KDIC hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu người gửi tiền để rút ngắn quá trình chi trả

15:22-14/07/2017

Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc (KDIC) mới đây đã tổng kết việc tham vấn với 17 ngân hàng thương mại nhằm xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo cập nhật liên tục và lưu trữ đầy đủ dữ liệu của người gửi tiền. Tham gia tham vấn cùng KDIC là các ngân hàng thương mại, ngân hàng bán buôn và thậm chí cả các ngân hàng ảo trên môi trường mạng.

Hiện tại, khi ngân hàng bị đình chỉ hoạt động, nếu hệ thống công nghệ thông tin không đảm bảo phục vụ tốt cho việc tính toán tiền bảo hiểm, người gửi có thể phải đợi ít nhất 04 tháng mới được trả tiền bảo hiểm.

KDIC đặt mục tiêu hoàn thành việc thiết lập hệ thống thông tin mới trong năm nay. Khi hệ thống đi vào hoạt động, các ngân hàng sẽ có trách nhiệm duy trì cơ sở dữ liệu phục vụ việc tính toán khoản chi trả bảo hiểm tiền gửi đối với mỗi người gửi tiền (thống kê dữ liệu theo người gửi tiền). Qua đó, KDIC dễ dàng và thuận tiện tiến hành quá trình hoàn trả bảo hiểm trong 07 ngày làm việc.

Năm 2016, KDIC đã hoàn tất việc xây dựng hệ thống thông tin tương thích với hoạt động của các ngân hàng tiết kiệm. Việc xây dựng hệ thống thông tin tương thích với các ngân hàng thương mại sẽ càng xúc tiến quá trình chi trả bảo hiểm tiền gửi ở tất cả các loại hình tổ chức tín dụng.

Các ngân hàng được kỳ vọng sẽ thực hiện đầy đủ yêu cầu lưu trữ thông tin và thiết lập hệ thống công nghệ thông tin có liên quan, qua đó tích cực tăng cường bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, nâng cao lòng tin của người gửi tiền vào hệ thống BHTG.

Được biết,hiện nay,với nỗ lực đáp ứng các tiêu chí của Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả của Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI), tại Anh và Mỹ, hệ thống cơ sở dữ liệu người gửi tiền tương tự đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

DTT