Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

14:45-14/08/2017

Ngày 11/8/2017, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thái Nam – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - NHNN; đồng chí Đinh Mạnh Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm thường trực Cơ quan ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ). 

Về phía Đảng ủy BHTGVN có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN; đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách công tác Đảng; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy BHTGVN cùng các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các tổ chức cơ sở Đảng và Chi bộ trực thuộc.

Đ/c Nguyễn Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy nhận định:qua 20 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, công tác cán bộ tại BHTGVN được thực hiện đồng bộ, toàn diện, đúng với mục tiêu, quan điểm chỉ đạo: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ và đảng viên được nâng lên; công tác đánh giá cán bộ được nâng cao chất lượng; công tác quy hoạch đảm bảo đúng quy định, với phương châm “động và mở”; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống; công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm tại BHTGVN… được thực hiện đúng quy định và đảm bảo đúng người, đúng việc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy BHTGVN chuyên trách công tác Đảng trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Báo cáo nêu ra thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, đồng thời đưa ra một số mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới như: hoàn thiện các văn bản chỉ đạo về công tác cán bộ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ; nâng cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá cán bộ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, mở rộng phạm vi, đối tượng để chọn nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo mục tiêu, quy hoạch và tiêu chuẩn cán bộ; tiếp tục thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình trong công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ…

Đ/c Đinh Mạnh Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm thường trực Cơ quan ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối DNTƯ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Mạnh Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm thường trực Cơ quan ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ) đánh giá cao những kết quả Đảng ủy BHTGVN đã đạt được trong triển khai Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời gian qua, cụ thể: lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết, chỉ thị, quy định về tổ chức cán bộ; xây dựng các quy chế, văn bản hướng dẫn thực hiện liên quan đến công tác cán bộ; tổ chức đánh giá cán bộ được thực hiện theo quy trình, quy chế, hướng dẫn của Ban Thường vụ ĐUK đảm bảo theo nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác quy hoạch được chú trọng, lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, làm tốt công tác rà soát bổ sung cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ ĐUK…

Đồng chí Đinh Mạnh Thanh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN trong thời gian tới tiếp tục thực hiện các giải pháp để khắc phục hạn chế, khó khăn, khuyết điểm còn tồn tại; đặc biệt là giải pháp về phát hiện, đào tạo, sử dụng, trọng dụng nhân tài, có kế hoạch thu hút cán bộ trình độ chuyên môn cao, cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực, triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cho BHTGVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN tiếp thu các ý kiến góp ý của Đồng chí Đinh Mạnh Thanh, đồng thời gửi lời trân trọng cảm ơn đến NHNN, Đảng ủy Khối DNTƯ đã luôn quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ BHTGVN trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Quang Huy khẳng định, Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIIIlà dịp để Đảng ủy BHTGVN nhìn nhận lại quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ thời gian qua, đánh giá những việc đã làm được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác cán bộ tại BHTGVN; qua đó đưa ra các giải pháp về hoàn thiện công tác cán bộ để phục vụ công tác chuyên môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phòng TTTT