Kazakhstan: Hoàn tất công tác chi trả tiền bảo hiểm tại NHTMCP Valut-tranzit

09:57-20/04/2017

Quỹ bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Kazakhstan – KDIF và Ủy ban Thanh lý Ngân hàng thương mại cổ phần Valut-tranzit đã phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị cho chi trả đối với các yêu cầu bồi thường của người gửi tiền tại Ngân hàng này trong gần một tháng qua. Tính đến ngày 3/4/2017, Ủy ban thanh lý ngân hàng Valut-tranzit gần như đã hoàn tất chi trả cho 100% số người gửi tiền của Valut-tranzit Bank đáp ứng đủ điều kiện được trả tiền bảo hiểm.

Theo thống kê mới nhất của Ủy ban thanh lý, các yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm đủ điều kiện chiếm khoảng  51,69% tổng số yêu cầu đòi bồi thường của người gửi tiền tại ngân hàng trên. Tiền gửi được bảo hiểm thuộc diện được chi trả đều nằm trong phạm vi hạn mức trả tiền bảo hiểm tối đa 10 triệu Tenge (tương đương khoảng 32.000 USD) đối với tiền gửi đồng nội tệ và 5 triệu Tenge (khoảng 16.000 USD) đối với tiền gửi đồng ngoại tệ. Tông số tiền chi trả tính đến nay là 9,488 tỷ Tenge (xấp xỉ 30,44 triệu USD). Trước đó, trong tháng 3/2017, Ủy ban thanh lý Ngân hàng Valut-Tranzit xác nhận chỉ có 51,5% tổng số yêu cầu đòi bồi thường (với giá trị tiền gửi 9,453 tỷ Tenge - tức bằng khoảng 30,35 triệu USD) là thuộc diện đủ điều kiện được bảo hiểm. Số người gửi tiền đủ điều kiện được chi trả và tổng số tiền được bồi thường đã được các cơ quan đối chiếu chỉnh sửa kịp thời trong thời gian qua.

M.H.P
Theo: "BHTG Kazakhstan - KDIF"