Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ BHTGVN mở rộng

15:01-10/07/2017
Ngày 7/7/2017, Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ mở rộng nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN; đồng chí  Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí thành viên HĐQT, Ban điều hành BHTGVN, các đồng chí Kiểm soát viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên BHTGVN và lãnh đạo Văn phòng Đảng – Đoàn thể.
 
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy BHTGVN, toàn hệ thống đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, triển khai chính sách BHTG, thực hiện các hoạt động hỗ trợ nâng cao hiệu quả của hệ thống. BHTGVN luôn bám sát mục tiêu của Đảng và Chính phủ giao, triển khai có hiệu quả chính sách BHTG, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, góp phần tích cực vào việc phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và bảo đảm an sinh xã hội. Việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của đảng viên, cán bộ  và người lao động được giữ ổn định.
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Hồng Sơn báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ hai, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy BHTGVN, toàn hệ thống đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, triển khai chính sách BHTG, thực hiện các hoạt động hỗ trợ nâng cao hiệu quả của hệ thống. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên được triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, công tác nắm bắt tư tưởng cán bộ luôn đảm bảo thường xuyên nhằm giúp đảng viên yên tâm công tác, phấn đấu thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức, Đảng bộ BHTGVN đã đảm bảo trong sạch, vững mạnh, phát triển các sinh hoạt chi bộ một cách hiệu quả.
 
Trong 6 tháng cuối năm, các cấp ủy Đảng của Đảng bộ tập trung chỉ đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ: Chủ động triển khai các nội dung liên quan tới việc điều chỉnh hạn mức trả tiền bảo hiểm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, các phầm mềm ứng dụng công nghệ; vận hành và sử dụng hiệu quả các module dự án FSMIMS; triển khai, hoàn thiện công tác xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quản trị điều hành theo đúng kế hoạch, đáp ứng đầy đủ, kịp thời cơ sở pháp lý trong việc triển khai các hoạt động của BHTGVN; tiếp tục hoàn thiện tái cấu trúc bộ máy, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý; triển khai hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN hướng tới các chuẩn mực quốc tế…
 
Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới: Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương; bám sát mục tiêu hoạt động là bảo vệ người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Căn cứ định hướng phát triển chung của tổ chức, Đảng ủy BHTGVN sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, xây dựng chương trình công tác khoa học, phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, Đảng bộ BHTGVN cần phát triển cả về chất lượng và số lượng, đạt được trình độ, tầm cỡ xứng đáng với vai trò là Đảng bộ cấp trên cơ sở, thực hiện bồi dưỡng, phát triển các chi bộ trực thuộc và nâng cấp các chi bộ thành Đảng bộ cơ sở khi đủ tiêu chuẩn.
Phòng TTTT