BHTGVN trao chứng nhận BHTG cho QTDND Liên Hiệp, tỉnh Hà Giang

15:41-25/12/2017
Ngày 21/12/2017, tại xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Liên Hiệp đã tổ chức lễ khai trương hoạt động. Tại lễ khai trương, thay mặt Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), ông Hà Quang - Phó Giám đốc Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ trao Chứng nhận BHTG cho QTDND Liện Hiệp. 
 
Thay mặt QTDND Liên Hiệp, ông Trịnh Xuân Tiến cảm ơn BHTGVN đã quan tâm cấp Chứng nhận BHTG cho QTDND Liên Hiệp đúng thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị đi vào hoạt động đúng kế hoạch. Ông Trịnh Xuân Tiến tin tưởng Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ với chức năng, nhiệm vụ của mình sẽ triển khai có hiệu quả chính sách BHTG, từ đó củng cố lòng tin của người gửi tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho QTDND Liên Hiệp huy động tốt các nguồn tiền nhàn rỗi trong dân để phục vụ cho đầu tư cho vay, giúp QTDND Liên Hiệp hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững.
 
Liên Hiệp là QTDND thứ 10 của tỉnh Hà Giang và là QTDND thứ 101 trên địa bàn khu vực Tây Bắc Bộ thực hiện kinh doanh tiền tệ, tín dụng theo mô hình hợp tác xã. Điều đó nói lên sự phát triển không ngừng của hệ thống QTDND trên địa bàn, thể hiện sự chú trọng của Đảng và Nhà nước nói chung và của NHNN Chi nhánh các địa phương nói riêng trong tình hình mới.
Phòng Giám sát - Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ