Điều hành chính sách tiền tệ làm điểm tựa cho tăng trưởng kinh tế

15:00-21/07/2017

Ngày 21/7, ngành Ngân hàng tổ chức triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020. Trong khuôn khổ hội nghị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng đã công bố một số kết quả trong công tác điều hành chính sách tiền tệ trong 6 tháng đầu năm cũng như định hướng, giải pháp điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới. 

Chính sách tiền tệ đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng ngay từ đầu năm

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, ngày 10/01/2017, NHNN đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ (CSTT) và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2017. Theo đó, bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, trong năm 2017, NHNN tiếp tục kiên định điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra (bình quân khoảng 4%), ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý (khoảng 6,7%), bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng (TCTD), ổn định thị trường tiền tệ. Định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%; tín dụng tăng khoảng 18%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Cụ thể, trong 2 quý đầu năm, các chỉ tiêu tiền tệ đều tăng một cách hợp lý. Theo số liệu do NHNN công bố, đến ngày 30/6, tổng phương tiện thanh toán tăng 6,82% so với cuối năm 2016, hỗ trợ kiểm soát lạm phát theo mục tiêu trong điều kiện giá các mặt hàng Nhà nước quản lý tiếp tục được điều chỉnh theo lộ trình.

Mặt bằng lãi suất trong 6 tháng đầu năm được giữ ổn định, dù có sức ép tăng do lạm phát cuối năm 2016, đầu năm 2017 ở mức cao, tín dụng tăng nhanh ngay từ đầu năm, trái phiếu Chính phủ (TPCP) tiếp tục phát hành với khối lượng lớn, kỳ hạn dài, thị trường ngoại tệ chịu sức ép trước việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Trên cơ sở khả năng kiểm soát lạm phát và tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, NHNN đã chỉ đạo và từ ngày 10/7/2017, các TCTD đã thực hiện giảm 0,5% lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên, như vậy mặt bằng lãi suất hiện nay khoảng 6-6,5%/năm đối với kỳ hạn ngắn và khoảng 8-10,5% đối với trung và dài hạn,lãi suất cho vay ngắn hạn đối với khách hàng tốt khoảng 4-5%/năm.

Tăng trưởng tín dụng đã được tạo điều kiện thông qua các giải pháp cụ thể, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ngay từ những tháng đầu năm. Nếu như các năm trước đây, tín dụng tăng thấp vào đầu năm và dồn vào những tháng cuối năm, thì năm nay, tín dụng đối với nền kinh tế đã liên tục tăng nhanh và đều suốt 6 tháng đầu năm. Tính đến ngày 30/6/2017 tăng 9,06% so với cuối năm trước, là mức cao so với cùng kỳ các năm gần đây nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng. Cơ cấu tín dụng đã tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong đó, tín dụng đối với một số ngành kinh tế trọng điểm tăng cao hơn so với mức tăng chung của toàn hệ thống; tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro tăng chậm lại.

Dù trong nửa đầu năm 2017, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất, và nhập siêu tiếp diễn, tỷ giá và thị trường ngoại tệ đảm bảo ổn định, thanh khoản thị trường tốt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu hợp lý, hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong bối cảnh đó, NHNN tiếp tục mua ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối.

Công tác tái cơ cấu, xử lý nợ xấu cũng được triển khai quyết liệt; nhờ đó, nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 3%, hoạt động của các TCTD an toàn, lành mạnh.

Định hướng và giải pháp điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới

Theo thông tin từ NHNN, nửa sau năm 2017, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm bảo đảm ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Cụ thể, cơ quan này đề ra các nhóm nhiệm vụ chính cho 6 tháng cuối năm:

- Theo dõi sát diễn biến vĩ mô, thị trường tiền tệ trong và ngoài nước để chủ động, kịp thời thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp. Điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ CSTT nhằm ổn định thị trường tiền tệ, tạo thuận lợi cho quá trình tái cơ cấu thị trường chứng khoán và thị trường vốn, ổn định thị trường ngoại tệ, kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán, tín dụng theo định hướng đề ra.

- Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ, phối hợp đồng bộ các công cụ CSTT, tạo điều kiện cho các TCTD ổn định mặt bằng lãi suất thị trường; Tiếp tục chỉ đạo các TCTD cân đối vốn, ổn định lãi suất huy động, có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

- Tiếp tục điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt, phối hợp đồng bộ các giải pháp và các công cụ CSTT nhằm hỗ trợ ổn định tỷ giá.

- Trên cơ sở theo dõi sát tình hình tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống và từng TCTD, diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, NHNN tiếp tục kiểm soát tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để chủ động, linh hoạt điều hành các công cụ CSTT nhằm ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm thanh khoản hệ thống, cung ứng vốn có hiệu quả cho nền kinh tế, kiểm soát lạm phát.

Vừa qua, tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV, các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD. Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg (Chỉ thị số 32) về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 và ban hành Quyết định số 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 (Đề án 1058). Bên cạnh đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD cũng đã được Quốc hội khóa XIV đưa ra thảo luận, dự kiến sẽ biểu quyết thông qua trong kỳ họp thứ tư sắp tới. Như vậy, cơ sở pháp lý cho việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn tiếp theo và xử lý triệt để nợ xấu đã và đang từng bước được hoàn thiện. Việc triển khai Nghị quyết 42 của Quốc hội, Chỉ thị 32 của Thủ tướng cũng như hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD cũng sẽ là những trọng tâm thực hiện của hệ thống ngân hàng trong nửa sau năm 2017 và cả thời gian tiếp theo. 

PV