BHTGVN tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017

15:00-10/07/2017
Ngày 6/7/2017, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT, ông Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc cùng các thành viên Ban điều hành, ông Ngô Quang Lương - Chủ tịch Công đoàn BHTGVN, Phó tổng giám đốc, các ông, bà Kiểm soát viên cùng các đại biểu đại diện cho cán bộ, người lao động trên toàn hệ thống BHTGVN.
 
 
Tại hội nghị, bà Phạm Bảo Khánh – Phó Tổng giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của BHTGVN. Trong tình hình mới, đứng trước những cơ hội cũng như khó khăn, thách thức, BHTGVN đã bám sát định hướng, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng cũng như chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước với nỗ lực, quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và cán bộ trong toàn hệ thống, BHTGVN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016. Cùng với công tác điều hành và xây dựng cơ chế chính sách, hoàn thiện mô hình tổ chức, BHTGVN đã triển khai hiệu quả chính sách BHTG, bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền, góp phần đảm bảo sự an toàn lành mạnh hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ nâng cao hiệu quả của hệ thống như công tác triển khai dự án Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xây dựng hệ thống thông tin, nghiên cứu và hợp tác quốc tế cũng được BHTGVN chú trọng. Các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch. Trong năm, BHTGVN luôn quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy khối và Đảng ủy BHTGVN về Quy chế dân chủ cơ sở.
 
Trên cơ sở triển khai các nhiệm vụ đề ra của ngành Ngân hàng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của BHTGVN, bao gồm: Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của BHTGVN nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, tính công khai, minh bạch trong hoạt động; Triển khai, hoàn thiện công tác xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quản trị điều hành theo đúng kế hoạch, đáp ứng đầy đủ và kịp thời cơ sở pháp lý trong việc triển khai các hoạt động của BHTGVN; Đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN trên cơ sở đảm bảo an toàn và phát triển vốn; Tiếp tục thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của NHNN, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 5% chi phí đồng thời đảm bảo yêu cầu hoạt động của hệ thống và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra; Chú trọng xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng công nghệ, tiếp túc tổ chức ứng dụng, vận hành và sử dụng hiệu quả các modul Dự án FSMIMS… Cùng với đó, BHTGVN sẽ tích cực phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, động viên cán bộ và người lao động trong toàn hệ thống tham gia các phong trào thi đua, nỗ lực vì mục tiêu phát triển của BHTGVN.
 
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn BHTGVN Hoàng Hoa Kiên đã báo cáo kết quả tổ chức hội nghị người lao động cấp cơ sở năm 2017. Theo báo cáo, Hội nghị người lao động cấp cơ sở tại Trụ sở chính và các Chi nhánh BHTGVN đã thực hiện theo đúng quy định của Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động. Trên cơ sở ý kiến của người lao động đã được tổng hợp tại báo cáo của đại diện người lao động và ý kiến trực tiếp của đại biểu tham dự hội nghị, Tổng Giám đốc BHTGVN đã trả lời và giải đáp các vấn đề liên quan chủ yếu đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Bên cạnh những kết quả đạt được, phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo của Công đoàn BHTGVN sẽ tập trung vào các công việc: Phối hợp với chuyên môn để giải đáp các kiến nghị tại hội nghị người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn để thu hút người lao động tham gia; hoàn thành kế hoạch Đại hội Công đoàn Cơ sở, Đại hội Công đoàn BHTGVN lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, Công đoàn BHTGVN sẽ tăng cường phối hợp với Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, mở rộng quan hệ với các đơn vị bạn trên tinh thần học hỏi kinh nghiệm và tuyên truyền hình ảnh của BHTGVN.
 
Thay mặt Ban lãnh đạo BHTGVN, Tổng Giám đốc Đào Quốc Tính đã giải đáp một số nội dung liên quan tới việc đảm bảo quyền lợi của người lao động như: tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, thống nhất; công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ; các cơ chế chính sách đảm bảo cho người lao động thực hiện tốt công việc được giao…Đồng thời, Tổng Giám đốc cũng trực tiếp trả lời một số câu hỏi của người lao động về chính sách tiền lương, chế độ làm thêm giờ, đồng phục; chế độ công tác phí đối với cán bộ tham gia kiểm soát đặc biệt tại các tổ chức tín dụng... 
 
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, mục đích của hội nghị nhằm thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến về các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của mình. Sau hội nghị, đại diện cho cán bộ, người lao động sẽ phổ biến cho người lao động tại đơn vị về việc triển khai thực hiện các quy chế dân chủ cơ sở theo quy định của pháp luật. Việc triển khai hiệu quả hoạt động đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động tạo nên không khí làm việc đoàn kết, dân chủ giữa các bên qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của tổ chức.
 
Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động cấp BHTGVN năm 2017 và bầu 11 thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ người sử dụng lao động. 
Phòng TTTT