Vietcombank được chấp thuận thành lập trung tâm xử lý tiền mặt

09:14-17/07/2017
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận đề nghị thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt của Vietcombank theo Đề án thành lập trung tâm xử lý tiền mặt đính kèm văn bản số 1302/VCB-TCCB ngày 14/12/2016 với tên và địa chỉ cụ thể:
 
Tên bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Trung tâm xử lý tiền mặt; Tên bằng tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Cash Processing Center; Tên viết tắt: VCbC; Địa điểm: Tòa nhà Vietcombank – 198 Trần Quang Khải, Thành phố Hà Nội.
 
NHNN yêu cầu Vietcombank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động Trung tâm xử lý tiền mặt được chấp thuận nêu trên và báo cáo theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 của Thống đốc NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; Trung tâm xử lý tiền mặt của Vietcombank chỉ được khai trương và hoạt động sau khi Vietcombank ban hành đầy đủ văn bản quy định nội bộ hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cụ thể thực hiện tại Trung tâm xử lý tiền mặt của Vietcombank, đảm bảo an toàn, chặt chẽ; Văn bản quy định nội bộ trên đây của Vietcombank ngay sau khi được ban hành phải được gửi đến NHNN.
 
Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản này, Vietcombank phải khai trương hoạt động Trung tâm xử lý tiền mặt đã được chấp thuận nêu trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đương nhiên hết hiệu lực.
HP