APRC thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo hiểm tiền gửi

08:32-20/11/2017

Ủy ban khu vực châu Á Thái Bình Dương (APRC) là một trong các ủy ban khu vực của Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI), được thành lập nhằm nâng cao sự phát triển của bảo hiểm tiền gửi (BHTG) và lợi ích của các tổ chức thành viên thông qua việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về BHTG và cung cấp, hướng dẫn nghiệp vụ BHTG cho các tổ chức mới thành lập và đang hoạt động tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Chức năng của APRC

· Mở rộng thành viên của IADI tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hiện APRC có 24 thành viên, quan sát viên, đối tác gồm đại diện các tổ chức BHTG trong khu vực và một số tổ chức quốc tế khác như: Viện ngân hàng phát triển châu Á (ADBI) và Trung tâm nghiên cứu và đào tạo SEACEN.

· Nghiên cứu các vấn đề BHTG khu vực.

· Tăng cường đối thoại thông qua các hội thảo, hội nghị khu vực, chia sẻ kiến thức và xây dựng cộng đồng các tổ chức BHTG và các thành viên Mạng an toàn tài chính.

· Cố vấn về việc thành lập mới hoặc tăng cường hoạt động cho tổ chức BHTG trong khu vực dựa trên Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả.

· Nghiên cứu về nghiệp vụ BHTG khu vực với sự cố vấn của Ủy ban Nghiên cứu hướng dẫn và Ủy ban khảo sát dữ liệu.

· Tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế có liên quan, nâng cao nhận thức của các cơ quan có thẩm quyền trong ngành tài chính về vai trò của tổ chức BHTG.

· Là cơ quan đại diện cho các tổ chức thành viên trong việc liên lạc với tổ chức trong khu vực và Hội đồng điều hành của IADI.

· Thực hiện các công việc khác vì lợi ích của APRC.

Hàng năm APRC tổ chức Hội nghị thường niên và Hội thảo quốc tế nhằm chia sẻ kiến thức về BHTG và tăng cường hợp tác quốc tế giữa các tổ chức thành viên trong khu vực. Ngoài ra, APRC cũng phối hợp thường xuyên với ủy ban chuyên môn của IADI và các ủy ban khu vực khác.

Các hoạt động hàng năm của APRC

Ban thư ký APRC chịu trách nhiệm chuẩn bị và tổ chức các sự kiện của APRC, bao gồm sự kiện thường niên và sự kiện không thường xuyên.

Thời gian

Sự kiện

Ghi chú

Quý I

·       Họp Ủy ban điều hành (EXCO)

 

Quý II

·       Họp EXCO

·       Hội nghị thường niên APRC

·       Kế hoạch tài chính

·       Đầu vào báo cáo thường niên cho IADI

·       Xem xét Điều khoản tham chiếu thường niên

 

Quý III

·       Thông tin đầu vào báo cáo thường niên IADI

·       Hội thảo kỹ thuật khu vực APRC

Thông tin đầu vào báo cáo thường niên thường được tổng hợp kết thúc vào cuối tháng 6 - đầu tháng 7

Quý IV

·       Họp APRC

·       EXCO

·       Hội nghị thường niên IADI

 

Sự kiện khác

·       Bầu Chủ tịch APRC (nhiệm kỳ 5 năm)

·       Hoạt động bên ngoài của APRC hoặc cá nhân

·       Đăng ký thành viên/hợp tác/cộng sự mới

·       Quản lý và cập nhật dữ liệu/thông tin đăng trên trang thông tin APRC (quản trị nội dung trang mạng)

 

Nhóm sự kiện thường niên

Hội nghị thường niên (quý II hàng năm) và Hội thảo quốc tế

Các hoạt động cần chuẩn bị trước Hội nghị thường niên:

· Lựa chọn nước chủ nhà đăng cai Hội nghị thường niên: 2 năm trước khi tổ chức Hội nghị thường niên APRC, Chủ tịch APRC yêu cầu các nước thành viên nộp Thư ngỏ bày tỏ mong muốn được tổ chức đăng cai sự kiện Hội nghị thường niên và Hội thảo quốc tế. Sau đó, Ban thư ký IADI gửi thư yêu cầu các tổ chức nộp Thư đề xuất và báo cáo lên Chủ tịch APRC.

· Trình bày nội dung đăng cai tổ chức: 1 năm trước khi đăng cai Hội nghị thường niên, nước chủ nhà cần đưa ra địa điểm tổ chức, thời gian tổ chức cho các nước thành viên được biết và thảo luận cụ thể.

· Chuẩn bị chương trình dự kiến: Lên chương trình dự kiến và xin cố vấn từ Chủ tịch APRC, xin cố vấn từ các diễn giả trong chương trình dự kiến, gửi chương trình dự kiến cho các tổ chức thành viên xin ý kiến (trong khoảng 10 ngày), chuẩn bị các tài liệu Hội nghị khác như biên bản các cuộc họp trước đó, phản hồi các ý kiến góp ý của các tổ chức thành viên và tham vấn Chủ tịch APRC

· Chuẩn bị hậu cần cho địa điểm tổ chức Hội nghị: Ban thư ký APRC phối hợp nước chủ nhà đăng cai sắp xếp địa điểm tổ chức, gồm: chuẩn bị phòng họp (bàn chữ U), các trang thiết bị như máy tính, âm thanh, máy chiếu… và số lượng ghế ngồi các hàng; sắp xếp chỗ ngồi theo bảng tên tổ chức; thu thập tài liệu trình bày từ các diễn giả; yêu cầu đơn vị tổ chức ghi âm cuộc họp.

· Chuẩn bị bài phát biểu cho Chủ tịch APRC

Các công việc trong và sau quá trình Hội nghị, hội thảo gồm:

· Kiểm tra địa điểm và sĩ số đại biểu tham dự.

· Nhận tài liệu ghi âm cuộc họp từ đơn vị tổ chức nếu có.

· Ban thư ký sẽ gửi biên bản sơ lược đầu tiên của Hội nghị trong vòng 1 tháng cho các tổ chức thành viên. 

Các cuộc họp EXCO (quý I hàng năm)

Các hoạt động chuẩn bị cho sự kiện họp EXCO gồm chuẩn bị báo cáo hàng quý, chuẩn bị bài phát biểu cho Chủ tịch, triển khai kế hoạch tài chính, chuẩn bị biên bản họp.

Hội thảo khu vực (có tính chất kỹ thuật)

Tổ chức lần đầu vào năm tài chính 2017-2018 theo các mục tiêu chiến lược của IADI. Các  hạng mục công việc chuẩn bị trước sự kiện gồm lựa chọn chủ đề hội thảo, thu thập đề nghị đăng cai, yêu cầu đơn vị đăng cai trình bày về kế hoạch tổ chức, phối hợp với đơn vị tổ chức và Ủy ban đào tạo hội thảo IADI, tổ chức điện đàm với Ủy ban đào tạo hội thảo của IADI.

Nhóm sự kiện không thường xuyên

Kế hoạch tài chính: Theo yêu cầu của Ban thư ký IADI, Ban thư ký APRC sẽ chuẩn bị dự thảo kế hoạch tài chính, gửi xin ý kiến các tổ chức thành viên và gửi bản kế hoạch tài chính đã chỉnh sửa cuối cùng cho Ban thư ký IADI.

Báo cáo thường niên IADI: Theo yêu cầu của Ban thư ký IADI, Ban thư ký APRC gửi email cho nước chủ nhà đăng cai các sự kiện Hội thảo chuyên đề, Hội nghị thường niên… đề nghị cung cấp các tài liệu tóm tắt về việc tổ chức các sự kiện trên, sau đó tổng hợp gửi Ban thư ký IADI sau khi được Chủ tịch APRC chấp thuận.

Cập nhật Điều khoản tham chiếu: Ban thư ký APRC gửi email yêu cầu các tổ chức thành viên cho ý kiến về Điều khoản tham chiếu vào đầu năm tài chính, nhận phản hồi từ các tổ chức thành viên, chỉnh sửa Điều khoản tham chiếu và gửi Ban thư ký IADI bản chỉnh sửa cuối cùng.

Bầu chủ tịch APRC: Ban thư ký APRC tiến hành xem xét và cập nhật quy trình bầu Chủ tịch APRC: Gửi email cho các tổ chức thành viên về việc xem xét và đánh giá các chính sách và quy trình bầu cử trước đây, sửa đổi chính sách và quy trình bầu cử dựa trên ý kiến tiếp thu từ các tổ chức thành viên.

Thành lập Ủy ban bầu cử: Ban thư ký APRC thông báo về việc thành lập Ủy ban bầu cử, gửi email cho các tổ chức thành viên đề nghị gửi thư đề xuất tham gia Ủy ban bầu cử. Sau khi Ủy ban bầu cử được thành lập, các thành viên Ủy ban này quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban. Chủ tịch Ủy ban bầu cử sẽ tiến hành các thủ tục như xem xét thư ứng cử từ các ứng viên, tổ chức bỏ phiếu kín… để bầu cử một Chủ tịch cho APRC. Sau đó kết quả bầu cử sẽ được thông báo cho cựu Chủ tịch APRC để thông báo lại cho các tổ chức thành viên được biết. Chủ tịch mới của APRC hoặc Chủ tịch Ủy ban bầu cử sẽ báo cáo lên EXCO để việc bầu cử này được chấp thuận.

Xét đơn xin gia nhập của thành viên mới/tổ chức liên kết/cộng sự: Ban thư ký APRC nhận đơn đăng ký gia nhập từ một tổ chức có nguyện vọng trở thành thành viên mới/tổ chức liên kết/cộng sự của IADI. Chủ tịch APRC gửi email cho các tổ chức thành viên để thông báo và xin ý kiến về đơn đăng ký này. Ban thư ký APRC thu thập các phản hồi từ tổ chức thành viên và gửi đơn đăng ký cho Ban thư ký IADI để tiến hành các bước tiếp theo.

Quản lý và cập nhật dữ liệu/thông tin đăng trên trang tin APRC (Quản trị website):

Nhiệm vụ này có thể được chuyển giao cho một quản trị nội dung trang thông tin mới khi báo cáo cuối cùng SPAC được phê duyệt.

· Yêu cầu Ban thư ký IADI bổ sung thành viên mới của APRC vào nội dung trên website.

· Yêu cầu thành viên mới APRC đề cử một số nhân sự để duy trì hoạt động trên trang tin APRC.

· Yêu cầu Ban thư ký IADI tạo thư mục về thành viên mới APRC trên trang tin APRC của website thành viên IADI và cho phép truy cập đối với các nhân sự được đề cử trên.

· Theo đề nghị của từng tổ chức, cập nhật danh sách liên hệ của APRC với thông tin về nhân sự mới của các tổ chức đang tham gia APRC hiện thời.

Tổ chức thành viên

Hiện tại APRC có 24 thành viên là các tổ chức BHTG và đối tác bao gồm: Tổng công ty BHTG Nhật Bản, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Tổng công ty BHTG Malaysia, Quỹ BHTG Azerbaijan, Ngân hàng Bangladesh, Tổng công ty BHTG Hàn Quốc, Tổng công ty BHTG Indonesia, Cơ quan bảo vệ tiền gửi Cộng hòa Kyrgyz, Tổng công ty BHTG Mongolia, Quỹ BHTG Kazakhstan, Ủy ban bảo vệ tiền gửi Hong Kong, Tổng công ty BHTG Brunei Darussalam, Cơ quan quản lý rủi ro Australian, Cơ quan BHTG Nga, Tổng công ty TNHH BHTG Singapore, Tổng công ty BHTG Đài Loan, Tổng công ty BHTG Philippines, Cơ quan BHTG Thái Lan, Tổng công ty BHTG và bảo đảm tín dụng Ấn Độ, Ngân hàng TW Phillipines, Ngân hàng Thái Lan, Viện ngân hàng phát triển châu Á (ADBI), Liên minh hòa nhập tài chính, Trung tâm nghiên cứu và đào tạo SEACEN và 1 quan sát viên là Quỹ bảo vệ người gửi tiền Lào.

Phòng NCTH&HTQT