BHTGVN chia sẻ kinh nghiệm với DPF trong hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi

15:51-29/06/2017
Ngày 28/6/2017, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tổ chức hai hội thảo với Quỹ bảo vệ người gửi tiền Lào (DPF) trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác trao đổi kinh nghiệm hàng năm về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Các hội thảo với nội dung về Giới thiệu hoạt động nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế và Kinh nghiệm gia nhập Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) và Giám sát tiền gửi và giám sát phí bảo hiểm tiền gửi của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được tổ chức song song nhằm chia sẻ các hoạt động nghiệp vụ theo đề xuất từ phía DPF.
Tham dự hội thảo, về phía Quỹ bảo vệ người gửi tiền Lào có bà Daomanivone Vilayvieng – Phó tổng giám đốc và các cán bộ nghiệp vụ của DPF; phía BHTGVN có ông Đào Quốc Tính – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc và ông Vũ Văn Long – Phó Tổng giám đốc và cán bộ của các phòng, ban Trụ sở chính.
 
Từ khi ký Bản ghi nhớ hợp tác năm 2011 đến nay, BHTGVN và DPF đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về nhiều hoạt động nghiệp vụ và giao lưu thể thao. Theo đề nghị của DPF, lần này BHTGVN tổ chức hai hội thảo song song về các nghiệp vụ chủ yếu của BHTGVN. Hội thảo thứ nhất Giới thiệu hoạt động nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế và Kinh nghiệm gia nhập Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) của BHTGVN, trong đó giới thiệu về các nghiên cứu lớn của BHTGVN trong những năm qua như Dự thảo Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025, các đề án, đề tài cấp ngành, đề tài cấp Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, v.v., giới thiệu các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương và song phương, chia sẻ những lợi ích và kinh nghiệm khi gia nhập IADI và APRC của BHTGVN. Hội thảo thứ hai giới thiệu Hoạt động giám sát tiền gửi và giám sát phí bảo hiểm tiền gửi của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, trong đó tập trung vào các vấn đề khảo sát tiền gửi, các quy định và phương pháp về kiểm tra tiền gửi được bảo hiểm, giám sát phí và việc thu phí bảo hiểm tiền gửi đang thực hiện tại BHTGVN.
 

Ông Đào Quốc Tính hy vọng những chia sẻ về kinh nghiệm qua quá trình gần 20 năm hoạt động vừa qua có thể giúp DPF hoạt động hiệu quả hơn sau khi Nghị định về hoạt động BHTG của Lào được thông qua và DPF sẽ sớm trở thành thành viên chính thức của IADI.

 

Thay mặt đoàn công tác, Bà Daomanivone Vilayvieng gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo BHTGVN đã tổ chức các hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm triển khai chính sách và hoạt động của tổ chức. Phía DPF sẽ học hỏi và áp dụng các kinh nghiệm của BHTGVN để nâng cao năng lực và vai trò của DPF trong hệ thống tài chính Lào, cụ thể là tăng cường các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, năng lực giám sát tiền gửi, tính và thu phí của các tổ chức tham gia BHTG. Ngoài ra, DPF cũng mong muốn thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế thông qua việc xem xét trở thành thành viên chính thức của IADI trong thời gian tới.

 
Phòng NCTH&HTQT