Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số phòng, ban Trụ sở chính

09:23-04/12/2017

Ngày 01/12/2017, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo một số phòng, ban tại Trụ sở chính.

Tham dự buổi công bố quyết định có ông Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT; ông Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc cùng các thành viên Ban điều hành, các Kiểm soát viên cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban Trụ sở chính.

Đại diện phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, ban Trụ sở chính. Theo đó, ông Chử Thành Giáp - Trưởng ban Ban Thư ký HĐQT được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ; ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Phòng Đào tạo được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Thư ký HĐQT; ông Nguyễn Hoàng Nam -  Phó Chánh văn phòng, Thư ký Tổng giám đốc được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Đào tạo; ông Nguyễn Trịnh Thắng – Phó trưởng phòng Phòng Kiểm tra được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng, Thư ký Tổng giám đốc.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Đào Quốc Tính nhấn mạnh, các quyết định trên được Ban lãnh đạo BHTGVN cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên tình hình thực tế của các đơn vị cũng như năng lực, phẩm chất của từng cá nhân được bổ nhiệm. Ban lãnh đạo BHTGVN mong rằng các cán bộ được bổ nhiệm sẽ tích cực phấn đấu, nâng cao tinh thần đoàn kết, đóng góp vào sự phát triển chung của BHTGVN. Tổng Giám đốc Đào Quốc Tính tin tưởng, những cán bộ vừa được điều động và bổ nhiệm sẽ cùng tập thể phòng, ban nỗ lực, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện các cán bộ được điều động và bổ nhiệm, ông Chử Thành Giáp cảm ơn Ban lãnh đạo BHTGVN cũng như các phòng, ban tại Trụ sở chính đã tin tưởng, tín nhiệm. Trên cương vị mới, các cán bộ mới được điều động và bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, rèn luyện, phát triển bản thân và kỳ vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ của Ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan, góp phần vào sự phát triển chung của BHTGVN.

Phòng TTTT