Tổng công ty BHTG Canada (CDIC) công bố Báo cáo thường niên 2017

10:46-09/10/2017

Trung tuần tháng 9/2017, Báo cáo thường niên của Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Canada (CDIC) với tiêu đề Bảo vệ tương lai của bạn trong suốt 50 năm đã được đệ trình lên Quốc hội nước này. Bên cạnh cung cấp thông tin hoạt động tài chính của tổ chức trong năm trước, Báo cáo thường niên 2017 được phát hành vào dịp CDIC kỷ niệm 50 năm hoạt động vì người gửi tiền  và đánh dấu một số bước ngoặt quan trọng của tổ chức với việc CDIC chính thức được trao thêm quyền xử lý đối với các tổ chức tham gia BHTG.

Báo cáo thường niên 2017 của CDIC nhấn mạnh những bước tiến trong các lĩnh vực chủ chốt bao gồm:

· Tăng cường năng lực lập kế hoạch và dự phòng trong xử lý đổ vỡ đối với các tổ chức tham gia BHTG mọi quy mô, bao gồm việc.phối hợp với các ngân hàng lớn nhất Canada xây dựng dự thảo kế hoạch dự phòng xử lý đổ vỡ đầu tiên với nỗ lực hướng đến việc nâng cao khả năng xử lý đổ vỡ của các ngân hàng.

· Hoàn thiện khuôn khổ xử lý đổ vỡ do CDIC xây dựng thông qua việc ký các thỏa thuận hợp tác mới với các đối tác quan trọng trong nước và quốc tế.

· Tích cực hỗ trợ cho Chính phủ trong công tác đánh giá toàn diện về khuôn khổ chính sách BHTG và tư vấn các bước đi tiếp theo trong cơ chế “bail-in” (tự giải cứu).

· Tiến hành các nghiên cứu về vai trò của hoạt động nâng cao nhận thức công chúng về chính BHTG trong bảo vệ người gửi tiền Canada, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính, hướng tới xây dựng  chiến lược truyền thông trên truyền hình, ấn phẩm số và ấn phẩm in.

Bà Michèle Bourque - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CDIC cho biết, năm 2017 đánh dấu cột mốc rất có ý nghĩa đối với CDIC khi đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, CDIC được trao thêm một số thẩm quyền pháp lý mới trong vai trò của tổ chức BHTG được phép xử lý đổ vỡ đối với tất cả các tổ chức tham gia BHTG. Điều này góp phần củng cố khuôn khổ về xử lý đổ vỡ tại Canada.”

CDIC – được thành lập năm 1967, là Tổng công ty liên bang có nhiệm vụ góp phần vào sự ổn định của hệ thống tài chính Canada thông qua chức năng bù đắp tổn thất cho các khoản tiền gửi đủ điều kiện được chi trả BHTG tại các tổ chức tham gia BHTG trong trường hợp xảy ra đổ vỡ.

CDIC hiện bảo vệ khoảng 700 tỷ đôla Canada (tương đương khoảng hơn 565 tỷ USD) tiền gửi tiết kiệm tại các tổ chức tham gia BHTG, bao gồm: ngân hàng, các liên hiệp tín dụng quy mô liên bang cùng các công ty, hiệp hội ủy thác và cho vay có tham gia huy động tiền gửi và chịu sự điều chỉnh của Đạo luật Liên hiệp tín dụng hợp tác. Chi phí hoạt động của CDIC dựa vào phí BHTG do các tổ chức tham gia BHTG đóng và không sử dụng nguồn ngân sách công.

P.A.G theo CDIC Canada