếu DICJ năm tài khóa 2017 (bắt đầu từ 1/4/2017-31/3/2018). Danh sách các ứng cử viên gồm SMBC Nikko Securities Inc., Okasan Securities Co., Ltd., Goldman Sachs Japan Co., Ltd., Shinkin Securities Co., Ltd., Daiwa Securities Co., Ltd., Tokai Tokyo Securities Co., Ltd., Nomura Securities Co., Ltd., Barclays Securities Japan Limited, Mizuho Securities Co., Ltd., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd., và Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.
 
Trước đó, cuối tháng 3/2017, DICJ cũng tiến hành thực hiện phiên đấu giá công khai để lựa chọn đơn vị ủy thác đầu tư trái phiếu DICJ năm tài khóa 2017. Kết quả, DICJ đã lựa chọn The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd. là đơn vị ủy thác chính thức.
M.H.P
Theo: "DICJ"