Việt Nam có công ty cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đầu tiên

09:38-01/08/2017

CTCP Phát Thịnh Rating (Phatthinh Rating), một thành viên của Phát Thịnh Group, vừa được Bộ Tài chính cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, trở thành tổ chức xếp hạng tín nhiệm đầu tiên ở Việt Nam.

Công ty cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating được tổ chức kinh doanh các dịch vụ xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP, xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp, tổ chức; xếp hạng tín nhiệm đối với công cụ nợ.
Việc sử dụng công cụ xếp hạng tín nhiệm ở nhiều nước trên thế giới đã trở thành thông dụng và thông lệ nhằm minh bạch thông tin giữa các nhà đầu tư, các nhà kinh doanh, tuy nhiên, ở Việt Nam, lĩnh vực này còn khá mới mẻ và chưa có tổ chức trong nước thực hiện xếp hạng tín nhiệm. 
Cho tới nay, các doanh nghiệp Việt Nam thường được xếp hạng bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm thế giới như Standard & Poors, Moody's Investors Service...
Ngày 26/9​/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; điều kiện hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 của Thủ tướng Chính phủ vừa được ban hành, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ phải qua xếp hạng tín nhiệm kể từ năm 2020. 
Cũng theo Quyết định này, từ nay tới năm 2030, Bộ Tài chính sẽ xem xét và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho tối đa 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.
Cho đến nay, công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating là công ty xếp hạng tín nhiệm đầu tiên của Việt Nam được cấp phép hoạt động. 
Hoạt động của các công ty xếp hạng tín nhiệm nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, nâng cao tính công khai minh bạch, thúc đẩy huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư.

Theo: " Vietnam+"