Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đoàn Thanh niên BHTGVN lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2019

16:30-15/06/2017
Ngày 13/6, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng Sản (TNCS) Hồ Chí Minh để đánh giá, tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2017-2019, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành mới.
Tham dự Đại hội, đại diện Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) có đồng chí (đ/c) Vũ Đức Tú - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn và đ/c Hoàng Thị Minh Thu - Trưởng Ban Tổ chức Đoàn. Về phía BHTGVN có đ/c Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; đ/c Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy cùng các thành viên HĐQT và Ban Điều hành; đ/c Hoàng Hoa Kiên - Phó Chủ tịch Công đoàn. Tham dự hội nghị còn có đ/c Lê Hùng Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối DNTW, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên BHTGVN.

Description: C:\Users\nguyen-viet.trung\Desktop\anh hoi nghi doan\_MG_9687 - Copy.JPG

Đ/c Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT BHTGVN tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019
 
Đại hội đã nghe báo cáo của đ/c Lê Hùng Cường về tình hình công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017; phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ tổ quốc; công tác tổ chức xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng... Bên cạnh những kết quả đạt được, đ/c Lê Hùng Cường nêu ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua.
 
Đ/c Đào Quốc Tính – Tổng Giám đốc BHTGVN phát biểu tại đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Đào Quốc Tính đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban lãnh đạo BHTGVN, triển khai tốt các nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ IV với tinh thần năng động sáng tạo; phong trào Đoàn của BHTGVN sôi nổi, phong phú, đã thu hút và mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức Đoàn đã thể hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, chức năng là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đ/c Đào Quốc Tính nhấn mạnh một số vấn đề Đoàn Thanh niên cần lưu ý để tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào, công tác Đoàn. Thứ nhất, cần tăng cường và coi trọng đúng mức công tác giáo dục, tư tưởng chính trị, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương trong đoàn viên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục của các cấp bộ Đoàn. Thứ hai, không ngừng nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với điều kiện thực tế của thanh niên. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn chính là điều kiện để nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và để thanh niên đến với Đoàn một cách tự nguyện; đồng thời, cần đổi mới công tác cán bộ để xây dựng được đội ngũ cán bộ giỏi, có trình độ, đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác.
 
Đại hội cũng đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ V (2017-2019).
 

Đ/c Vũ Đức Tú đại diện Đoàn khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại đại hội
 
Phát biểu tại đại hội, đ/c Vũ Đức Tú đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ đối với công tác Đoàn của BHTGVN trong nhiệm kỳ tới: Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN; nghiên cứu Nghị quyết của Đảng, lựa chọn những công việc phù hợp để thanh niên xung kích đi đầu. Để thực hiện được điều này, Đoàn Thanh niên BHTGVN cần tập trung vào các giải pháp, cách làm sáng tạo, triển khai tốt công tác giáo dục cho cán bộ đoàn viên thanh niên, xây dựng được bộ tiêu chí cụ thể đặc thù của thanh niên BHTGVN về học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện chung tay vì cộng đồng và tham gia tích cực hơn nữa cùng với Đoàn khối DNTW; nâng cao kỹ năng xã hội, nghiệp vụ, kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn thông qua tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt chi đoàn.
 
Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, đ/c Lê Hùng Cường cảm ơn Đảng ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo BHTGVN, Đoàn cấp trên, Công đoàn đã quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để hoạt động Đoàn thanh niên thực sự hiệu quả, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn hệ thống BHTGVN. Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên BHTGVN sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị Quyết của Đại hội Đoàn TNCS BHTGVN lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2019 với tâm huyết, nhiệt tình, say mê và tận tụy.

 

Phòng TTTT