Hạ Lãi suất: NHNN thể hiện trách nhiệm với nền kinh tế

09:54-11/08/2017

Trên thực tế, thực hiện chỉ đạo của NHNN, các TCTD đã tích cực triển khai giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Tổ Công tác của Thủ tướng vừa có báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra tháng 7/2017. Đối với NHNN, Tổ Công tác khái quát rằng: “Thời gian qua, NHNN đã bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, giữ ổn định kinh tế vĩ mô”.

Về kết quả cụ thể và hiệu ứng từ điều hành chính sách tiền tệ, Tổ Công tác ghi nhận: tăng trưởng tín dụng nhanh ngay từ đầu năm, phù hợp với mục tiêu định hướng, mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm; tỷ giá và thị trường ngoại hối ổn định, lòng tin vào đồng Việt Nam được củng cố, hạn chế được tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế, dự trữ ngoại hối tăng; tái cơ cấu hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu đạt kết quả tích cực; kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động ngân hàng được củng cố, an toàn hệ thống các TCTD được đảm bảo.

Theo đó, các chỉ tiêu tiền tệ được kiểm soát ở mức phù hợp. Đến ngày 30/6/2017, tổng phương tiện thanh toán tăng 6,82%, thanh khoản VND của hệ thống TCTD được đảm bảo, huy động vốn tăng 7,43% so với cuối năm 2016, tín dụng tăng 9,06% so với cuối năm trước, đáp ứng tốt cho nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh... lãi suất cho vay phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với ngắn hạn và 9-11%/năm đối với trung và dài hạn, đối với khách hàng có uy tín, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-5%/năm.

NHNN cũng đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể là đã hoàn thành 397/477 nhiệm vụ được giao (tính từ 1/1/2016 đến 10/7/2017); triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng chung năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt là từ ngày 7/7/2017, NHNN đã chỉ đạo điều chỉnh giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành, giữ ổn định trần lãi suất huy động, hỗ trợ các TCTD giảm chi phí tiếp cận vốn vay từ NHNN, điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời chỉ đạo quyết liệt các TCTD phải tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động để có cơ sở tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

“Quyết định này của NHNN thể hiện trách nhiệm của ngành Ngân hàng đối với nền kinh tế và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ”, Tổ Công tác nhận định. Trên thực tế, thực hiện chỉ đạo của NHNN, các TCTD đã tích cực triển khai giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Tổ Công tác, trong thời gian tới NHNN cần chỉ đạo triển khai quyết liệt hơn đối với một số nhiệm vụ như: phấn đấu tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu đã đề ra cho năm 2017; xử lý hiệu quả nợ xấu; nghiên cứu giải pháp huy động nguồn lực trong dân; tạo điều kiện thuận lợi cho DN tiếp cận vốn tín dụng; bảo đảm an toàn thông tin, an toàn giao dịch trong thanh toán thẻ, thanh toán bán lẻ trên kênh điện tử…

Về vấn đề hạ lãi suất, Tổ Công tác cho rằng khi các yếu tố của thị trường cho phép, NHNN cần xem xét tiếp tục các giải pháp để hạ lãi suất; chỉ đạo quyết liệt các TCTD có biện pháp hiệu quả đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình tín dụng trọng điểm, hiệu quả, tạo điều kiện cho các DN, nhất là DNNVV, DN khởi nghiệp, DN đầu tư cơ sở hạ tầng tiếp cận vốn vay thuận lợi nhưng phải bảo đảm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; hạn chế mức độ tập trung tín dụng đối với lĩnh vực không khuyến khích, có nhiều rủi ro theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các TCTD thực hiện quyết liệt và nghiêm túc Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD, hỗ trợ tích cực các TCTD trong quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của Nghị quyết theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các TCTD trong việc báo cáo nợ xấu, xử lý nợ xấu để bảo đảm vấn đề nợ xấu được giải quyết triệt để theo đúng quy định của pháp luật, lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, các TCTD.

Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo các TCTD đẩy nhanh tiến độ xử lý các vi phạm về sở hữu cổ phần, sở hữu chéo theo đúng quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định pháp luật về góp vốn, sở hữu vốn, chuyển nhượng vốn, đầu tư tài chính, cho vay đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của các TCTD; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các TCTD vi phạm quy định về cấp tín dụng, góp vốn sở hữu, chuyển nhượng vốn... để ngăn ngừa vi phạm, cảnh báo rủi ro kịp thời; khẩn trương hoàn thiện Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 tới đây.

Đặc biệt quan tâm chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh cho vay theo chương trình tín dụng khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với lãi suất hợp lý và hướng dẫn cụ thể các NHTM triển khai, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, người dân và DN thuận lợi trong tiếp cận nguồn vốn.

Tri Nhân
Theo: "http://thoibaonganhang.vn"