Giới thiệu hệ thống Bảo hiểm tiền gửi khu vực Châu Á Thái Bình Dương

14:55-24/10/2017

Từ ngày 16/4 đến ngày 18/4/2018, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 16 và Hội thảo Quốc tế Ủy ban Châu Á Thái Bình Dương (APRC) – Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi Quốc tế (IADI). Để độc giả có được khái quát về những nét chính của Ủy ban Bảo hiểm tiền gửi khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Ban Biên tập trân trọng gửi tới độc giả bài viết “Giới thiệu hệ thống Bảo hiểm tiền gửi khu vực châu Á Thái Bình Dương”.

Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) có 08 Ủy ban chia theo khu vực địa lý, trong đó Ủy ban Châu Á Thái Bình Dương (APRC) có 19 thành viên (không bao gồm quan sát viên và đối tác). Ủy ban khu vực hoạt động với mục đích thúc đẩy sự hợp tác giữa những nước, vùng lãnh thổ chia sẻ nhiều đặc điểm chung về lịch sử, văn hóa, xã hội, v.v, đồng thời tận dụng những khác biệt trong mô hình và mức độ phát triển kinh tế v.v để cùng hoàn thiện hệ thống BHTG tại nước mình.

Một số đặc điểm kinh tế, xã hội

Số liệu tính đến hết tháng 12/2015. Nguồn: Bài trình bày về Đặc điểm khu vực châu Á TBD tại Hội nghị thường niên Ủy ban Châu Á Thái Bình Dương năm 2015 tại Philippines.

Thành viên

Thành viên APRC

Ấn Độ

Azerbaijan

Bangladesh

Brunei

Đài Loan

Hàn Quốc

Hong Kong

Indonesia

Kazakhstan

Kyrgyz

Malaysia

Mông Cổ

Nhật Bản

Nga

Philippines

Singapore

Thái Lan

Úc

Việt Nam

Các nước trong khu vực không phải thành viên IADI

Lào

Macao

Micronesia

Nepal

Sri Lanka

Trung Quốc

Những hệ thống BHTG đang được nghiên cứu thành lập

Bhutan

Campuchia

Myanmar

New Zealand

So với số lượng thành viên của IADI, thành viên của APRC chiếm 22%.

Số liệu tính đến tháng 12/2016. Nguồn: Khảo sát thường niên IADI 2016

Đặc điểm hệ thống Bảo hiểm tiền gửi khu vực

Thành lập và quản lý

Các tổ chức BHTG trong khu vực chủ yếu do Chính phủ thành lập và quản lý. Theo số liệu của Khảo sát thường niên IADI 2016, 77,8% tổ chức được chính phủ thành lập và quản lý

- Do Chính phủ thành lập và quản lý (17) – Úc, Azerbaijan, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ, Philippines, Kazakhstan, Nga, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Kyrgy,Hong Kong, Singapore và Việt Nam

- Ngân hàng trung ương quản lý (1) – Bangladesh

- Khác (1) – Japan

Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Nhật Bản (DICJ) là cơ quan được ủy quyền, thành lập trên cơ sở một số đạo luật đặc biệt và sự phê chuẩn của các cơ quan quản lý.

Địa vị pháp lý

Phần lớn các tổ chức BHTG có địa vị pháp lý độc lâp

- Độc lập (17) – Azerbaijan, Bangladesh, Brunei, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Kazakhstan, Kyrgy, Malaysia, Mông Cổ, Philippines, - - - Đài Loan, Thái Lan, Nga, Singapore, Hàn Quốc và Việt Nam.  

- Thuộc cơ quan giám sát (1) – Australia 

- Khác (1) – Ấn Độ

Trường hợp Ấn Độ, cơ quan BHTG hoạt động như một tổ chức con của Ngân hàng trung ương.

Mô hình hoạt động

Chi trả và chi trả mở rộng là 02 mô hình phổ biến nhất tại khu vực, 36,8% tổ chức có mô hình chi trả đơn thuần & 26,3% tổ chức có mô hình chi trả mở rộng.

- Chi trả (7) – Azerbaijan, Kyrgy, Bangladesh, Brunei, Hong Kong, Ấn Độ và Singapore

- Chi trả mở rộng (5) – Kazakhstan, Mông Cổ, Philippines, Thái Lan và Việt Nam

- Giảm thiểu tổn thất (3) – Indonesia, Nhật Bản và Nga

- Giảm thiểu rủi ro (4) – Úc, Malaysia, Hàn Quốc và Đài Loan

Cấp vốn

Trong số 19 thành viên của APRC, chỉ duy nhất có Bảo hiểm tiền gửi Úc là có cơ chế cấp vốn sau. Còn lại các nước đều có cơ chế cấp vốn trước.

Các tổ chức thành viên

Thành viên

Số tổ chức BHTG có thực hiện bảo hiểm

Thành viên

Số tổ chức BHTG có thực hiện bảo hiểm

Ngân hàng thương mại

19

Tổ chức tài chính vi mô

1

Hiệp hội tín dụng

4

Ngân hàng cộng đồng/ nông thôn

5

Công ty tài chính

3

Ngân hàng tiết kiệm

6

Công ty bảo hiểm

3

Công ty chứng khoán

1

Ngân hàng đầu tư

1

Khác

10

Ngân hàng hồi giáo

5

 

 

Hệ thống phí

47% số tổ chức áp dụng hệ thống phí đồng hạng.

- Phí đồng hạng (10) – Azerbaijan, Kyrgy, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Mông Cổ, Philippines, Nga, Thái Lan và Việt Nam.

- Phí phân biệt (6) – Bangladesh, Hong Kong, Malaysia, Kazakhstan, Singapore và Hàn Quốc

- Kết hợp cả 2 hệ thống trên (2) – Brunei and Đài Loan

 

- Khác (1) – Australia (không áp dụng)

 

Thẩm quyền xử lý

42% tổ chức BHTG trong khu vực có thẩm quyền xử lý.

- Có thẩm quyền xử lý (8):

Indonesia, Nhật Bản, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Nga, Hàn Quốc và Đài Loan

- Không có thẩm quyền xử lý (11):

Úc, Azerbaijan, Kyrgy, Bangladesh, Brunei, Hong Kong, Ấn Độ, Mông Cổ, Thái Lan, Singapore và Việt Nam.

Biện pháp xử lý

Hơn một nửa số tổ chức trong APRC được phép sử dụng Trợ giúp ngân hàng mở và Mua bán & Tiếp nhận trong xử lý đổ vỡ

- Mua bán & tiếp nhận (13) – Úc, Azerbaijan, Ấn Độ, Kyrgy, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, Kazakhstan, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan và Vietnam

- Hỗ trợ ngân hàng mở (10) – Úc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Kazakhstan, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam

- Ngân hàng bắc cầu (9) – Úc, Azerbaijan, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, Kazakhstan, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan

- Thanh lý (19) – Tất cả thành viên

- Chi trả (19) – Tất cả thành viên

- Khác (7) – Hong Kong, Nhật Bản, Kazakhstan, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Ví dụ: Nhật Bản (quản lý khủng hoảng đặc biệt) và Hàn Quốc (M&A)

 

Số liệu tính đến tháng 12/2016. Nguồn: Khảo sát thường niên IADI 2016