Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ BHTGVN

14:16-15/12/2017

Từ ngày 12 đến 15/12/2017, tại Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2017. Tham dự khóa học có 90 học viên là đảng viên thuộc các chi bộ Trụ sở chính.

Tại khóa học, các học viên đã được Thượng tá, TS. Phí Văn Hạnh (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng) truyền đạt 7 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam liên quan đến quốc phòng, an ninh; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Các nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên.Phát biểu tại khóa bồi dưỡng, ông Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy BHTGVN cảm ơn các giảng viên thuộc Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng đã truyền đạt những kiến thức về quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước trong tình hình hiện nay và có những liên hệ thực tế để học viên có thể tiếp thu bài học tốt hơn. Ông Hà Hồng Sơn nhấn mạnh, giáo dục quốc phòng, an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. BHTGVN xác định công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ về quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng; nắm vững cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên từng cương vị công tác.

Sau khóa học, ông Hà Hồng Sơn yêu cầu các học viên cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu để hiểu sâu hơn nội dung các vấn đề của từng bài giảng, từ đó nắm vững hơn đường lối, quan điểm của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước và quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay.

Phòng TTTT