FDIC công bố lịch đánh giá mức độ tuân thủ Luật tái đầu tư cộng đồng (CRA) quý III và IV năm 2017

09:21-22/06/2017

Cuối tháng 5/2017 FDIC công bố lịch đánh giá mức độ tuân thủ Luật tái đầu tư cộng đồng (CRA) quý III và IV năm 2017. 

Theo luật CRA, mỗi cơ quan quản lý ngân hàng và tổ chức tiết kiệm liên bang có trách nhiệm phải công bố lịch đánh giá CRA thường quý ít nhất 30 ngày trước khi bắt đầu quý sau.

Để thực hiện quy định trên cũng như nhằm đảm bảo tính minh bạch, FDIC công bố lịch đánh giá mức độ tuân thủ CRA hai quý tiếp theo của năm 2017. Điều này cho phép các bên liên quan có nhiều thời gian để rà soát và cung cấp các thông tin xác đáng về chất lượng hoạt động kinh doanh của tổ chức tài chính trước khi tiến hành đánh giá CRA.

Đánh giá CRA dựa trên quy mô tài sản của mỗi tổ chức tài chính và xếp hạng mức độ tuân thủ CRA của tổ chức đó. Nếu vì lý do nào đó một tổ chức có tài sản từ 250 triệu USD trở xuống và mức xếp hạng CRA ở thang điểm “Satisfactory” (Tuân thủ) thì sẽ được đánh giá là tuân thủ CRA và không bị đưa vào diện phải giám sát trong khoảng thời gian 48  tháng một lần. Nếu tổ chức có quy mô như trên nhưng mức xếp hạng CRA là “Outstanding” (Hoàn toàn tuân thủ) thì sẽ tiến hànhđánh giá tổ chức 60 tháng một lần.

Theo kế hoạch, FDIC tiến hành đánh giá CRA các tổ chức tham gia BHTG dự kiến từ 1/7/2017 đến 30/9/2017 và từ 1/10/2017 đến 31/12/2017. Những tổ chức tài chính không có mặt trong lịch đánh giá CRA trên sẽ được đánh giá trong quá trình xét duyệt đơn xin huy động tiền gửi - việc này đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực của cơ quan quản lý hơn so với kế hoạch đánh giá CRA, do vậy có thể làm chậm lịch trình đánh giá các tổ chức khác. Các cơ quan quản lý, trong đó có FDIC khuyến khích công chúng đưa ra nhận xét và bình luận về các tổ chức được lên lịch đánh giá CRA. Ý kiến góp ý có thể gửi trực tiếp đến chi nhánh của FDIC tại địa phương. FDIC sẽ xem xét các ý kiến của công chúng trước khi tiến hành kết luận đánh giá CRA.

Đạo luật tái đầu tư cộng đồng (CRA) ban hành năm 1977 với mục tiêu khuyến khích các tổ chức tài chính tham gia BHTG đều phải đáp ứng nhu cầu tín dụng phục vụ cộng đồng theo đúng sứ mệnh của họ (bao gồm những người dân có thu nhập trung bình – thấp), đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kinh doanh ngân hàng để đảm bảo tính an toàn và lành mạnh. Đạo luật CRA cho phép cơ quan quản lý đánh giá hồ sơ của các tổ chức tài chính trong việc hỗ trợ và đáp ứng các nhu cầu tín dụng của cộng đồng.

M.P.H tổng hợp từ FDIC tháng 5/2017