Nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động

09:14-29/06/2017

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, mới đây, nhiều ngân hàng công bố biểu lãi suất huy động mới, trong đó, nhiều kỳ hạn được điều chỉnh tăng phổ biến từ 0,1-0,3%.

Theo đó, Techcombank tăng lãi suất chủ yếu ở các kỳ hạn từ 4 tháng trở lên. Cụ thể, Techcombank tăng 0,1% ở kỳ hạn 9 tháng và 15 tháng lên tương ứng ở mức 5,9%/năm và 6,7%/năm. Đồng thời, Techcombank điều chỉnh tăng 0,2% ở kỳ hạn 4 - 5 tháng và 12 tháng. Hiện lãi suất tiết kiệm tại các kỳ hạn 4 tháng, 5 tháng và 12 tháng tại ngân hàng này tương ứng lần lượt là 5,1%/năm, 5,1%/năm và 6,6%/năm. Ngân hàng cũng điều chỉnh tăng 0,3% kỳ hạn từ 6 tháng - 8 tháng lên mức 5,9%/năm; tăng 0,3% ở kỳ hạn 10 tháng lên mức 6,1%/năm. Đáng chú ý, ngân hàng này tăng mạnh 0,6% ở kỳ hạn 11 tháng lên mức 6,4%/năm.

Bên cạnh đó, Agribank cũng tăng lãi suất, tuy nhiên chỉ tăng lãi suất ở 2 kỳ hạn dài là 12 tháng và 18 tháng. Cụ thể, Agribank điều chỉnh tăng 0,1% ở kỳ hạn 12 tháng lên mức 6,6%/năm và 0,3% ở kỳ hạn 18 tháng lên mức 6,8%/năm. 

Ngân hàng Bản Việt tăng 0,4% ở các kỳ hạn từ 7 tháng - 11 tháng. Hiện lãi suất kỳ hạn 7-8 tháng tại ngân hàng này là 7,2%/năm; lãi suất kỳ hạn 9-11 tháng là 7,3%/năm.

Tương tự, SHB cũng tăng 0,1% ở kỳ hạn 13 tháng lên 7,1%/năm và tăng 0,3% ở kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng lên mức 7,4%/năm.

Ngược lại, ABBANK tăng 0,2% đối với 2 kỳ hạn ngắn là 1 tháng và 2 tháng lên mức 5,1%/năm.

HP
Theo: "http://thoibaonganhang.vn"