Ngân sách hoạt động của FDIC giảm năm thứ 8 liên tiếp

09:07-22/12/2017

Hôm 19/12/2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty BHTG liên bang Mỹ (FDIC) đã phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2018 của cơ quan này. Theo đó, năm 2018, FDIC dự kiến sử dụng 2,09 tỷ USD cho các hoạt động, giảm 0,3% so với năm trước và giảm 34% so với năm 2011 – năm mà ngân sách hoạt động của cơ quan này đạt đỉnh. 

Chủ tịch FDIC – ông Martin J. Gruenberg cho biết, đây là lần giảm thứ 8 liên tiếp đối với ngân sách hoạt động thường niên của FDIC, thể hiện kết quả của việc không ngừng cải thiện một cách vững chắc sự an toàn của hệ thống ngân hàng Mỹ, cũng như những cố gắng của FDIC nhằm quản lý các nguồn lực một cách cẩn trọng. Người đứng đầu FDIC nhấn mạnh, cơ quan này vẫn tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ đồng thời quản lý chi phí một cách khôn ngoan.

Kế hoạch ngân sách của FDIC được xây dựng trên cơ sở phân tích khối lượng công việc các mảng hoạt động lớn của tổ chức, các chương trình đang trong quá trình triển khai, bao gồm cả chương trình quản lý rủi ro, chương trình giám sát, bảo vệ người tiêu dùng tài chính, kế hoạch xử lý đổ vỡ và quản lý tài sản, trách nhiệm lập kế hoạch xử lý đổ vỡ các tổ chức ngân hàng quy mô lớn, cũng như chương trình về BHTG và nghiên cứu của FDIC.  Bản kế hoạch này cũng bổ sung một phần ngân sách vào việc nâng cao an toàn công nghệ thông tin – một trong những ưu tiên quan trọng của FDIC. Năm 2018, FDIC sẽ dành hơn 44 triệu USD cho Văn phòng Giám đốc An toàn thông tin (tăng 5,3% so với năm 2017 và tăng 23,2% so với năm 2016). Khoản ngân sách tăng thêm sẽ được sử dụng nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an toàn hệ thống và cơ sở dữ liệu trước các cuộc tấn công, xâm nhập, tăng cường chất lượng, tốc độ phản ứng của FDIC trước các biến cố an ninh nghiêm trọng và củng cố hệ thống công nghệ thông tin.

Cụ thể, khoản ngân sách trị giá hơn 2,09 tỷ USD sẽ dự kiến chi khoảng hơn 1,8 tỷ USD vào các hoạt động đang được triển khai; 225 triệu USD dành cho công tác quản lý tài sản, và khoảng hơn 40 triệu USD cho hoạt động của Văn phòng Tổng thanh tra thuộc FDIC.

ĐTT

Nguồn:

https://www.fdic.gov/news/news/speeches/spdec1917.html

https://www.fdic.gov/news/news/press/2017/pr17098.html

https://www.fdic.gov/news/news/press/2017/pr17098b.pdf

https://www.fdic.gov/news/news/press/2017/pr17098a.pdf