NHNN được giao chuẩn bị báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD

09:39-01/08/2017

Để chuẩn bị Phiên họp thứ 13 và 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 7797/VPCP-QHĐP ngày 26/7/2017 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số dự án Luật, báo cáo.

Trong đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phân công phối hợp chuẩn bị báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng để phục vụ Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến từ ngày 11-15/9/2017 và ngày 18/9/2017).

Theo văn bản của Văn phòng Chính phủ, tại Phiên họp thứ 13 và Phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến nhiều dự án Luật, báo cáo quan trọng.

CKH
Theo: "sbv.gov.vn"